Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 10/10

05:30' - 10/10/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 10/10.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 10/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AAAOLÊ DUẪN 306:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 Lắp xà tam giác tại vị trí C69 (VT65 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAAPÔNG ÍCH KHIÊM 406:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 Lắp xà tam giác tại vị trí C69 (VT65 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AABOQUANG TRUNG 206:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AABQTRẦN CAO VÂN 106:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AABRTRẦN CAO VÂN 506:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AABSTAM TOÀ06:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AABYHẢI PHÒNG 106:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 Lắp xà tam giác tại vị trí C69 (VT65 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AADMHẢI PHÒNG 506:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 Lắp xà tam giác tại vị trí C69 (VT65 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AADPTRẦN CAO VÂN 606:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AADRTRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI06:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 Lắp xà tam giác tại vị trí C69 (VT65 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAEPTAM THUẬN 206:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAEZTAM THUẬN 106:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAFCĐINH TIÊN HOÀNG 206:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAFKTRẦN CAO VÂN 206:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAGEĐỐNG ĐA 306:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAIUTAM TÒA 206:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAJ4THÔNG TIN TÍN HIỆU (Ốc lộ)06:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 Lắp xà tam giác tại vị trí C69 (VT65 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAJCÔNG ÍCH KHIÊM 306:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 Lắp xà tam giác tại vị trí C69 (VT65 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAJTKIỐT QUANG TRUNG 306:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 Lắp xà tam giác tại vị trí C69 (VT65 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AB15KCC 201 ĐỐNG ĐA06:30 ngày 10/10/2020 14:30 ngày 10/10/2020 - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo, nâng dây và lắp đo đếm trung áp (MOF) tại vị trí C41 (VT38 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10. - Lắp chụp đầu cột, lắp xà néo dây và lắp máy cắt tại vị trí C42 (VT39 cũ) - XT473E10 chung trụ XT471E10.Hoãn

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục