Lịch cắt điện Đà Nẵng 3 ngày tới, từ 21 đến 23/10

19:30' - 20/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện Đà Nẵng 3 ngày tới, từ 21 đến 23/10 cập nhật mới nhất.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất trong 3 ngày tới, từ 21 đến 23/10 như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện lực Thanh Khê FC53FFDA Tân Lập 9 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFDA Tân Lập 9 05:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFDP Tân Lập 1 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFDP Tân Lập 1 05:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFEN KDC Bàu Thạc Gián 1 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFA Đặng Thùy Trâm 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFA Đặng Thùy Trâm 05:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFI C17-3 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFI C17-3 05:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFL Lê Độ 1 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFL Lê Độ 1 05:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFGA Đông Tây 3 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFGB Đào Duy Anh 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFGI Bàu Sen 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFGL Đông Tây 1 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m  
Điện lực Thanh Khê FC53FFJB Đỗ Quang 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFJH KDC Bàu Thạc Gián 2 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FLDL Lê Đình Lý 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FADK TTDĐ khu vực 3 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAEC Công ty Samdi 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m  
Điện lực Thanh Khê FD53FAES TT BCLT VÀ Quốc tế KV3 T2 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAET TT BCLT VÀ Quốc tế KV3 T1 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFI Chiếu sáng Đông Tây 1 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFJ Bưu điện Đông Tây 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFL Thông tin duyên hải 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFS Bệnh viện Hoàn Mỹ 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFT Seabank 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAHN Bệnh viện Hoàn Mỹ 2 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAHU Văn phòng Thành Lợi 2 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAIE BamBoo Hotel 05:00 ngày 23/10/2020 06:00 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAIE BamBoo Hotel 05:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEK9 KPC Hoà Hải T1 06:30 ngày 23/10/2020 16:30 ngày 23/10/2020 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 117 đến cột 117/10 (TBA KPC Hòa Hải MR) thuộc ĐZTA nhánh rẽ KPC Hòa Hải đz 475NHS110 Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEZL KPC Hoà Hải mở rộng 06:30 ngày 23/10/2020 16:30 ngày 23/10/2020 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 117 đến cột 117/10 (TBA KPC Hòa Hải MR) thuộc ĐZTA nhánh rẽ KPC Hòa Hải đz 475NHS110 Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EZ40 Đông Trà 5 06:30 ngày 23/10/2020 16:30 ngày 23/10/2020 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 117 đến cột 117/10 (TBA KPC Hòa Hải MR) thuộc ĐZTA nhánh rẽ KPC Hòa Hải đz 475NHS110 Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HC53HHYW KDC Nguyễn Huy Tưởng 07:00 ngày 23/10/2020 11:00 ngày 23/10/2020 Thay tủ điện, bổ sung ống nhựa xoắn TBA KDC Nguyễn Huy Tưởng - 474/Xuân Hà Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VS48 TBA Bình Thái 7 07:00 ngày 23/10/2020 11:30 ngày 23/10/2020 Tháo mỏ thoát sét trên đường dây trung áp NR Bình Thái 7- 476/Cầu Đỏ. - Nâng CS MBA và thay các phụ kiện đi kèm thuộc TBA Bình Thái 7/476 Cầu Đỏ, kết hợp lắp thêm sứ Polyme tăng chiều dài dòng rò FCO tại TBA Bình Thái 7/476 Cầu Đỏ; - Thay MBA tại TBA Bình Thái 1-476/Cầu Đỏ (Xử lý hàm lượng nước trong dầu MBA và điện áp đánh thủng không đạt) kết hợp san tải ĐZHA từ TBA Bình Thái 1 qua Bình Thái 7 để xử lý tổn thất 5%. Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVFF Bình Thái 1 07:00 ngày 23/10/2020 11:30 ngày 23/10/2020 Tháo mỏ thoát sét trên đường dây trung áp NR Bình Thái 7- 476/Cầu Đỏ. - Nâng CS MBA và thay các phụ kiện đi kèm thuộc TBA Bình Thái 7/476 Cầu Đỏ, kết hợp lắp thêm sứ Polyme tăng chiều dài dòng rò FCO tại TBA Bình Thái 7/476 Cầu Đỏ; - Thay MBA tại TBA Bình Thái 1-476/Cầu Đỏ (Xử lý hàm lượng nước trong dầu MBA và điện áp đánh thủng không đạt) kết hợp san tải ĐZHA từ TBA Bình Thái 1 qua Bình Thái 7 để xử lý tổn thất 5%. Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFOJ Phú Lộc 1 07:00 ngày 23/10/2020 11:30 ngày 23/10/2020 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Xử lý nước thải Phú Lộc 1 - 477/Xuân Hà Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEK3 Ngũ Hành Sơn T1 07:30 ngày 23/10/2020 12:30 ngày 23/10/2020 Thay tủ điện tổng, thay FCO, TLV, lắp cách điện chống phóng rốn FCO, kết hợp VSBD, XLTX TBA Ngũ Hành Sơn T1 đz 474/NHS220 Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EH24 Ngũ Hành Sơn T3 07:30 ngày 23/10/2020 12:30 ngày 23/10/2020 Thay tủ điện tổng, thay FCO, TLV, lắp cách điện chống phóng rốn FCO, kết hợp VSBD, XLTX TBA Ngũ Hành Sơn T3 đz 474/NHS220 Đã duyệt
Điện lực Sơn Trà EC53EEV5 Ngô Quyền T3 13:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay tủ điện tổng, thay FCO, TLV, lắp polymer tăng cường cách điện FCO, kết hợp VSBD, XLTX TBA Ngô Quyền T3 đz 474/NHS220 Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVWZ KDC Nam cầu Cẩm Lệ T7 13:00 ngày 23/10/2020 17:00 ngày 23/10/2020 Thay MBA, lắp đặp sứ polymer tăng cường chiều dài dòng rò FCO và VSBD ĐZHA của TBA KDC NCCL T7- 477/Hòa Xuân (Xử lý hàm lượng nước trong dầu MBA và điện áp đánh thủng không đạt); Đã duyệt
Điện lực Hòa Vang GC53VT43 Cẩm Toại Đông T2 13:00 ngày 23/10/2020 17:00 ngày 23/10/2020 Kéo rãi dây, đấu nối xuất tuyến hạ áp xây dựng mới tại TBA Cẩm Toại Đông T2 - XT 477CDO Đã duyệt
Điện lực Cẩm Lệ VC53VVUL Bình Thái 3 13:30 ngày 23/10/2020 15:00 ngày 23/10/2020 Xử lý phát nhiệt TLV pha A (41 độ C) kết hợp siết lại các cọc bình hạ áp MBA thuộc TBA Bình Thái 3 - ĐZ 476/ Cầu Đỏ. Đã duyệt
Điện lực Liên Chiểu HD53HAAO Dưỡng Khí ĐN 14:00 ngày 23/10/2020 17:00 ngày 23/10/2020 Thay tủ điện TBA Dưỡng khí Đà Nẵng - 481/Hòa Khánh 2 Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFDA Tân Lập 9 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFDP Tân Lập 1 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFEN KDC Bàu Thạc Gián 1 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFA Đặng Thùy Trâm 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFI C17-3 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFFL Lê Độ 1 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFGA Đông Tây 3 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFGB Đào Duy Anh 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFGI Bàu Sen 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFGL Đông Tây 1 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFJB Đỗ Quang 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FFJH KDC Bàu Thạc Gián 2 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FC53FLDL Lê Đình Lý 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FADK TTDĐ khu vực 3 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAEC Công ty Samdi 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAES TT BCLT VÀ Quốc tế KV3 T2 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAET TT BCLT VÀ Quốc tế KV3 T1 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFI Chiếu sáng Đông Tây 1 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFJ Bưu điện Đông Tây 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFL Thông tin duyên hải 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFS Bệnh viện Hoàn Mỹ 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAFT Seabank 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAHN Bệnh viện Hoàn Mỹ 2 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAHU Văn phòng Thành Lợi 2 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt
Điện lực Thanh Khê FD53FAIE BamBoo Hotel 16:00 ngày 23/10/2020 17:30 ngày 23/10/2020 Thay dây AV 240 từ vị trí Đo đếm Vạn Tương (cột C12) đến vị trí TBA C17-3 (cột C19), thay thế, di dời cột C13 (TBA Lê Độ 1) về phía C14 1m Đã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục