Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 11/12

05:00' - 11/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 11/12.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 11/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn TràEC53EEHLMỹ Khê 106:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHPAn Hải Bắc 206:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHUMỹ Khê 206:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHYNại Hiên Đông06:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEKJKDC Nại Tú06:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEXBTĐC An Hải Bắc T206:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEXCTĐC An Hải Bắc T306:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEXWTrần Hưng Đạo T606:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEXXTrần Hưng Đạo T706:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZ5An Cư 2 - mở rộng06:00 ngày 11/12/2020 17:00 ngày 11/12/2020 Thu hồi DCL 28.1-4 Phạm Văn Đồng và lắp mới LBS tại cột 07/1 đz 475/ADO (473/ADO chung cột) và kết hợp dựng cột BTLT đôi 14m, lắp xà, cụm đấu rẽ, kẹp rẽ nhánh … tại VT 18/2 mới theo thiết kế nằm trong khoảng cột 18/1-18/2 và thu hồi cột 18/2 hiện trạng thuộc nhánh rẽ Hà Chương đz 473/ADOĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM24Hòa Liên 207:00 ngày 11/12/2020 16:30 ngày 11/12/2020 Thay chống sét van loại Class 3 tại trụ 01 - XT 477HLI (SCL 2020) Thay thế DCL 22-4 Hòa Sơn liên lạc XT 471E9 và 477Ehl bị tụt khí SF6 theo tờ trình số 919/Ttr-ĐLHV (gần ĐZ 22kV XT 471T2.HKH đang mang điện phía trên) Xử lý cột đôi nghiêng tại vị trí 227; tăng dây võng thấp từ khoảng trụ 226 đến 227 - XT 477HLI Thi công điểm đấu nối cấp điện ĐZTA và TBA TĐC Hòa Liên 4 T3 tại vị trí 82/19 - 477HLI (TBA TĐC Hòa Liên 4T2) (Ban QLDA tổ chức nghiệm thu kỹ thuật trước và sau khi đấu nối) ...................Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM25Hòa Bắc 507:00 ngày 11/12/2020 16:30 ngày 11/12/2020 Thay chống sét van loại Class 3 tại trụ 01 - XT 477HLI (SCL 2020) Thay thế DCL 22-4 Hòa Sơn liên lạc XT 471E9 và 477Ehl bị tụt khí SF6 theo tờ trình số 919/Ttr-ĐLHV (gần ĐZ 22kV XT 471T2.HKH đang mang điện phía trên) Xử lý cột đôi nghiêng tại vị trí 227; tăng dây võng thấp từ khoảng trụ 226 đến 227 - XT 477HLI Thi công điểm đấu nối cấp điện ĐZTA và TBA TĐC Hòa Liên 4 T3 tại vị trí 82/19 - 477HLI (TBA TĐC Hòa Liên 4T2) (Ban QLDA tổ chức nghiệm thu kỹ thuật trước và sau khi đấu nối) ...................Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM26Quan Nam 307:00 ngày 11/12/2020 16:30 ngày 11/12/2020 Thay chống sét van loại Class 3 tại trụ 01 - XT 477HLI (SCL 2020) Thay thế DCL 22-4 Hòa Sơn liên lạc XT 471E9 và 477Ehl bị tụt khí SF6 theo tờ trình số 919/Ttr-ĐLHV (gần ĐZ 22kV XT 471T2.HKH đang mang điện phía trên) Xử lý cột đôi nghiêng tại vị trí 227; tăng dây võng thấp từ khoảng trụ 226 đến 227 - XT 477HLI Thi công điểm đấu nối cấp điện ĐZTA và TBA TĐC Hòa Liên 4 T3 tại vị trí 82/19 - 477HLI (TBA TĐC Hòa Liên 4T2) (Ban QLDA tổ chức nghiệm thu kỹ thuật trước và sau khi đấu nối) ...................Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM27Hưởng Phước 307:00 ngày 11/12/2020 16:30 ngày 11/12/2020 Thay chống sét van loại Class 3 tại trụ 01 - XT 477HLI (SCL 2020) Thay thế DCL 22-4 Hòa Sơn liên lạc XT 471E9 và 477Ehl bị tụt khí SF6 theo tờ trình số 919/Ttr-ĐLHV (gần ĐZ 22kV XT 471T2.HKH đang mang điện phía trên) Xử lý cột đôi nghiêng tại vị trí 227; tăng dây võng thấp từ khoảng trụ 226 đến 227 - XT 477HLI Thi công điểm đấu nối cấp điện ĐZTA và TBA TĐC Hòa Liên 4 T3 tại vị trí 82/19 - 477HLI (TBA TĐC Hòa Liên 4T2) (Ban QLDA tổ chức nghiệm thu kỹ thuật trước và sau khi đấu nối) ...................Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM28TĐC Hòa Liên 207:00 ngày 11/12/2020 16:30 ngày 11/12/2020 Thay chống sét van loại Class 3 tại trụ 01 - XT 477HLI (SCL 2020) Thay thế DCL 22-4 Hòa Sơn liên lạc XT 471E9 và 477Ehl bị tụt khí SF6 theo tờ trình số 919/Ttr-ĐLHV (gần ĐZ 22kV XT 471T2.HKH đang mang điện phía trên) Xử lý cột đôi nghiêng tại vị trí 227; tăng dây võng thấp từ khoảng trụ 226 đến 227 - XT 477HLI Thi công điểm đấu nối cấp điện ĐZTA và TBA TĐC Hòa Liên 4 T3 tại vị trí 82/19 - 477HLI (TBA TĐC Hòa Liên 4T2) (Ban QLDA tổ chức nghiệm thu kỹ thuật trước và sau khi đấu nối) ...................Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AA17LÊ ĐÌNH DƯƠNG 307:30 ngày 11/12/2020 10:00 ngày 11/12/2020 Đấu nối cấp điện khách hàng vào thanh cái hạ áp sau AB tổng tủ điện TBA Lê Đình Dương 3 - 471 LTRĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU22Khu E1 PK 2,3 Nam cầu Cẩm Lệ07:30 ngày 11/12/2020 10:30 ngày 11/12/2020 Xử lý phát nhiệt cọc bình hạ áp pha C (75 độ C) và phát nhiệt đầu cos hạ áp pha bìa cực sau AB tổng (67,2 độ C) TBA Khu E1 PK 2, 3 KDC Nam CCL T1- 477/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOWThanh Khê 507:30 ngày 11/12/2020 11:30 ngày 11/12/2020 Lắp sứ tăng cường chiều dài dòng rò FCO TBA Thanh Khê 5 - 475/XHA, sang tải TBA Thanh Khê 5 - 475/XHA, Thanh Khê Tây - 475/XHA sang TBA Yên Khê 3 - 475/XHA (Công trình hoàn thiện chống quá tải ĐLTK 2020)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI21Thanh Khê Tây07:30 ngày 11/12/2020 11:30 ngày 11/12/2020 Lắp sứ tăng cường chiều dài dòng rò FCO TBA Thanh Khê 5 - 475/XHA, sang tải TBA Thanh Khê 5 - 475/XHA, Thanh Khê Tây - 475/XHA sang TBA Yên Khê 3 - 475/XHA (Công trình hoàn thiện chống quá tải ĐLTK 2020)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A3CMPhục vụ thi công dự án Tháp ven sông08:00 ngày 11/12/2020 14:30 ngày 11/12/2020 Thi công rào chắn bảo vệ TBA PVTC DA Tháp ven sông - 482LTR.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục