Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 14/4 cập nhật mới nhất

15:15' - 13/04/2024
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 14/4. Lịch cúp điện Đà Nẵng. Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai, Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 14/4 cập nhật mới nhất như sau:

 

Chi tiết lịch cắt điện ngày 14/4 tại Đà Nẵng cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Liên ChiểuHD53HASEPhong Phú05:30 14/04/202408:00 14/04/2024Thay TI đo đếm trung áp TBA Phong Phú - 486 HKH 2Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GM59TBA VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG HẠ TẦNG07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM50TĐC KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LIÊN07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HABBPVTC nhà máy FUJIKIN Viêt Nam07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HABFCông ty Fujikin Đà Nẵng07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAMKNhà máy sản xuất Dược Danapha07:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HANCPVTC nhà máy Amer07:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HANDKP Aerospace07:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAPQChiếu sáng khu CNC T507:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAPRChiếu sáng khu CNC T407:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAPSTOKIO KEIKI07:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAQQNIWA07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAUFDược DaNaPha07:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAUVXử lý nước thải khu CNC07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAVKTrạm bơm XLNT số 5 CNC07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAWPThi công đường số 1 CNC07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAWQThi công đường số 5 CNC07:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAXBXưởng CNC Long Hậu07:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 475HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 475 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 475HLI đến vị trí C01 -475HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAXCCông ty cổ phần công nghệ QCM07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAXDKiot Nhà điều hành BQLDA Khu CNC07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAXGTrung Tâm Ươm Tạo07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAXNKios Trạm bơm GĐ 3 (khu CNC)07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAXVCông ty Biển Đông07:00 14/04/202416:00 14/04/2024_VSBD, bơm khí SF6 tại tủ RMU 1, 4, 6, 7, 10, 11 khu CNC (tồn tại kiểm tra RMU quý I/2024)

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm NR Kỹ nghệ Biển Đông từ RMU9 CNC đến TBA Kỹ nghệ Biển Đông -471HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Nhánh rẽ TĐC CNC từ vị trí 9 đến 9/1 -471HLI
Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAXWChiếu sáng khu CNC T107:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 475HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 475 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 475HLI đến vị trí C01 -475HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53VAMLCông nghệ ATOMA07:00 14/04/202416:00 14/04/2024Mở đầu cáp ngầm ngăn lộ 473HLI và mở đầu cáp ngầm tại VT 01 XT 473 để khoanh vùng xử lý điểm PD cao tại các tủ ngăn lộ trung thế TBA 110kV Hòa Liên theo khuyến cáo tại công văn số 4787/DNPC-KT ngày 1/11/2023 (thực hiện theo phiếu giao nhiệm vụ 360/PGNV-ĐLHV ngày 23/03/24 của ĐL Hòa Vang). Kết hợp TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí MC 473HLI đến vị trí C01 -473HLI

_VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 10 đến 11 - 473HLI ;

_ VSBD, TNĐK tier2 cáp ngầm 3M(1x300) Trục chính từ vị trí 21 đến 22 -473HLI
Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABHZCTY TCCP DẦU KHÍ VN107:30 14/04/202416:30 14/04/2024Vệ sinh bảo trì, bảo dưỡng, TNĐK tủ RMU và các MBA thuộc TBA Công ty Dầu Khí - 477LTRĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HASEPhong Phú07:30 14/04/202410:00 14/04/2024Thay TI đo đếm trung áp TBA Phong Phú - 486 HKH 2Hoãn
Điện lực Sơn TràED53EBDNÔ tô Trường Hải07:30 14/04/202412:30 14/04/2024_Vệ sinh, xử lý chảy dầu MBA và thí nghiệm sau sửa chữa TBA Ô tô Trường Hải đz 474 ADOĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HARBShinih + Giấy Vàng09:30 14/04/202411:30 14/04/2024Thay TI đo đếm Cty CP Giấy Vàng thuộc TBA Shinil+ Giấy Vàng đz 473 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFWDệt Nhuộm Sơn Trà12:30 14/04/202415:00 14/04/2024Thay TU đo đếm trung áp TBA Dệt Nhuộm Sơn Trà (T1, T2, T3) - 477 T2.HKHĐã duyệt

Để tiết kiệm điện, các hộ gia đình có thể sử dụng một số giải pháp sau:

1. Sử dụng các thiết bị có nhãn xác nhận là sản phẩm tiết kiệm điện.

2. Thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng bóng đèn tiêu hao năng lượng thấp.

3. Sử dụng các sản phẩm công nghệ Inverter để giúp hạn chế tối đa hao phí năng lượng trong các thiết bị điện.

4. Lắp các thiết bị cảm biến chuyển động để tránh lãng phí điện.

5. Sử dụng các thiết bị hẹn giờ để bật/tắt thiết bị điện gia dụng.

6. Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và nguồn gió từ môi trường bên ngoài.

7. Thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện trong gia đình: đặt điều hòa ở chế độ >26 độ C, không nên để thiết bị điện ở trạng thái chờ, tắt các thiết bị điện không cần thiết…

8. Sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời, điều này không những giúp tiết kiệm được chi phí tiền điện hàng tháng của gia đình mà còn góp phần tiết kiệm nguồn điện cho quốc gia.

Để theo dõi thêm lịch cắt điện tại Đà Nẵng mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục