Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 26/10 cập nhật mới nhất

10:36' - 25/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 26/10.

Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch cắt điện ngày 26/10:

Chi tiết lịch cắt điện ngày 26/10 tại Đà Nẵng:

Điện lực Sơn TràEC53EEKMPhước Mỹ 307:00 ngày 26/10/202112:00 ngày 26/10/2021_Lắp cách điện tăng cường FCO đầu tuyến nhánh rẽ Khách sạn Biển Kim Cương (cột 18/4) và FCO đầu tuyến nhánh rẽ Hà Bổng (cột 18/4/1) đz 473 ADO (2 VT) _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4 KS Biển Kim Cương (tên cũ: DCL 04-4 KS Biển Kim Cương) tại cột 18/4 đz 473 ADO _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4/1 Hà Bổng (tên cũ: DCL 43.5-4 Hà Bổng) tại cột 18/4/1 đz 473 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EK26Hà Bổng07:00 ngày 26/10/202112:00 ngày 26/10/2021_Lắp cách điện tăng cường FCO đầu tuyến nhánh rẽ Khách sạn Biển Kim Cương (cột 18/4) và FCO đầu tuyến nhánh rẽ Hà Bổng (cột 18/4/1) đz 473 ADO (2 VT) _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4 KS Biển Kim Cương (tên cũ: DCL 04-4 KS Biển Kim Cương) tại cột 18/4 đz 473 ADO _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4/1 Hà Bổng (tên cũ: DCL 43.5-4 Hà Bổng) tại cột 18/4/1 đz 473 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EL56Hà Chương07:00 ngày 26/10/202112:00 ngày 26/10/2021_Lắp cách điện tăng cường FCO đầu tuyến nhánh rẽ Khách sạn Biển Kim Cương (cột 18/4) và FCO đầu tuyến nhánh rẽ Hà Bổng (cột 18/4/1) đz 473 ADO (2 VT) _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4 KS Biển Kim Cương (tên cũ: DCL 04-4 KS Biển Kim Cương) tại cột 18/4 đz 473 ADO _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4/1 Hà Bổng (tên cũ: DCL 43.5-4 Hà Bổng) tại cột 18/4/1 đz 473 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAJZKhách sạn Seaview07:00 ngày 26/10/202112:00 ngày 26/10/2021_Lắp cách điện tăng cường FCO đầu tuyến nhánh rẽ Khách sạn Biển Kim Cương (cột 18/4) và FCO đầu tuyến nhánh rẽ Hà Bổng (cột 18/4/1) đz 473 ADO (2 VT) _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4 KS Biển Kim Cương (tên cũ: DCL 04-4 KS Biển Kim Cương) tại cột 18/4 đz 473 ADO _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4/1 Hà Bổng (tên cũ: DCL 43.5-4 Hà Bổng) tại cột 18/4/1 đz 473 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAKQKhách sạn Biển Kim Cương07:00 ngày 26/10/202112:00 ngày 26/10/2021_Lắp cách điện tăng cường FCO đầu tuyến nhánh rẽ Khách sạn Biển Kim Cương (cột 18/4) và FCO đầu tuyến nhánh rẽ Hà Bổng (cột 18/4/1) đz 473 ADO (2 VT) _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4 KS Biển Kim Cương (tên cũ: DCL 04-4 KS Biển Kim Cương) tại cột 18/4 đz 473 ADO _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4/1 Hà Bổng (tên cũ: DCL 43.5-4 Hà Bổng) tại cột 18/4/1 đz 473 ADOĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EBCUS-Hotel(Công ty TNHH MTV Thanh Oánh)07:00 ngày 26/10/202112:00 ngày 26/10/2021_Lắp cách điện tăng cường FCO đầu tuyến nhánh rẽ Khách sạn Biển Kim Cương (cột 18/4) và FCO đầu tuyến nhánh rẽ Hà Bổng (cột 18/4/1) đz 473 ADO (2 VT) _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4 KS Biển Kim Cương (tên cũ: DCL 04-4 KS Biển Kim Cương) tại cột 18/4 đz 473 ADO _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4/1 Hà Bổng (tên cũ: DCL 43.5-4 Hà Bổng) tại cột 18/4/1 đz 473 ADOĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY11KDC Quảng Thắng07:30 ngày 26/10/202110:30 ngày 26/10/2021Lắp cách điện tăng cường FCO; Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA KDC Quảng Thắng - 474 T2.HKH (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVS4Yến Nê07:30 ngày 26/10/202111:30 ngày 26/10/2021- Thay FCO; lắp sứ tăng cường chiều dài dòng rò FCO; thay TLV; thay tủ điện rĩ rét, thay sứ đứng và các phụ kiện kèm theo tại TBA Yến Nê - ĐZ 477/ Cầu Đỏ (Công trình SCL TBA năm 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHRITà Lang07:30 ngày 26/10/202111:30 ngày 26/10/2021Sửa chữa thay tủ điện, vật tư và phụ kiện, lắp sứ đỡ tăng cường theo thiết kế TBA Tà Lang - 477HLI (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNXPhú Lộc 207:30 ngày 26/10/202108:30 ngày 26/10/2021Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Phú Lộc 2 - 477/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EBCUS-Hotel(Công ty TNHH MTV Thanh Oánh)07:00 ngày 26/10/202112:00 ngày 26/10/2021_Lắp cách điện tăng cường FCO đầu tuyến nhánh rẽ Khách sạn Biển Kim Cương (cột 18/4) và FCO đầu tuyến nhánh rẽ Hà Bổng (cột 18/4/1) đz 473 ADO (2 VT) _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4 KS Biển Kim Cương (tên cũ: DCL 04-4 KS Biển Kim Cương) tại cột 18/4 đz 473 ADO _Thu hồi DCL 473-7 ADO/18/4/1 Hà Bổng (tên cũ: DCL 43.5-4 Hà Bổng) tại cột 18/4/1 đz 473 ADOĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY11KDC Quảng Thắng07:30 ngày 26/10/202110:30 ngày 26/10/2021Lắp cách điện tăng cường FCO; Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA KDC Quảng Thắng - 474 T2.HKH (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVS4Yến Nê07:30 ngày 26/10/202111:30 ngày 26/10/2021- Thay FCO; lắp sứ tăng cường chiều dài dòng rò FCO; thay TLV; thay tủ điện rĩ rét, thay sứ đứng và các phụ kiện kèm theo tại TBA Yến Nê - ĐZ 477/ Cầu Đỏ (Công trình SCL TBA năm 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHRITà Lang07:30 ngày 26/10/202111:30 ngày 26/10/2021Sửa chữa thay tủ điện, vật tư và phụ kiện, lắp sứ đỡ tăng cường theo thiết kế TBA Tà Lang - 477HLI (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNXPhú Lộc 207:30 ngày 26/10/202108:30 ngày 26/10/2021Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA Phú Lộc 2 - 477/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt

 

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục