Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 28/11

12:29' - 27/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 28/11.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện ngày mai 28/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Phù MỹEC538044PHÚ NINH07:00 ngày 28/11/2020 16:30 ngày 28/11/2020 Thay FCO, KND NR Phú Xuân (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538045PHÚ XUÂN07:00 ngày 28/11/2020 16:30 ngày 28/11/2020 Thay FCO, KND NR Phú Xuân (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538046MỸ PHÚ07:00 ngày 28/11/2020 16:30 ngày 28/11/2020 Thay FCO, KND NR Phú Xuân (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538048MỸ PHÚ 207:00 ngày 28/11/2020 16:30 ngày 28/11/2020 Thay FCO, KND NR Phú Xuân (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538049PHÚ XUÂN 207:00 ngày 28/11/2020 16:30 ngày 28/11/2020 Thay FCO, KND NR Phú Xuân (xử lý sau bão)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530304TBA Quang Trung 207:45 ngày 28/11/2020 11:15 ngày 28/11/2020 Sang dây thu hồi cột cũ, lắp xà, đấu nối di dời ĐZ0,4 kV TBA Quang Trung 1 -XT 482/TSOĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530402TBA Quang Trung 107:45 ngày 28/11/2020 11:15 ngày 28/11/2020 Sang dây thu hồi cột cũ, lắp xà, đấu nối di dời ĐZ0,4 kV TBA Quang Trung 1 -XT 482/TSOĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519001TBA BTS Viettel10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519007TBA Trường PTTH Csở Đinh Nỉ10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519022TBA Thôn 2 Ân Nghĩa10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519128TBA Thôn 3 An Nghĩa10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519129TBA Thôn 1 An Toàn10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519142TBA Đồng Mít10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519143TBA Vườn Dược Liệu An Toàn10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH519144Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539166TBA Hồ Đồng Mít TC510:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539167TBA Hồ Đồng Mít TC610:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539168Công ty CP ĐTPT An Lao10:00 ngày 28/11/2020 13:30 ngày 28/11/2020 -Xử lý lèo đường dây 22kV đầu trên FCO các TBA Xuân Phong - 471 HNH -Di chuyển 03 FCO TBA Bơm Bàu Dài từ vị trí cột trạm biến áp (C375/3) ra lắp đặt tại C375 - 471 HNH -Kết hợp phát quang HLT đường dây 22kV từ C410 đến C550 sau PĐ Vạn Xuân - 471 HNHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539252Ngân Hàng ACB13:45 ngày 28/11/2020 16:15 ngày 28/11/2020 Định kỳ TIĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục