Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 24/3

10:42' - 23/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 24/3 cập nhật mới nhất.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 24/3 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú Tài FC530427 Trần Quang Diệu 5-2 06:30 ngày 24/03/2021 17:30 ngày 24/03/2021 Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV(SCL 2021 khu vực ĐLPT) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530328 Thuận Đức XBT 07:00 ngày 24/03/2021 17:30 ngày 24/03/2021 Đại tu ĐZ 0.4 kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530406 TBA Kinh Tế Mới Cát Hiệp 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530413 TBA Sơn Quy 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530414 TBA UB Cát Sơn 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530415 TBA Thạch Bàn Tây 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530416 TBA Hội Sơn 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530417 TBA Sơn Lặc 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530418 TBA Cát Sơn 1 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530419 Thạch Bàn Tây 2 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530420 Đại Khoang 3 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530427 Ủy Ban Cát Lâm 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530428 Thuận Ái 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530429 An Điềm 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530430 Đại Khoan 2 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530432 Nghĩa Trang 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530433 Đại Khoan 1 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530434 Thuận Phong 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530435 Đại Khoan 4 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530436 Thuận Hiệp 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530892 Ủy ban Cát Sơn 2 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530893 Đại Khoan 5 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530900 UB Cát Lâm 2 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GD539173 ĐMT Cát Lâm 1 -T5 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GD539174 ĐMT Cát Lâm 1 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GD539175 ĐMT Cát Lâm 2 - T4 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GD539176 ĐMT Cát Lâm 2 - T2 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GD539177 ĐMT Vengy Solar -T3 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GD539178 ĐMTMN TXCOM 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GD539179 ĐMTMN SOLAR 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GD539180 ĐMTMN ADC VN 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH519029 Đại Đội Công Binh 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539030 Hồ Hội Sơn 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539086 Chăn nuôi Việt Thắng 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539131 Trại gà Hữu Chiến 08:00 ngày 24/03/2021 09:40 ngày 24/03/2021 Tháo và đấu lèo MC PĐ Cát Lâm bằng pp hotline Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục