Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 22/1

04:30' - 22/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 22/1.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 22/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn TràEC53EEH9KDC Phan Tứ T105:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEK1Phan Tứ T205:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEK2Phan Tứ T305:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EELDMỹ Đa Đông 305:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPFAn Bình 205:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEVBPhan Tứ T405:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEVOKDC Nam Nguyễn Văn Thoại T205:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEXEPhan Tứ T505:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EK27KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T305:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EK40An Thượng 605:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EP37Trần Bạch Đằng05:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EP38Châu Thị Vĩnh Tế05:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EP42An Bình 2 T205:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV15An Thượng 105:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV19KDC Phía Đông X38705:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53ECFJXLNT PS405:30 ngày 22/01/2021 17:00 ngày 22/01/2021 Thay xà, thay cách điện, thay dây dẫn trung áp từ cột 20/5 (TBA Phan Tứ T1) đến cột 40/1 (TBA Phan Tứ T4) thuộc nhánh rẽ Ngô Thì Sĩ đz 477/T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACDHOÀ THUẬN 106:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Phan Thành Tài – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 3 – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tiểu La 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 4 – 482LTR. Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến và thay đo đếm trung áp TBA Công Ty Minh Toàn – 482LTR. (vị trí 19/1/8-1/2)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 1 – 482LTR.- Lắp giáp níu tại vị trí 19/6 – 482LTR. (đầu tuyến TBA Cty Tùng Lâm)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, tháo cầu chim cũ, sơn xà FCO, sơn xà sứ đỡ TBA Sách Thiết Bị Trường Học (đường Núi Thành) – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Ngã Tư Quân Khu 5-2 – 482LTR. Thu hồi DCL cũ tại vị trí 19/14 – 482LTR. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Cảng Quân Sự 234 – 482LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACFNGÃ TƯ QK5 - 206:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Phan Thành Tài – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 3 – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tiểu La 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 4 – 482LTR. Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến và thay đo đếm trung áp TBA Công Ty Minh Toàn – 482LTR. (vị trí 19/1/8-1/2)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 1 – 482LTR.- Lắp giáp níu tại vị trí 19/6 – 482LTR. (đầu tuyến TBA Cty Tùng Lâm)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, tháo cầu chim cũ, sơn xà FCO, sơn xà sứ đỡ TBA Sách Thiết Bị Trường Học (đường Núi Thành) – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Ngã Tư Quân Khu 5-2 – 482LTR. Thu hồi DCL cũ tại vị trí 19/14 – 482LTR. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Cảng Quân Sự 234 – 482LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAD9TIỂU LA 306:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Phan Thành Tài – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 3 – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tiểu La 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 4 – 482LTR. Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến và thay đo đếm trung áp TBA Công Ty Minh Toàn – 482LTR. (vị trí 19/1/8-1/2)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 1 – 482LTR.- Lắp giáp níu tại vị trí 19/6 – 482LTR. (đầu tuyến TBA Cty Tùng Lâm)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, tháo cầu chim cũ, sơn xà FCO, sơn xà sứ đỡ TBA Sách Thiết Bị Trường Học (đường Núi Thành) – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Ngã Tư Quân Khu 5-2 – 482LTR. Thu hồi DCL cũ tại vị trí 19/14 – 482LTR. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Cảng Quân Sự 234 – 482LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAG3HÒA THUẬN 406:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Phan Thành Tài – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 3 – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tiểu La 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 4 – 482LTR. Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến và thay đo đếm trung áp TBA Công Ty Minh Toàn – 482LTR. (vị trí 19/1/8-1/2)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 1 – 482LTR.- Lắp giáp níu tại vị trí 19/6 – 482LTR. (đầu tuyến TBA Cty Tùng Lâm)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, tháo cầu chim cũ, sơn xà FCO, sơn xà sứ đỡ TBA Sách Thiết Bị Trường Học (đường Núi Thành) – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Ngã Tư Quân Khu 5-2 – 482LTR. Thu hồi DCL cũ tại vị trí 19/14 – 482LTR. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Cảng Quân Sự 234 – 482LTR.Đã du
Điện lực Hải ChâuAD53ABCFCTY SÁCH TBTH06:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Phan Thành Tài – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 3 – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tiểu La 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 4 – 482LTR. Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến và thay đo đếm trung áp TBA Công Ty Minh Toàn – 482LTR. (vị trí 19/1/8-1/2)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 1 – 482LTR.- Lắp giáp níu tại vị trí 19/6 – 482LTR. (đầu tuyến TBA Cty Tùng Lâm)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, tháo cầu chim cũ, sơn xà FCO, sơn xà sứ đỡ TBA Sách Thiết Bị Trường Học (đường Núi Thành) – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Ngã Tư Quân Khu 5-2 – 482LTR. Thu hồi DCL cũ tại vị trí 19/14 – 482LTR. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Cảng Quân Sự 234 – 482LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABCICẢNG QUÂN SỰ 23406:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Phan Thành Tài – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 3 – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tiểu La 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 4 – 482LTR. Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến và thay đo đếm trung áp TBA Công Ty Minh Toàn – 482LTR. (vị trí 19/1/8-1/2)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 1 – 482LTR.- Lắp giáp níu tại vị trí 19/6 – 482LTR. (đầu tuyến TBA Cty Tùng Lâm)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, tháo cầu chim cũ, sơn xà FCO, sơn xà sứ đỡ TBA Sách Thiết Bị Trường Học (đường Núi Thành) – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Ngã Tư Quân Khu 5-2 – 482LTR. Thu hồi DCL cũ tại vị trí 19/14 – 482LTR. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Cảng Quân Sự 234 – 482LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABEPCTYTM&DV MINH TOÀN06:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Phan Thành Tài – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 3 – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tiểu La 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 4 – 482LTR. Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến và thay đo đếm trung áp TBA Công Ty Minh Toàn – 482LTR. (vị trí 19/1/8-1/2)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 1 – 482LTR.- Lắp giáp níu tại vị trí 19/6 – 482LTR. (đầu tuyến TBA Cty Tùng Lâm)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, tháo cầu chim cũ, sơn xà FCO, sơn xà sứ đỡ TBA Sách Thiết Bị Trường Học (đường Núi Thành) – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Ngã Tư Quân Khu 5-2 – 482LTR. Thu hồi DCL cũ tại vị trí 19/14 – 482LTR. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Cảng Quân Sự 234 – 482LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABGLK-CẦU TRẦN THỊ LÝ06:00 ngày 22/01/2021 15:00 ngày 22/01/2021 Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Phan Thành Tài – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 3 – 482LTR. Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường đầu tuyến cáp ngầm đi TBA Tiểu La 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Tiểu La 4 – 482LTR. Thay hộp đầu cáp ngầm đầu tuyến và thay đo đếm trung áp TBA Công Ty Minh Toàn – 482LTR. (vị trí 19/1/8-1/2)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 1 – 482LTR.- Lắp giáp níu tại vị trí 19/6 – 482LTR. (đầu tuyến TBA Cty Tùng Lâm)- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, tháo cầu chim cũ, sơn xà FCO, sơn xà sứ đỡ TBA Sách Thiết Bị Trường Học (đường Núi Thành) – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Hòa Thuận 4 – 482LTR.- Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường TBA Ngã Tư Quân Khu 5-2 – 482LTR. Thu hồi DCL cũ tại vị trí 19/14 – 482LTR. - Lắp sứ đỡ Polyme tăng cường, thay dây buộc cổ sứ và băng cách điện điểm hở (vị trí phóng điện dây buộc cổ sứ) TBA Cảng Quân Sự 234 – 482LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABHOTT3 CỤC THÔNG TIN BTM07:00 ngày 22/01/2021 12:00 ngày 22/01/2021 Thay TI đo đếm TBA TT3 Cục Thông Tin BTM - 477LTR (475T2NHS cấp).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABESCHI CỤC THUẾ Q THANH KHÊ08:00 ngày 22/01/2021 13:00 ngày 22/01/2021 Thay TI đo đếm TBA Cục Thuế Q.Thanh Khê - 474LTRHoãn
Điện lực Liên ChiểuHD53HAGLNgọc Châu11:00 ngày 22/01/2021 13:30 ngày 22/01/2021 Bổ sung dầu MBA Ngọc Châu - 477 T2.HKHĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục