Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 2/11 cập nhật mới nhất

08:57' - 01/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 2/11.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 2/11 cập nhật mới nhất ngày hôm nay 1/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn TràEC53EEH4TĐC Nại Hiên Đông T706:30 ngày 02/11/2021 08:00 ngày 02/11/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEH5TĐC Nại Hiên Đông T506:30 ngày 02/11/2021 08:00 ngày 02/11/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHPAn Hải Bắc 206:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHYNại Hiên Đông06:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEKJKDC Nại Tú06:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEKLAn Hải Bắc 306:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEVYKCC Nại Hiên Đông06:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEXATĐC An Hải Bắc T106:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEXBTĐC An Hải Bắc T206:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEXCTĐC An Hải Bắc T306:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZMTĐC Nại Hiên Đông T606:30 ngày 02/11/2021 08:00 ngày 02/11/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEZNTĐC Nại Hiên Đông T806:30 ngày 02/11/2021 08:00 ngày 02/11/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH11KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông06:30 ngày 02/11/2021 08:00 ngày 02/11/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH20Khu TĐC Nại Hiên Đông T1006:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH67Nguyễn Trung Trực06:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV34Nguyễn Sỹ Cố06:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV35Dương Vân Nga06:30 ngày 02/11/2021 08:00 ngày 02/11/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EX24Nại Hiên Đông T906:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EX34KCC 12 tầng làng cá Nại Hiên Đông T206:30 ngày 02/11/2021 08:00 ngày 02/11/2021 Mở lèo tại cột 40/8 về phía cột 40/9 nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EX35Bùi Dương Lịch06:30 ngày 02/11/2021 15:30 ngày 02/11/2021 Thay xà néo hiện trạng bằng xà tam giác, lắp cách điện, phụ kiện và đấu nối hoàn thiện Recloser tại vị trí cột 40/1 đầu tuyến nhánh rẽ TĐC Nại Hiên Đông T9 đz 475 ADO (đấu nối mang điện vận hành)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VS51TBA T5 Cồn Dầu07:00 ngày 02/11/2021 12:00 ngày 02/11/2021 _Thay xà đỡ bằng xà néo, làm lèo khóa néo ép tại vị trí 24-2/3 - ĐZ 473/ Hòa Xuân - Đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 24-2/3 (đầu tuyến nhánh rẽ Cồn Dầu T4, T5, Bên trái VCC T8, T11) - ĐZ 475/ Hòa Xuân - Thu hồi FCO tại vị trí 24-2/2 - ĐZ 475/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU68TBA Cồn Dầu T607:00 ngày 02/11/2021 12:00 ngày 02/11/2021 _Thay xà đỡ bằng xà néo, làm lèo khóa néo ép tại vị trí 24-2/3 - ĐZ 473/ Hòa Xuân - Đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 24-2/3 (đầu tuyến nhánh rẽ Cồn Dầu T4, T5, Bên trái VCC T8, T11) - ĐZ 475/ Hòa Xuân - Thu hồi FCO tại vị trí 24-2/2 - ĐZ 475/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW38T8 Bên Trái đường VCC07:00 ngày 02/11/2021 12:00 ngày 02/11/2021 _Thay xà đỡ bằng xà néo, làm lèo khóa néo ép tại vị trí 24-2/3 - ĐZ 473/ Hòa Xuân - Đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 24-2/3 (đầu tuyến nhánh rẽ Cồn Dầu T4, T5, Bên trái VCC T8, T11) - ĐZ 475/ Hòa Xuân - Thu hồi FCO tại vị trí 24-2/2 - ĐZ 475/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW40TBA Cồn Dầu T407:00 ngày 02/11/2021 12:00 ngày 02/11/2021 _Thay xà đỡ bằng xà néo, làm lèo khóa néo ép tại vị trí 24-2/3 - ĐZ 473/ Hòa Xuân - Đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 24-2/3 (đầu tuyến nhánh rẽ Cồn Dầu T4, T5, Bên trái VCC T8, T11) - ĐZ 475/ Hòa Xuân - Thu hồi FCO tại vị trí 24-2/2 - ĐZ 475/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW85TBA T11 Bên Trái Võ Chí Công07:00 ngày 02/11/2021 12:00 ngày 02/11/2021 _Thay xà đỡ bằng xà néo, làm lèo khóa néo ép tại vị trí 24-2/3 - ĐZ 473/ Hòa Xuân - Đấu nối, đóng điện vận hành LBS (dao cắt tải kiểu kín) tại VT 24-2/3 (đầu tuyến nhánh rẽ Cồn Dầu T4, T5, Bên trái VCC T8, T11) - ĐZ 475/ Hòa Xuân - Thu hồi FCO tại vị trí 24-2/2 - ĐZ 475/ Hòa XuânĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VVT8Bồ Bản07:00 ngày 02/11/2021 12:00 ngày 02/11/2021 _Thay hệ xà trạm, thay tủ điện, vật tư và phụ kiện; kết hợp di dời TBA qua vị trí 165/28 NR Hòa Phong 1 - 471CDO, kết hợp kết lưới hạ áp (CT SCL 2021) _Thí nghiệm thông số Tier 2 MBA (KH 2021)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHN4Khu GĐ Tiểu Đoàn 207:30 ngày 02/11/2021 13:00 ngày 02/11/2021 Thay trụ, xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 125/1/1 đến 125/1/6 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO16Quảng Thắng 207:30 ngày 02/11/2021 10:30 ngày 02/11/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO; Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA Quảng Thắng 2 - 474 T2.HKH (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO31Đà Sơn 4T207:30 ngày 02/11/2021 10:30 ngày 02/11/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO, Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA Đà Sơn 4T2 - 474 T2.HKH (SCL 2021) Thí nghiệm MBA theo Tier 2Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAHITTCB Gia Súc07:30 ngày 02/11/2021 13:00 ngày 02/11/2021 Thay trụ, xà, sứ và phụ kiện, dây dẫn từ 125/1/1 đến 125/1/6 đz 474 T2.HKH (NCĐTC LĐ L.Chiểu 2020)Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục