Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 27/9

20:23' - 26/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 27/9.

 

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 27/9 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530601Bàu Sen05:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530602Liên Cơ Ngô Mây05:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530611Hỏa Xa 205:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530645Liên cơ Ngô Mây 205:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530854Mộc Ngô Mây 205:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530855Phạm Ngũ Lão05:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539062Hoàng Văn Thụ 205:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC539063Bầu Sen 205:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539951TBA Phan Quốc Tâm05:00 ngày 27/09/2021 12:30 ngày 27/09/2021 Đảm bảo an toàn để CVCX và CSĐT Quy Nhơn chặt cây, kết hợp căng dây và đấu nối vào ĐZ 22kV (XDM), chuyển đấu cấp điện TBA LC Ngô Mây sang cột 20 XT 476/QNH2, cô lập lèo đz 22KV tại cột 22, 26 (hiện trạng)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573217TBA UB Tam Quan 207:00 ngày 27/09/2021 11:30 ngày 27/09/2021 Tháo MBA 400kVA TBA UB Tam Quan 2 đang non để thay cho MBA 250kVA TBA Trường Xuân Tây đang quá tải và lấy MBA 250kVA TBA Trường Xuân Tây lắp lại cho TBA UB Tam Quan 2.Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538161TRÀ LƯƠNG07:00 ngày 27/09/2021 09:00 ngày 27/09/2021 Thay PAĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC535144TBA Trường Xuân tây08:00 ngày 27/09/2021 10:30 ngày 27/09/2021 Thay MBA 250kVA TBA Trường Xuân Tây bị quá tải bằng MBA 400kVA TBA UB Tam Quan 2Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539086TBA số 4: 250 KVA-Công ty cổ phần Thủy Sản Hoài Nhơn( Trường Xuân)08:00 ngày 27/09/2021 10:30 ngày 27/09/2021 Thay MBA 250kVA TBA Trường Xuân Tây bị quá tải bằng MBA 400kVA TBA UB Tam Quan 2Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCH539140TBA số 2-560kVA nhà máy đóng tàu vỏ thép Tam Quan08:00 ngày 27/09/2021 10:30 ngày 27/09/2021 Thay MBA 250kVA TBA Trường Xuân Tây bị quá tải bằng MBA 400kVA TBA UB Tam Quan 2Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532193TBA Bình Sơn 208:10 ngày 27/09/2021 12:00 ngày 27/09/2021 Thay MBA Bình Sơn 2Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537049TBA Bình Sơn 309:10 ngày 27/09/2021 12:00 ngày 27/09/2021 Thay MBA Bình Sơn 3Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532168TBA Tân Thạnh11:15 ngày 27/09/2021 16:45 ngày 27/09/2021 Cải tạo thay dây dẫn từ C1 - C3 lộ số 2 thuộc TBA Tân Thạnh - 477 HNHĐã duyệt

 

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục