Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 6/3

07:23' - 06/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 6/3.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 6/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AA12T6 - KCV Bắc Tượng Đài05:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAA2T11 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU05:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAA9TUYÊN SƠN MỞ RỘNG T505:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAAWKDC TUYÊN SƠN MR T205:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAB5HOÀ CƯỜNG 705:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAB6HOÀ CƯỜNG 805:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABHKDC TUYÊN SƠN MR T405:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABWT12 KDC KHUÊ TRUNG ĐÒ XU05:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACMỶ LAN NGUYÊN PHI 205:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAD1BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T305:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADCHÒA CƯỜNG 605:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADGHÒA CƯỜNG 105:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADHHOÀ CƯỜNG 205:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADIHOÀ CƯỜNG 505:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADKHÒA CƯỜNG 305:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADUKĐT HALA JADE RESIDENCE05:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAE1T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI05:30 ngày 06/03/2021 07:00 ngày 06/03/2021 Mở lèo cáp ngầm đường trục tại vị trí 7 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAE6TUYÊN SƠN 205:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAEETUYÊN SƠN 305:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAEFKDC BỘT CÁ05:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 - Lắp mới LBS, lắp cụm chống đứt dây và phụ kiện đấu nối tại vị trí 5 – 475T2NHS. - Chuyển đấu nối đường dây trung áp từ vị trí 3 đến vị trí 4 hiện trạng sang đấu nối từ vị trí 3 đến vị trí 4A lắp mới thuộc xuất tuyến 475T2NHS. - Đấu nối cáp ngầm M(1x300)-24kv lắp mới từ vị trí 4A đến vị trí 5/1 – 475T2NHS.Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVS8Lệ Trạch 106:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 -Tháo lèo vị trí 74, dựng cột BTLT 14 đôi và di dời TBA Yến Nê vị trí 78 từ vị trí cũ sang cột trồng mới. -Thay dây (AXV-95 ) từ vị trí 78 (trồng mới) đến vị trí 78-1/4 – Đz 477/Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVS9Lệ Trạch 206:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 -Tháo lèo vị trí 74, dựng cột BTLT 14 đôi và di dời TBA Yến Nê vị trí 78 từ vị trí cũ sang cột trồng mới. -Thay dây (AXV-95 ) từ vị trí 78 (trồng mới) đến vị trí 78-1/4 – Đz 477/Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVT1Lệ Sơn06:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 -Tháo lèo vị trí 74, dựng cột BTLT 14 đôi và di dời TBA Yến Nê vị trí 78 từ vị trí cũ sang cột trồng mới. -Thay dây (AXV-95 ) từ vị trí 78 (trồng mới) đến vị trí 78-1/4 – Đz 477/Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVT2An Trạch06:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 -Tháo lèo vị trí 74, dựng cột BTLT 14 đôi và di dời TBA Yến Nê vị trí 78 từ vị trí cũ sang cột trồng mới. -Thay dây (AXV-95 ) từ vị trí 78 (trồng mới) đến vị trí 78-1/4 – Đz 477/Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVT3Thôn Nam Sơn06:30 ngày 06/03/2021 17:00 ngày 06/03/2021 -Tháo lèo vị trí 74, dựng cột BTLT 14 đôi và di dời TBA Yến Nê vị trí 78 từ vị trí cũ sang cột trồng mới. -Thay dây (AXV-95 ) từ vị trí 78 (trồng mới) đến vị trí 78-1/4 – Đz 477/Cầu ĐỏĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục