Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 19/3 cập nhật mới nhất

12:30' - 18/03/2023
BNEWS Bnews. Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 19/3.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 19/3 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 19/3 tại Đà Nẵng:

STTĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
1Điện lực Cẩm LệVC53VU25Tam Xê04:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
2Điện lực Cẩm LệVC53VU27Đội xe công ty XL Điện 304:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
3Điện lực Cẩm LệVC53VU28Tự dùng Cầu Đỏ04:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
4Điện lực Cẩm LệVC53VU29Giấy sinh Hòa Phát04:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
5Điện lực Cẩm LệVC53VU98TBA Vạn Lợi04:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
6Điện lực Cẩm LệVC53VU99TBA Trường Long04:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
7Điện lực Cẩm LệVC53VW73TBA Trộn Btông nhựa 54504:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
8Điện lực Cẩm LệVC53VW86TBA Lilama 704:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
9Điện lực Cẩm LệVD53VAAHCông ty Advance Nonwoven04:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt
10Điện lực Cẩm LệVD53VAAINM khí công nghiệp Việt Nam04:30 19/03/202318:00 19/03/2023* ĐZ 171/T500 Đà Nẵng - 171/Cầu Đỏ;
172/T500 Đà Nẵng - 171/Xuân Hà và 171/T220
Hòa Khánh -172/Cầu Đỏ: SCLthay cách điện
sứ, phụ kiện tại VT 485; 485.1 (trụ 3 mạch), thay
dây dẫn, sứ và phụ kiện từ 444-445 bằng dây
ACSR 185/29 (cùng chủng loại), thay cách điện,
phụ kiện sứ tại VT 441; 442; 443; 436; 438; 439
Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục