Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 19/1 cập nhật mới nhất

09:00' - 18/01/2022
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 19/1.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 19/1 cập nhật mới nhất ngày hôm nay 18/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AAEJPHẠM HỒNG THÁI05:30 ngày 19/01/2022 13:30 ngày 19/01/2022 Thay dây trung áp từ vị trí 473LTR/47 đến 473LTR/47/6B.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAC53AAHLPHẠM HỒNG THÁI 205:30 ngày 19/01/2022 13:30 ngày 19/01/2022 Thay dây trung áp từ vị trí 473LTR/47 đến 473LTR/47/6B.Hoãn
Điện lực Hải ChâuAD53A5AAMBA Lưu động05:30 ngày 19/01/2022 13:30 ngày 19/01/2022 Thay dây trung áp từ vị trí 473LTR/47 đến 473LTR/47/6B.Hoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HHM6KDC Hòa Hiệp 2-T106:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HHN5TĐC Hoà Hiệp T106:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HHN6TĐC Hoà Hiệp T206:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HHQPHoà Hiệp 1-306:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HHRLUB Hoà Hiệp06:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HHYDHoà Hiệp 1T106:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HHYEHoà Hiệp 106:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HN12Hòa Hiệp T606:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HN25KDC Hòa Hiệp 3 T206:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HN29TBA NGUYỄN BÁ PHÁT06:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HN47TBA TĐC Hòa Hiệp 3T106:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Liên ChiểuHC53HO13Hòa Hiệp 1 T406:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thay xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 70 - 82 đz 475 LCH Dựng 10 cột LT Khoảng cột từ 84 đến 98 đz 475 LCHHoãn
Điện lực Sơn TràEC53EEVHK2009:30 ngày 19/01/2022 11:30 ngày 19/01/2022 Thí nghiệm CBM tier 2 và kết hợp VSBD, XLTX tại TBA K20 đz 471 T2.NHSHoãn
Điện lực Thanh KhêFC53FFMTKỳ Đồng10:00 ngày 19/01/2022 12:00 ngày 19/01/2022 Sang tải TBA Kỳ Đồng - 475/XHA sang TBA Kỳ Đồng 4 - 480/XHAHoãn
Điện lực Sơn TràEC53EX26KCC nhà ở xã hội Nam Tuyên Sơn13:00 ngày 19/01/2022 15:00 ngày 19/01/2022 Thí nghiệm CBM tier 2 và kết hợp VSBD, XLTX tại TBA KCC NXH Nam Tuyên Sơn đz 471 T2.NHSHoãn
Điện lực Cẩm LệVC53VW81TBA TT Văn Hóa Quận Cẩm Lệ13:30 ngày 19/01/2022 16:30 ngày 19/01/2022 _VSBD, Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO, bọc CĐV các cọc bình hạ áp MBA thuộc TBA TTVH Quận Cẩm Lệ - ĐZ 475/ Cầu Đỏ; - Thí nghiệm CBM theo Tier 2 MBA TTVH Quận Cẩm Lệ - ĐZ 475/ Cầu Đỏ;Hoãn
Điện lực Sơn TràEC53EL16KHC Ngũ Hành Sơn T215:00 ngày 19/01/2022 17:00 ngày 19/01/2022 Thí nghiệm CBM tier 2 và kết hợp VSBD, XLTX tại TBA KHC Ngũ Hành Sơn T2 đz 471 T2.NHSHoãn

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục