Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 28/9 cập nhật mới nhất

08:07' - 27/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 28/9 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 28/9, cập nhật mới nhất vào 8h00 ngày 27/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530603Hà Thanh 505:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530603Hà Thanh 505:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530604Hà Thanh 605:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530604Hà Thanh 605:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530619Hậu cần nghề cá05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530856Nguyễn Hoàng05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530856Nguyễn Hoàng05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530857Nguyễn Hiền05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530874Võ Nguyên Giáp05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530874Võ Nguyên Giáp05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC530879Tố Hữu 205:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530879Tố Hữu 205:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAC539070Chung cư An Phú Thịnh05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAD539187Nhánh rẽ Đại Học FPT Quy Nhơn05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAD539187Nhánh rẽ Đại Học FPT Quy Nhơn05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539183TBA Nhật Hoa05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539201TBA Út Nhỏ 205:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539201TBA Út Nhỏ 205:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539232TBA Nhà hàng Sáu Cao05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539232TBA Nhà hàng Sáu Cao05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539254TBA Đại Phước05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539255TBA Út Nhỏ 305:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539255TBA Út Nhỏ 305:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539262TBA Phúc Lộc HT3 (AnPhúThịnh)05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539266TBA KĐT An Phú Thịnh T15-105:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539266TBA KĐT An Phú Thịnh T15-105:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539837TBA KĐT An Phú Thịnh-T1605:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539837TBA KĐT An Phú Thịnh-T1605:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539854TBA ECO BAY05:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539868TBA KĐT An Phú Thịnh T15-205:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539868TBA KĐT An Phú Thịnh T15-205:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539869TBA KĐT An Phú Thịnh T1405:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539869TBA KĐT An Phú Thịnh T1405:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képHoãn
Điện Lực Quy NhơnAH539903TBA Chiếu sáng 2 QL1905:00 ngày 28/09/202117:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay đz 22kV mạch képĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530606Hưng Thạnh 205:20 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo đz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530607Hưng Thạnh 305:20 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo đz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530673TĐC Bắc Hà Thanh 205:20 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo đz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530878Tố Hữu 305:20 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo đz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530888TĐC Bắc Hà Thanh 305:20 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo đz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530889TĐC Bắc Hà Thanh 405:20 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo đz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC534024TĐC Bắc Hà Thanh 105:20 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo đz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539190TBA Hồ Tôm Nguyễn Khắc Sỹ05:20 ngày 28/09/202118:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo đz 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538068TBA PHU AN 206:30 ngày 28/09/202107:45 ngày 28/09/2021Tháo lèo ĐZ 0,4 kV tại C202 lộ 2 TBA Phú An 2 - XT 478/TSOĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530450TBA Nhơn Nghĩa Tây 307:15 ngày 28/09/202115:15 ngày 28/09/2021Đoạn lưới 0.4 kv phân chia phụ tảiĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC532195TBA Hoài Châu Bắc 107:15 ngày 28/09/202108:45 ngày 28/09/2021Thay CSV pha A ĐZ 22kV nhánh rẽ Hoài Châu Bắc bị sự cốĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533178TBA Thạnh Xuân07:15 ngày 28/09/202108:45 ngày 28/09/2021Phân ly sang tải ĐZ 0,4kV giữa TBA Ka Công Nam với TBA Thạnh Xuân (để giảm TTĐN cho TBA Ka Công Nam có TTĐN lớn hơn 5%)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533196TBA Ka Công Nam07:15 ngày 28/09/202108:45 ngày 28/09/2021Phân ly sang tải ĐZ 0,4kV giữa TBA Ka Công Nam với TBA Thạnh Xuân (để giảm TTĐN cho TBA Ka Công Nam có TTĐN lớn hơn 5%)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539178ĐMTMN TXCOM07:15 ngày 28/09/202111:30 ngày 28/09/2021Lắp kim thu sét tia tin đạoĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539179ĐMTMN SOLAR07:15 ngày 28/09/202111:30 ngày 28/09/2021Lắp kim thu sét tia tin đạoĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539180ĐMTMN ADC VN07:15 ngày 28/09/202111:30 ngày 28/09/2021Lắp kim thu sét tia tin đạoĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538062THÔN 8 ĐÔNG07:30 ngày 28/09/202111:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay xà,sứ, bảo dưỡng LBS-CĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538067NUÔI TÔM THÔN 8.1(3)07:30 ngày 28/09/202111:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay xà,sứ, bảo dưỡng LBS-CĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538240Mỹ Thắng07:30 ngày 28/09/202111:30 ngày 28/09/2021Dựng cột, thay xà,sứ, bảo dưỡng LBS-CĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530602TBA Long Hậu07:50 ngày 28/09/202111:10 ngày 28/09/2021Lắp xà đấu nối NR TBA Long Hậu 3Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530603TBA Long Hậu 207:50 ngày 28/09/202111:10 ngày 28/09/2021Lắp xà đấu nối NR TBA Long Hậu 3Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539148Chiếu sáng Cát Thắng07:50 ngày 28/09/202111:10 ngày 28/09/2021Lắp xà đấu nối NR TBA Long Hậu 3Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530844Ủy Ban Cát Minh08:15 ngày 28/09/202110:15 ngày 28/09/2021Thay 03FCO NRĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530310TBA Đông Điền08:15 ngày 28/09/202110:45 ngày 28/09/2021Thay máy biến áp bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530364TBA NTTS Đông Điền08:15 ngày 28/09/202110:45 ngày 28/09/2021Thay máy biến áp bị rịn dầuĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530235TBA Hai Bà Trưng 210:45 ngày 28/09/202113:15 ngày 28/09/2021Thay 03FCO NRĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530243Bến xe mới10:45 ngày 28/09/202113:15 ngày 28/09/2021Thay 03FCO NRĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539133Chiếu sáng 410:45 ngày 28/09/202113:15 ngày 28/09/2021Thay 03FCO NRĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539136Tuấn Phong10:45 ngày 28/09/202113:15 ngày 28/09/2021Thay 03FCO NRĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC537158TBA Lại Khánh 413:30 ngày 28/09/202114:45 ngày 28/09/2021Thay CSV pha A TBA Lại Khánh 4 vị trí cột C33/4/10/1-XT 477HNHĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC530311TBA XUÂN THẠNH 214:00 ngày 28/09/202115:30 ngày 28/09/2021Dựng cột ĐZ 0,4kV, sang dây dẫnĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533169TBA An Mỹ15:00 ngày 28/09/202116:15 ngày 28/09/2021Thay CSV pha C TBA An Mỹ vị trí cột C137/1-XT473 HNHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538068TBA PHU AN 216:00 ngày 28/09/202117:00 ngày 28/09/2021Tháo lèo ĐZ 0,4 kV tại C202 lộ 2 TBA Phú An 2 - XT 478/TSOĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục