Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 28/6

07:57' - 28/06/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 28/6.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay 28/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AA15CHỢ CỒN05:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAABTRIỆU NỮ VƯƠNG05:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAAGLÝ THÁI TỔ 205:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAANÔNG ÍCH KHIÊM 205:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAARTRẦN BÌNH TRỌNG05:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AABUTỈNH HỘI 105:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AABVNGUYỄN TRÃI 205:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AACGLÝ THÁI TỔ 505:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AACHHÙNG VƯƠNG05:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AACIÔNG ÍCH KHIÊM 105:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AADDCHỢ CỒN 205:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AADEVĨNH AN05:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AADXĐÀO DUY TỪ05:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAERNGUYỄN TRÃI 105:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAFJTỈNH HỘI 205:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAG1TRIỆU NỮ VƯƠNG 205:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAGCKHO DƯỢC05:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAGRÔNG ÍCH KHIÊM 505:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAJILÝ THÁI TỔ 105:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAJSCÔ BẮC05:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Hải ChâuAD53ABJDVĨNH TRUNG PLAZA T305:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thu hồi DCL hiện trạng và lắp mới DCL có tải loại kín LBS 24KV tại vị trí 51 – 476E11. (trụ DCL 51-4 Triệu Nữ Vương - 476E11)Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VT29Cẩm Hòa 305:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VT40Cầu Đường 52505:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VU25Tam Xê05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VU27Đội xe công ty XL Điện 305:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VU28Tự dùng Cầu Đỏ05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VU29Giấy sinh Hòa Phát05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VU59Khu TĐC Hòa Thọ -Hòa Nhơn05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VVGOHoà cầm 205:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VVTVĐội 5 Phong Bắc05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVD53VAHEVinafco05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVD53VAHHKho Xăng Dầu C2-D605:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVD53VAHICty CPCK TM Tân Thanh05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVD53VAHKSông Thu T205:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Cẩm LệVD53VAHNTrường Long05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt).Hoãn
Điện lực Hòa VangGC53GW63TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T205:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt). - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 08 đến vị trí 15 (lắp xà néo cuối) - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 15 đến vị trí TBA Hòa Cầm 2. - Thay lèo, sứ vị trí 08 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14.1-474 /Cầu ĐỏHoãn
Điện lực Hòa VangGC53VS10Hoà Nhơn 1-T105:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt). - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 08 đến vị trí 15 (lắp xà néo cuối) - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 15 đến vị trí TBA Hòa Cầm 2. - Thay lèo, sứ vị trí 08 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14.1-474 /Cầu ĐỏHoãn
Điện lực Hòa VangGC53VS11Hoà Nhơn 1-T205:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt). - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 08 đến vị trí 15 (lắp xà néo cuối) - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 15 đến vị trí TBA Hòa Cầm 2. - Thay lèo, sứ vị trí 08 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14.1-474 /Cầu ĐỏHoãn
Điện lực Hòa VangGC53VS12TTHC huyện Hòa Vang05:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt). - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 08 đến vị trí 15 (lắp xà néo cuối) - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 15 đến vị trí TBA Hòa Cầm 2. - Thay lèo, sứ vị trí 08 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14.1-474 /Cầu ĐỏHoãn
Điện lực Hòa VangGC53VS13Phú Hoà 205:00 ngày 28/06/2020 17:30 ngày 28/06/2020 -Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 01 (đầu tuyến) đến vị trí 08 (trụ néo sắt). - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 08 đến vị trí 15 (lắp xà néo cuối) - Thay sứ, dây dẫn trung thế AV240 - ĐZ471/Cầu Đỏ từ vị trí 15 đến vị trí TBA Hòa Cầm 2. - Thay lèo, sứ vị trí 08 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14 (chung trụ ĐZ 471 /Cầu Đỏ), 14.1-474 /Cầu ĐỏHoãn
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHHĐiện Tử Việt Hoa T107:00 ngày 28/06/2020 16:00 ngày 28/06/2020 Vệ sinh, bảo dưỡng cáp ngầm, TBA Điện tử Việt Hoa (T1, T3 & GĐ mở rộng) - 477/HKH 2Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VACWXi nghiệp cơ điện07:00 ngày 28/06/2020 15:00 ngày 28/06/2020 Dựng cột BTLT 12 mét dưới tuyến, lắp đặt xà đỡ thẳng xà FCO, cụm chống rớt dây, kẹp quay và chim đồng tại vị trí 8.4.3A thuộc nhánh rẽ Công ty Trường Long - Đz 474 Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAFABao bì Vạn Lợi07:00 ngày 28/06/2020 15:00 ngày 28/06/2020 Dựng cột BTLT 12 mét dưới tuyến, lắp đặt xà đỡ thẳng xà FCO, cụm chống rớt dây, kẹp quay và chim đồng tại vị trí 8.4.3A thuộc nhánh rẽ Công ty Trường Long - Đz 474 Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAHNTrường Long07:00 ngày 28/06/2020 15:00 ngày 28/06/2020 Dựng cột BTLT 12 mét dưới tuyến, lắp đặt xà đỡ thẳng xà FCO, cụm chống rớt dây, kẹp quay và chim đồng tại vị trí 8.4.3A thuộc nhánh rẽ Công ty Trường Long - Đz 474 Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAOWMP Pack08:00 ngày 28/06/2020 15:30 ngày 28/06/2020 Thí nghiệm định kỳ TBA MP Pack - 472/HKH 220Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục