Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 17/3

04:00' - 17/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 17/3.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 17/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn TràEC53EK16Nghỉ dưỡng Biên phòng07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EABBHải đội 2 biên phòng07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EABDBến Nghiêng T107:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EABEBTL Hải Quân07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EABFVijachip T107:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EABJHải Quan Tiên Sa07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EABLCầu cảng 2 T107:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EACPTrạm xử lý nước vùng 307:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EACXCảng Tiên Sa Đà Nẵng (T1+T2+T3)07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EADETiên Sa 107:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EADPChiếu sáng T1(đường YK)07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAFWCảng Tiên Sa Đà Nẵng T4, T6, T707:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAHGDVHC cảng địa phương 07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAIBNhà bộ đội vùng 3 Hải Quân - Khu A07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAICNhà bộ đội vùng 3 Hải Quân - Khu C07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAIUXí nghiệp cảng Tiên Sa07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAIYNhà bộ đội khu B07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EALACảng Sơn Trà T107:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAMFHải quan Tiên Sa T207:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EANDNhà khách ngoại vụ Vùng 3 Hải Quân07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAUUCẢNG ĐÀ NẴNG T1207:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EBATCầu cảng khu 2 T2 (BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN)07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EBAUCầu cảng số 8 (BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN)07:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp chống phóng rốn FCO các VT: ĐT Hải Đội 2 Biên Phòng, TBA Hải Đội 2 Biên Phòng, ĐT Cảng Sơn Trà T1, ĐT Khu DVHC Địa phương, TBA khu DVHC Địa phương, ĐT V3 Hải quân khu C, TBA V3 hải quân khu C, TBA Cầu cảng số 8 đz 474/ADOĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VT22Thạch Nham Tây07:30 ngày 17/03/2021 11:30 ngày 17/03/2021 Xử lý nâng tủ điện hạ áp chống ngập theo PA 375/PA-ĐLHV, lắp sứ đỡ tăng cường FCO, kết hợp VSBD tại TBA Thạch Nham Tây - 471CDO theo PA (VSBD)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFCGHải Phòng 207:30 ngày 17/03/2021 11:30 ngày 17/03/2021 Thay cáp vặn xoắn nứt vỏ thuộc TBA Hải Phòng 2 - 480/XHAĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJBKDC BÌNH AN 408:00 ngày 17/03/2021 14:30 ngày 17/03/2021 Đại tu TBA Bình An 4 - 472LTR (thay tủ điện TBA, lắp sứ đỡ FCO, thay FCO và TLV, xà trạm, thay Apt tổng, lắp chụp cọc hạ áp MBA ...) (Công trình SCL 2021).Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOWThanh Khê 508:00 ngày 17/03/2021 08:30 ngày 17/03/2021 Kiểm tra xử lý máy biến áp JCM TBA Thanh Khê 5 - 475XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNHTrần Cao Vân 409:00 ngày 17/03/2021 09:30 ngày 17/03/2021 Kiểm tra xử lý máy biến áp JCM TBA Trần Cao Vân 4 - 475XHA.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFMLKDC Xuân Hòa A10:00 ngày 17/03/2021 10:30 ngày 17/03/2021 Kiểm tra xử lý máy biến áp JCM TBA KDC Xuân Hòa A - 476XHAĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VS13Phú Hoà 213:00 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Xử lý nâng tủ điện hạ áp chống ngập theo PA 375/PA-ĐLHV, kết hợp VSBD tại TBA Phú Hòa 2 - 471CDO theo PA (VSBD)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVUVUBND Hoà Phước13:30 ngày 17/03/2021 16:30 ngày 17/03/2021 Lắp xà nạnh hạ áp tại vị trí trụ TT 151 để di dời ĐZHA thuộc TBA UBND Hòa Phước - ĐZ 481/ Hòa Xuân (Xử lý đơn thư khách hàng Vương Văn Dũng thôn Nhơn Thọ )Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI29Tôn Đản 313:30 ngày 17/03/2021 14:00 ngày 17/03/2021 Kiểm tra xử lý máy biến áp JCM TBA Tôn Đản 3 - 476XHA.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQYHòa Phát 814:30 ngày 17/03/2021 15:00 ngày 17/03/2021 Kiểm tra xử lý máy biến áp JCM TBA Hòa Phát 8 - 476XHA.Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQTKDC Huỳnh Ngọc Huệ T115:30 ngày 17/03/2021 16:00 ngày 17/03/2021 Kiểm tra xử lý máy biến áp JCM TBA KDC Huỳnh Ngọc Huệ T1 - 476XHA.Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục