Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 5/8

08:37' - 04/08/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 5/8 được cập nhật trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 5/8 được cập nhật mới nhất như sau:

Chi tiết lịch cắt điện của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 5/8 cụ thể như sau: 

ĐIỆN LỰC     MÃ TRẠM  TÊN TRẠM    TỪ      ĐẾN    LÝ DO            G TÌNH TRẠN
Điện Lực Phú Tài FH511009 Thanh Minh 06:00 ngày 05/08/2021 17:00 ngày 05/08/2021 Thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539209 Canh Hiển 4 06:00 ngày 05/08/2021 17:00 ngày 05/08/2021 Thay dây dẫn, xà, sứ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530413 TBA Sơn Quy 06:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Thay dây ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530414 TBA UB Cát Sơn 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530415 TBA Thạch Bàn Tây 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530416 TBA Hội Sơn 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530417 TBA Sơn Lặc 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530418 TBA Cát Sơn 1 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530419 Thạch Bàn Tây 2 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530420 Đại Khoang 3 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530892 Ủy ban Cát Sơn 2 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH519029 Đại Đội Công Binh 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539030 Hồ Hội Sơn 06:45 ngày 05/08/2021 08:10 ngày 05/08/2021 Tháo lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531030 TBA Định Bình 1 07:00 ngày 05/08/2021 09:00 ngày 05/08/2021 Thay ATM tổng TBA Định Bình 1 - XT741/C72 Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530345 Cù Lâm XBT 07:30 ngày 05/08/2021 10:00 ngày 05/08/2021 Bổ sung dầu MBA Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538159 CHÁNH THUẬN 1 08:15 ngày 05/08/2021 10:40 ngày 05/08/2021 Bọc cách điện lèo sứ đỡ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538160 CHÁNH THUẬN 2 08:15 ngày 05/08/2021 10:40 ngày 05/08/2021 Bọc cách điện lèo sứ đỡ ĐZ 22kV Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538081 NUÔI TÔM THÔN 7.2 09:20 ngày 05/08/2021 10:40 ngày 05/08/2021 Sửa chữa ĐZ 0,4kV, tháo rack không sử dụng, đấu nối sau ATM lộ Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Hoãn
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Hoãn
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Hoãn
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Hoãn
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Hoãn
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Hoãn
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 05/08/2021 15:30 ngày 05/08/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV Hoãn
Điện Lực Phù Cát GC530414 TBA UB Cát Sơn 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530415 TBA Thạch Bàn Tây 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530416 TBA Hội Sơn 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530417 TBA Sơn Lặc 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530418 TBA Cát Sơn 1 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530419 Thạch Bàn Tây 2 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530420 Đại Khoang 3 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530892 Ủy ban Cát Sơn 2 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH519029 Đại Đội Công Binh 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539030 Hồ Hội Sơn 15:45 ngày 05/08/2021 17:45 ngày 05/08/2021 Kéo dây 22kv và đấu lèo ĐZ 22kv Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục