Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 29/11

16:50' - 28/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Bình Định ngày mai 29/11.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 29/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFD538101XLĐ Tuy Phước - C1 XT481/EQNH04:30 ngày 29/11/2020 06:30 ngày 29/11/2020 Xử lý tiếp xúc 22kVĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530407TBA Cụm CN Phú An 107:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530408TBA Cụm CN Phú An 207:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530417TBA Đồng Sim07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530418TBA Làng Cam07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530420TBA Khu Kinh tế mới AB07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530436TBA Thạch Bảo Sơn07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530438TBA Phú An 307:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD534040TBA Thế Sang 207:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534035TBA Vật Liệu XD Thái Long07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530420TBA Khu Kinh tế mới AB07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530436TBA Thạch Bảo Sơn07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530438TBA Phú An 307:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD534040TBA Thế Sang 207:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534035TBA Vật Liệu XD Thái Long07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534038TBA Gạch ngói Dũng Nhật07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534047TBA Phát Lộc07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534056TBA Gạch Hoffman Hiếu Ngọc07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534057TBA Gạch Ngói Phú Phong (HTX)07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534058TBA TCN Bò Sữa Hiếu Ngọc07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534061TBA Gạch Phương Nam07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534062TBA BALE Tây Sơn07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534065TBA Bê Tông Hiếu Ngọc 207:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539043TBA Kim Đạt07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539044TBA Bê Tông Hiếu Ngọc07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539045TBA Tuấn Thịnh07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539067TBA Nông Sản MB07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539068TBA Thế Sang07:00 ngày 29/11/2020 17:30 ngày 29/11/2020 Cải tạo dựng cột, thay dây ĐZ 22 kV sau NR Cụm CN Phú An từ C26/37 đến C26/51-XT 484/TSO. phục vụ công tác phát triển điện mặt trời mái nhà.Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530206TBA Diêu Trì 107:00 ngày 29/11/2020 13:00 ngày 29/11/2020 Chỉnh cột bị nghiêng, nứt gốcĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530372TBA Đào Tấn07:00 ngày 29/11/2020 13:00 ngày 29/11/2020 Chỉnh cột bị nghiêng, nứt gốcĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH532023Đầu Máy Diêu Trì07:00 ngày 29/11/2020 13:00 ngày 29/11/2020 Chỉnh cột bị nghiêng, nứt gốcĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539151TBA Hồ Đồng MÍt T207:00 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau NR Hồ Đồng Mít và Mỏ đá số 7- 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539152TBA Hồ Đồng MÍt T107:00 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau NR Hồ Đồng Mít và Mỏ đá số 7- 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539160TBA Hồ Đồng Mít -TC307:00 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau NR Hồ Đồng Mít và Mỏ đá số 7- 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539166TBA Hồ Đồng Mít TC507:00 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau NR Hồ Đồng Mít và Mỏ đá số 7- 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539167TBA Hồ Đồng Mít TC607:00 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau NR Hồ Đồng Mít và Mỏ đá số 7- 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539149TBA Mõ Đá số 7 - T107:30 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau Mỏ đá số 7-471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539150Mõ Đá Số 7 - T207:30 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau Mỏ đá số 7-471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539157TBA Mõ Đá Số 7 T307:30 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau Mỏ đá số 7-471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539158TBA Mõ Đá Số 7-T407:30 ngày 29/11/2020 16:00 ngày 29/11/2020 Bảo dưỡng, vệ sinh các trạm biến áp sau Mỏ đá số 7-471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội11:00 ngày 29/11/2020 12:30 ngày 29/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 29/11/2020 12:30 ngày 29/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 29/11/2020 12:30 ngày 29/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 29/11/2020 12:30 ngày 29/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 29/11/2020 12:30 ngày 29/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 29/11/2020 12:30 ngày 29/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:00 ngày 29/11/2020 12:30 ngày 29/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 29/11/2020 12:30 ngày 29/11/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục