Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 6/12

14:30' - 05/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Bình Định ngày mai 6/12.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 6/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy NhơnAC530263Chợ Dinh07:15 ngày 06/12/2020 09:15 ngày 06/12/2020 Tại tủ điện TBA Chợ Dinh XT 471 QNHĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539338TBA Ô tô Quy Nhơn07:15 ngày 06/12/2020 17:15 ngày 06/12/2020 Nâng dung lượng Tại TBA Ô tô Quy Nhơn XT 471 QNH2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội11:00 ngày 06/12/2020 12:30 ngày 06/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 06/12/2020 12:30 ngày 06/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 06/12/2020 12:30 ngày 06/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 06/12/2020 12:30 ngày 06/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 06/12/2020 12:30 ngày 06/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 06/12/2020 12:30 ngày 06/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:00 ngày 06/12/2020 12:30 ngày 06/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 06/12/2020 12:30 ngày 06/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV : Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B302Dốc Ông Phật 315:00 ngày 06/12/2020 19:00 ngày 06/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, lắp đặt mới LBS-O NR Tiến Đạt (tại C28/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539066Tiến Đạt 115:00 ngày 06/12/2020 07:00 ngày 07/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, thay Clam, phụ kiện ĐZ 22kV sau NR Tiến ĐạtĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539067Tiến Đạt 315:00 ngày 06/12/2020 07:00 ngày 07/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, thay Clam, phụ kiện ĐZ 22kV sau NR Tiến ĐạtĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539072ABC15:00 ngày 06/12/2020 19:00 ngày 06/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, lắp đặt mới LBS-O NR Tiến Đạt (tại C28/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539073Song Toàn15:00 ngày 06/12/2020 19:00 ngày 06/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, lắp đặt mới LBS-O NR Tiến Đạt (tại C28/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539210Tiến Đạt 215:00 ngày 06/12/2020 07:00 ngày 07/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, thay Clam, phụ kiện ĐZ 22kV sau NR Tiến ĐạtĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B301Tiến Đạt 415:00 ngày 06/12/2020 19:00 ngày 06/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, lắp đặt mới LBS-O NR Tiến Đạt (tại C28/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B306Đại Thành 515:00 ngày 06/12/2020 19:00 ngày 06/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, lắp đặt mới LBS-O NR Tiến Đạt (tại C28/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B307Chiếu sáng 1 - Long Vân Long Mỹ15:00 ngày 06/12/2020 19:00 ngày 06/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, lắp đặt mới LBS-O NR Tiến Đạt (tại C28/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B308Chiếu sáng 2 - Long Vân Long Mỹ15:00 ngày 06/12/2020 19:00 ngày 06/12/2020 Thay dây dẫn 22kV, lắp đặt mới LBS-O NR Tiến Đạt (tại C28/1)Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục