Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 18/11 cập nhật mới nhất

08:05' - 17/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 18/11.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 18/11 cập nhật mới nhất ngày hôm nay 17/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hòa VangGC53HHYLTrung Sơn06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM23Vân Dương06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM24Hòa Liên 206:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM31An Ngãi Đông 206:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM38TĐC Hòa Liên 506:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM48TBA Vân Dương 206:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HY33KDC Nam Nguyễn Tất Thành06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53HAVSChiếu sáng NTT T306:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53VAMBTrạm xử lý nước thải Liên Chiểu06:30 ngày 18/11/2021 15:30 ngày 18/11/2021 _Thay dây dẫn hiện trạng lên AV240 từ vị trí 47/27 đến 47/29 NR Trung Sơn; Xử lý đấu nối NR TĐC Hòa Liên 5 - 477HLI _Đấu nối hoàn thiện đầu cáp ngầm XDM tại vị trí 47/29 - 477HLI hiện trạng và cột 29 XDM (dự án) để hoàn thiện XT 480 HKH 2. _Đóng điện vận hành XT 480 HKH 2 (JICA XDM) theo phương án đóng điện. NPMU đăng ký nghiệm thu DNPC _VSBD, siết kẹp lèo, siết đầu cáp ngầm trung áp trung áp VT 47/1; 47/1/1; 47/1/2; 47/13; 47/29; 47/30 NR Hòa Liên 2, Vân Dương - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ Trung Sơn - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ An Ngãi Đông 2 - 477HLI _VSBD siết kẹp lèo trung áp, xử lý buộc cổ sứ nhánh rẽ TĐC Hòa Liên 5- 477HLI _VSBD, thay kẹp đấu chim TBA Vân Dương 2 - 477HLIĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAERNGUYỄN TRÃI 107:00 ngày 18/11/2021 11:00 ngày 18/11/2021 San tải hạ áp TBA Triệu Nữ Vương 1 qua TBA Nguyễn Trãi - 476LTRĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHRPĐa Phước 207:30 ngày 18/11/2021 10:30 ngày 18/11/2021 Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA Đa Phước 2 - 475 T2.HKH (SCL 2021); Thí nghiệm MBA theo Tier 2Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEKYKDC Bắc XLDD07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 _Lắp cách điện tăng cường FCO, chụp bảo vệ, băng điểm hở tại TBA KDC Bắc Mỹ An (cột 5/2) đz 473 T2.NHS _VSBD, XLTX, kết hợp CBM tier 2 tại các TBA KDC Bắc XLDD, TBA KDC Bắc Mỹ An và TBA Mỹ Đa Đông 4 (3 TBA) đz 473 T2.NHS _Phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Tổng Cục An Ninh và Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHS _Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX … tại TBA Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEPRMỹ Đa Đông 407:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 _Lắp cách điện tăng cường FCO, chụp bảo vệ, băng điểm hở tại TBA KDC Bắc Mỹ An (cột 5/2) đz 473 T2.NHS _VSBD, XLTX, kết hợp CBM tier 2 tại các TBA KDC Bắc XLDD, TBA KDC Bắc Mỹ An và TBA Mỹ Đa Đông 4 (3 TBA) đz 473 T2.NHS _Phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Tổng Cục An Ninh và Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHS _Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX … tại TBA Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEVEKDC Bắc Mỹ An07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 _Lắp cách điện tăng cường FCO, chụp bảo vệ, băng điểm hở tại TBA KDC Bắc Mỹ An (cột 5/2) đz 473 T2.NHS _VSBD, XLTX, kết hợp CBM tier 2 tại các TBA KDC Bắc XLDD, TBA KDC Bắc Mỹ An và TBA Mỹ Đa Đông 4 (3 TBA) đz 473 T2.NHS _Phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Tổng Cục An Ninh và Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHS _Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX … tại TBA Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH59KDC Bắc Mỹ An T207:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 _Lắp cách điện tăng cường FCO, chụp bảo vệ, băng điểm hở tại TBA KDC Bắc Mỹ An (cột 5/2) đz 473 T2.NHS _VSBD, XLTX, kết hợp CBM tier 2 tại các TBA KDC Bắc XLDD, TBA KDC Bắc Mỹ An và TBA Mỹ Đa Đông 4 (3 TBA) đz 473 T2.NHS _Phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Tổng Cục An Ninh và Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHS _Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX … tại TBA Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EACFTổng cục an ninh07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 _Lắp cách điện tăng cường FCO, chụp bảo vệ, băng điểm hở tại TBA KDC Bắc Mỹ An (cột 5/2) đz 473 T2.NHS _VSBD, XLTX, kết hợp CBM tier 2 tại các TBA KDC Bắc XLDD, TBA KDC Bắc Mỹ An và TBA Mỹ Đa Đông 4 (3 TBA) đz 473 T2.NHS _Phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Tổng Cục An Ninh và Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHS _Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX … tại TBA Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAVETBA Bà Huyện Thanh Quan (HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THÀNH CÔNG )07:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 _Lắp cách điện tăng cường FCO, chụp bảo vệ, băng điểm hở tại TBA KDC Bắc Mỹ An (cột 5/2) đz 473 T2.NHS _VSBD, XLTX, kết hợp CBM tier 2 tại các TBA KDC Bắc XLDD, TBA KDC Bắc Mỹ An và TBA Mỹ Đa Đông 4 (3 TBA) đz 473 T2.NHS _Phát quang hành lang tuyến nhánh rẽ Tổng Cục An Ninh và Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHS _Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX … tại TBA Mỹ Đa Đông 4 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVTTKDC Khuê Trung T107:30 ngày 18/11/2021 08:30 ngày 18/11/2021 Thay FCO; lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO; thay TLV; thay tủ điện rĩ rét, thay sứ đứng và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Khuê Trung T1- 476/Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQPPhạm Nhữ Tăng07:30 ngày 18/11/2021 08:30 ngày 18/11/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Phạm Nhữ Tăng - 476/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVTTKDC Khuê Trung T110:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 Thay FCO; lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO; thay TLV; thay tủ điện rĩ rét, thay sứ đứng và các phụ kiện kèm theo tại TBA KDC Khuê Trung T1- 476/Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQPPhạm Nhữ Tăng10:30 ngày 18/11/2021 11:30 ngày 18/11/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Phạm Nhữ Tăng - 476/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAAJLàng SOS13:00 ngày 18/11/2021 17:00 ngày 18/11/2021 Thay thế đầu cáp ngầm trung áp, VSBD, lắp chụp bảo vệ … tại TBA Làng SOS đz 471 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI24Trường Chinh 313:00 ngày 18/11/2021 14:00 ngày 18/11/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Trường Chinh 3 - 476/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHMTKDC Hòa Minh 2- T713:30 ngày 18/11/2021 16:30 ngày 18/11/2021 Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA KDC Hòa Minh 2T7 - 481 HKH 2 (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU95TBA Trâm Anh13:30 ngày 18/11/2021 14:30 ngày 18/11/2021 Thay FCO; lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO; thay TLV; thay tủ điện rĩ rét, thay sứ đứng và các phụ kiện kèm theo tại TBA Trâm Anh- 481/Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FI24Trường Chinh 315:30 ngày 18/11/2021 16:30 ngày 18/11/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Trường Chinh 3 - 476/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU95TBA Trâm Anh16:30 ngày 18/11/2021 17:30 ngày 18/11/2021 Thay FCO; lắp sứ tăng chiều dài dòng rò FCO; thay TLV; thay tủ điện rĩ rét, thay sứ đứng và các phụ kiện kèm theo tại TBA Trâm Anh- 481/Hòa XuânĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục