Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 22/5 mới nhất

12:48' - 21/05/2024
BNEWS Thông tin cung cấp điện ở các thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Bình Định ngày mai 22/5 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về kế hoạch ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) tại thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện Bình Định ngày 22/5.

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 22/5:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Phú TàiFC530157Mẫu Giáo05:45 22/05/202407:45 22/05/2024Hãm dây dẫn, đấu nối vào trạm ĐZ 0,4kv XDM
Điện Lực Phú TàiFC530433Ủy Ban Phước Mỹ05:45 22/05/202408:45 22/05/2024San tải lộ 3 TBA UB Phước Mỹ qua TBA Phước Mỹ 3 XDM
Điện Lực Phú TàiFC53B702Cây Gáo 205:45 22/05/202407:45 22/05/2024Hãm dây dẫn, đấu nối vào trạm ĐZ 0,4kv XDM
Điện Lực Phú TàiFC53B711Phước Mỹ 205:45 22/05/202408:45 22/05/2024San tải lộ 3 TBA UB Phước Mỹ qua TBA Phước Mỹ 3 XDM
Điện lực Phù MỹEC538044PHÚ NINH06:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEC538045PHÚ XUÂN06:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEC538046MỸ PHÚ06:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEC538048MỸ PHÚ 206:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEC538049PHÚ XUÂN 206:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEC538050CHÁNH KHOAN 206:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEC538056Thôn 4.206:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEC538211PHÚ NINH 206:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEH539070Vực Đời06:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực Phù MỹEH539792Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Lợi06:30 22/05/202411:00 22/05/2024Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay sứ, FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV và đấu nối đến đầu trên FCO NR Thôn 7.3-XDM
Điện lực An NhơnBC530145Trung Ái 2 XBT07:10 22/05/202411:15 22/05/2024Di dời đường dây 0,4 KV theo yêu cầu địa phương; phân chia phụ tải qua TBA XDM Tân Dương 2
Điện lực An NhơnBC530357Tân Nghi 2 XBT07:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện lực An NhơnBC530402Tân Dương XBT07:10 22/05/202411:15 22/05/2024Di dời đường dây 0,4 KV theo yêu cầu địa phương; phân chia phụ tải qua TBA XDM Tân Dương 2
Điện lực An NhơnBC530415Tân Dương 207:10 22/05/202411:15 22/05/2024Di dời đường dây 0,4 KV theo yêu cầu địa phương; phân chia phụ tải qua TBA XDM Tân Dương 2
Điện lực An NhơnBC530589Tân Nghi 507:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện lực An NhơnBD534082ĐMT Thiên Thành07:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện lực An NhơnBD534083ĐMT Hoàng Hoa 107:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện lực An NhơnBD534084ĐMT Hoàng Hoa 207:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện lực An NhơnBH534007Đồi Hỏa Sơn07:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện lực An NhơnBH534009Công Ty 70307:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện lực An NhơnBH534019Viên Nén Hoàng Hoa07:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện lực An NhơnBH534021TBA Chiếu sáng 1 QL19B07:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện lực An NhơnBH534027Thành Quân07:10 22/05/202416:45 22/05/2024Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Điện Lực Quy NhơnAC530275Đông Định07:15 22/05/202409:15 22/05/2024CBM Cấp độ 2 TBA Đông Định 1
Điện Lực Phú PhongDC532029TBA An Dõng07:15 22/05/202409:45 22/05/2024Lắp chụp đầu cột 0,4kV tại vị trí C103/6 ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA An Dõng - XT 472/C71
Điện Lực Phù CátGC530221TBA Ngô Mây 107:15 22/05/202409:45 22/05/2024Thay MBA đi bảo dưỡng
Điện Lực Phú PhongDC530425TBA Xóm Bắc (BN1)07:30 22/05/202409:15 22/05/2024Đấu và tách lèo Đz 0,4kV (sang tải TBA Bình Nghi 1 sang TBA Đại Đồng 2) Đấu lèo tại C322 (C62A XT 478/TSO) và tách lèo C313 Đz 0,4KV lộ 3 TBA Bình Nghi 1 - XT 478/TSO
Điện Lực Phú PhongDC531035TBA Đại Đồng (Lộ dân dụng)07:30 22/05/202409:15 22/05/2024Đấu nối đầu trên 03FCO TBA Đại Đồng 2 (C62A/1 ) XT 478/TSO
Điện Lực Phú PhongDH531028TBA Định Nhì07:30 22/05/202409:30 22/05/2024CBM cấp độ 2 TBA Định Nhì (C9/55)- XT 471/C72
Điện Lực Bồng SơnCC533173TBA Gò Quyền08:15 22/05/202410:15 22/05/2024Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV TBA Gò Quyền 3 XDM (ĐTXD 2023) với ĐZ 0,4kV TBA Gò Quyền và TBA Lâm Trúc hiện có
Điện Lực Bồng SơnCC533174TBA Lâm Trúc08:15 22/05/202410:15 22/05/2024Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV TBA Gò Quyền 3 XDM (ĐTXD 2023) với ĐZ 0,4kV TBA Gò Quyền và TBA Lâm Trúc hiện có
Điện Lực Quy NhơnAC530276Đông Định 209:30 22/05/202411:45 22/05/2024CBM Cấp độ 2 TBA Đông Định 2
Điện Lực Quy NhơnAC539129TBA Đông Định 313:30 22/05/202415:45 22/05/2024CBM Cấp độ 2 TBA Đông Định 3
Điện Lực Phú PhongDC530214TBA Văn Phong 114:15 22/05/202415:45 22/05/2024Thay PA Đz 0,4kV Tại C103/9 ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Văn Phong 1- XT 472/TSO
Điện Lực Bồng SơnCC533173TBA Gò Quyền14:45 22/05/202416:45 22/05/2024Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV TBA Gò Quyền 4 XDM (ĐTXD 2023) với ĐZ 0,4kV TBA Gò Quyền hiện có

 

Dưới đây là 5 cách tiết kiệm điện tối ưu nhất:

- Thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng

Các thiết bị điện cũ thường có hiệu suất năng lượng thấp, tiêu thụ nhiều điện năng hơn so với các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Do đó, việc thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng là một cách tiết kiệm điện hiệu quả.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên:

Việc tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên sẽ giúp giảm nhu cầu sử dụng điện cho hệ thống chiếu sáng và các thiết bị làm mát. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào để ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhà, hoặc sử dụng các thiết bị che nắng cho cửa sổ và cửa ra vào để giảm lượng nhiệt từ bên ngoài vào nhà.

- Sử dụng các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện:

Các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện như công nghệ Inverter, công nghệ LED,... thường có hiệu suất năng lượng cao, tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thiết bị điện thông thường.

- Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng:

 

Ngay cả khi các thiết bị điện đang ở chế độ chờ, chúng vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Do đó, bạn nên rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng để tiết kiệm điện.

- Sử dụng các thiết bị điện đúng cách:

Việc sử dụng các thiết bị điện đúng cách cũng giúp tiết kiệm điện năng. Ví dụ, bạn nên sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ phù hợp, không nên để nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, hoặc bạn nên sử dụng máy giặt ở chế độ tiết kiệm điện,...

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng một số cách tiết kiệm điện khác như:

- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện thay cho bóng đèn sợi đốt.

- Sử dụng lò vi sóng để nấu hoặc hâm nóng thay cho bếp ga.

- Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng.

- Sử dụng quạt thay cho điều hòa khi nhiệt độ không quá cao.

Việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Để theo dõi lịch cắt điện tại Bình Định, người dân có thể truy cập tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục