Đà Nẵng thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số

10:35' - 05/03/2021
BNEWS UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định 698/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Hội đồng Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng có 16 thành viên, do ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
Hội đồng Chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo thành phố về chiến lược, kế hoạch, đầu tư, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, tài chính, nguồn nhân lực và xu hướng phát triển nhằm triển khai Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng.
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Hội đồng Chuyên gia, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động, làm việc của Hội đồng Chuyên gia và Tổ giúp việc, tham mưu Quy chế hoạt động của Hội đồng, trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 4/3/2021./.

>>Chuyển đổi số, "cánh cửa" mới cho ngành ngân hàng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục