Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 26/11 cập nhật mới nhất

08:12' - 25/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 26/11.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 26/11 cập nhật mới nhất ngày hôm nay 25/11 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AAAZTIỂU LA 505:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAF3HOÀNG THÚC TRÂM05:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAI1NGUYỄN HỮU DẬT05:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJNBÌNH AN 205:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJVT2-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG05:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJWT3-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG05:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAJXT4-KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG05:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AB18NGÔ TẤT TỐ05:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABFDCTY CP PHƯƠNG NAM05:30 ngày 26/11/2021 15:00 ngày 26/11/2021 - Tại VT 14/11/12: Đấu nối đưa cáp ngầm mới vào vận hành; - Tại VT 14/11/13: Đấu nối lại dây trung áp TBA Nguyễn Hữu Dật; - Tại VT 25 (mới): Lắp giáp níu, đấu nối từ lưới nổi xuống cáp ngầm; - Thu hồi dây nổi từ khoảng cột 14/11/12 đến 14/11/13.Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHO2Đà Sơn 306:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHRKKDC Đại La06:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO26Đà Sơn 606:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO60TBA Đà Sơn 3T406:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY30TĐC Hoàng Văn Thái06:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY40TBA KDC TĐC HOÀNG VĂN THÁI06:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HABRTTBT XH T106:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HABYKho K8306:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAIDGạch Quảng Thắng06:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAIYPhú Gia06:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HANUMôi Trường VN06:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEKQAn Hoà T209:30 ngày 26/11/2021 11:30 ngày 26/11/2021 Thay thế TI hạ áp tại tủ đo đếm khách hàng Trần Đoàn Quân thuộc TBA KDC An Hòa T2 đz 474 ADOĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VT28Thôn Phú Sơn11:00 ngày 26/11/2021 11:30 ngày 26/11/2021 VSBD xử lý tiếp túc, lắp sứ chống dòng rò FCO tại TBA Thôn Phú Sơn - 477CĐO.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHZKDC Bến Thành11:30 ngày 26/11/2021 12:30 ngày 26/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA KDC Bến Thành đz 477 NHS (lưu ý: chuyển phụ tải TBA công tác qua TBA lưu động)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV22KDC Bến Thành T213:00 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA KDC Bến Thành T2 đz 477 NHS (lưu ý: chuyển phụ tải TBA công tác qua TBA lưu động)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAOHHải đội 2 Biên phòng T213:00 ngày 26/11/2021 17:30 ngày 26/11/2021 Lắp xà, cách điện, kéo rãi căng dây dẫn trung áp xây dựng mới khoảng cột TT29-TT30 đi phía trên giao chéo với ĐZTA khoảng cột 155 - 155/1 nhánh rẽ Hải đội 2 Biên Phòng T2 hiện trạng đz 474 ADOĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GT48ÁNH SÁNG PHÚ SƠN T213:00 ngày 26/11/2021 13:30 ngày 26/11/2021 VSBD xử lý tiếp túc, lắp sứ chống dòng rò FCO tại TBA Ánh sáng Phú Sơn T2 - 477CĐO.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EX30KCC An Trung 2 - T413:30 ngày 26/11/2021 16:30 ngày 26/11/2021 Lắp cụm đấu rẽ, chống rớt dây tại vị trí khoảng cột 40/1/2-40/1/4 nhánh rẽ KCC An Trung 2 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAUJKCC An Trung 2 T313:30 ngày 26/11/2021 16:30 ngày 26/11/2021 Lắp cụm đấu rẽ, chống rớt dây tại vị trí khoảng cột 40/1/2-40/1/4 nhánh rẽ KCC An Trung 2 đz 473 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GT48ÁNH SÁNG PHÚ SƠN T216:00 ngày 26/11/2021 16:30 ngày 26/11/2021 VSBD xử lý tiếp túc, lắp sứ chống dòng rò FCO tại TBA Ánh sáng Phú Sơn T2 - 477CĐO.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV22KDC Bến Thành T216:30 ngày 26/11/2021 17:30 ngày 26/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA KDC Bến Thành T2 đz 477 NHS (lưu ý: chuyển phụ tải TBA công tác qua TBA lưu động)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HBAVKhu Gia Đình Lữ Đoàn 68306:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HBAWBãi Rác Khánh Sơn06:30 ngày 26/11/2021 14:00 ngày 26/11/2021 _Đấu nối MC Recloser phân đoạn tại cột 127 - 479 T2.HKH (NC ĐTC lưới điện LC 2021) _Lắp cách điện tăng cường FCO cột 127/1, 128, 128-2/1, 132, TBA Phú Gia, Đà Sơn 3, Kho K83, TĐC Hoàng Văn Thái, TĐC Hoàng Văn Thái T2 đz 479 T2.HKH _Thay dây buộc cổ sứ định hình từ cột 129- 131, 133-150, 154-156 đz 479 T2.HKHĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHZKDC Bến Thành06:30 ngày 26/11/2021 07:30 ngày 26/11/2021 Thay tủ điện tổng, dây trung áp từ kẹp chim đến MBA, FCO, CSV, XLTX và kết hợp CBM tier 2 … tại TBA KDC Bến Thành đz 477 NHS (lưu ý: chuyển phụ tải TBA công tác qua TBA lưu động)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEK4Trần Hưng Đạo T506:30 ngày 26/11/2021 10:00 ngày 26/11/2021 Lắp xà, cố định cáp ngầm trung áp 3M(1x240)-24 kV xây dựng mới tại vị trí cột 40 đz 476 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53ECFIWINK Trần Hưng Đạo06:30 ngày 26/11/2021 10:00 ngày 26/11/2021 Lắp xà, cố định cáp ngầm trung áp 3M(1x240)-24 kV xây dựng mới tại vị trí cột 40 đz 476 T2.NHSĐã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục