Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 14/11

04:00' - 14/11/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 14/11.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 14/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AAA2T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU05:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAA9TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T505:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAAWKDC TUYÊN SƠN MR T205:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABHKDC TUYÊN SƠN MR T405:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABWT12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU05:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADCHÒA CƯỜNG 605:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADHHOÀ CƯỜNG 205:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADUKĐT HALA JADE RESIDENCE05:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAE6TUYÊN SƠN 205:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAEETUYÊN SƠN 305:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Thu hồi DCL và lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tuyên Sơn 3 tại trụ trạm TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Bơm Chống Ngập Úng Trương Chí Cương - 475T2NHS. - Vệ sinh bảo dưỡng, xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Bột Cá - 475T2NHS. - Thu hồi DCL đầu tuyến nhánh rẽ ASIA PARK tại vị trí 2/36 - 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEP4An Hiệp T205:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Vệ sinh bảo dưỡng TCC41 và các tủ hợp bộ 471, 473, 475, 477, 431, TUC41, 441-1 tại TBA 220 kV Ngũ Hành SơnĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPAAn Hiệp T105:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Vệ sinh bảo dưỡng TCC41 và các tủ hợp bộ 471, 473, 475, 477, 431, TUC41, 441-1 tại TBA 220 kV Ngũ Hành SơnĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPBBến Phà 105:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Vệ sinh bảo dưỡng TCC41 và các tủ hợp bộ 471, 473, 475, 477, 431, TUC41, 441-1 tại TBA 220 kV Ngũ Hành SơnĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPCT72B05:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Vệ sinh bảo dưỡng TCC41 và các tủ hợp bộ 471, 473, 475, 477, 431, TUC41, 441-1 tại TBA 220 kV Ngũ Hành SơnĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPDAn Hải Đông05:30 ngày 14/11/2020 15:00 ngày 14/11/2020 Vệ sinh bảo dưỡng TCC41 và các tủ hợp bộ 471, 473, 475, 477, 431, TUC41, 441-1 tại TBA 220 kV Ngũ Hành SơnĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVTABình Hoà 107:30 ngày 14/11/2020 12:00 ngày 14/11/2020 -Thay tủ điện TBA Bình hòa 1/476 Cầu Đỏ kết hợp lắp thêm sứ Polyme tăng chiều dài dòng rò FCO, và siết lại cọc bình, AB thuộc TBA Bình hòa 1/ 476 Cầu Đỏ. (SCL năm 2020)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNRHòa Phát 307:30 ngày 14/11/2020 12:30 ngày 14/11/2020 Thay dây cáp vặn xoắn nứt vỏ thuộc TBA Hòa Phát 3 - 476E10Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABEWSPS13(Bơm nước thải)08:30 ngày 14/11/2020 12:00 ngày 14/11/2020 Đấu nối cấp điện mới cho KH vào ngăn hạ áp TBA Kios SPS 13-482E11.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục