Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 27/10 cập nhật mới nhất

07:12' - 26/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 27/10.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 27/10 cập nhật mới nhất lúc 06h56 ngày hôm nay 26/10 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Sơn TràEC53EEVTHoà Quí 1-T107:00 ngày 27/10/2021 07:30 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEX4KDC Bá Tùng07:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH48KDC Hòa Quý MR khu A T407:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH52KDC Hòa Quý MR khu A T107:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH54Phan Tốn07:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EH69Cao Hồng Lãnh07:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EK69Mai Đăng Chơn 307:00 ngày 27/10/2021 07:30 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EL25TĐC Bá Tùng MR07:00 ngày 27/10/2021 07:30 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EV47TĐC Bình Kỳ T107:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EX12KDC Bá Tùng T207:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EZ31KDC Bá Tùng T307:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EATWNhà sáng tác Đà Nẵng07:00 ngày 27/10/2021 13:00 ngày 27/10/2021 Thu hồi DCL 477-7 NHS/37/24 Phan Tốn (tên cũ: 15.9-4 TĐC Bình Kỳ T1) tại cột 37/24 đz 477 NHS Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA TĐC Bình Kỳ T1 (cột 37/26) đz 477 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V) Kiểm tra xử lý phóng điện, thay dây buộc cổ sứ, sứ đỡ (nếu không đảm bảo vận hành), băng keo điểm hở cách điện dây dẫn ... từ cột 37/15 đến cột 37/1, từ cột 37/15 đến cột 37/15/6 và từ cột 37/15 đến cột 37/26 đz 475 NHSĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHR7KDC Hoà phát 4-T207:30 ngày 27/10/2021 10:30 ngày 27/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO; Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA KDC Hòa Phát 4T2 - 474 XHA (SCL 2021); Thí nghiệm MBA theo Tier 2Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EL16KHC Ngũ Hành Sơn T207:30 ngày 27/10/2021 10:00 ngày 27/10/2021 Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA KHC Ngũ Hành Sơn T2 (cột 66/4) đz 471 T2.NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V)Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVT4Nam Sơn 207:30 ngày 27/10/2021 11:30 ngày 27/10/2021 - Thay FCO; lắp sứ tăng cường chiều dài dòng rò FCO; thay TLV; thay tủ điện rĩ rét, thay sứ đứng và các phụ kiện kèm theo tại TBA Nam Sơn 2 - ĐZ 477/ Cầu Đỏ (Công trình SCL TBA năm 2021) - Nâng tủ điện hạ áp hiện trạng chống ngập lụt trong mùa mưa bão TBA Nam Sơn 2 - ĐZ 477/ Cầu ĐỏĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HHM5An Định07:30 ngày 27/10/2021 11:30 ngày 27/10/2021 Sửa chữa thay tủ điện và vật tư phụ kiện theo thiết kế tại TBA Thôn An Định - 477HLI (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VT20Dương Lâm 207:30 ngày 27/10/2021 11:30 ngày 27/10/2021 Sửa chữa thay thế tủ điện và vật tư phụ kiện, lắp sứ đỡ tăng cường theo thiết kế tại TBA Dương Lâm 2 - 471CDO (SCL 2021); kết hợp thí nghiệm Tier 2 - CBM (KH 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FPT2KĐT Phương Trang T207:30 ngày 27/10/2021 08:30 ngày 27/10/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA KĐT Phương Trang T2 - 477/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAANÔNG ÍCH KHIÊM 208:00 ngày 27/10/2021 08:30 ngày 27/10/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, thay máy biến áp - TBA Ông Ích Khiêm 2 – 476LTR. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEVNTrần Đại Nghĩa T409:00 ngày 27/10/2021 11:30 ngày 27/10/2021 Chuyển nấc phân áp để xử lý điện áp thấp TBA Trần Đại Nghĩa T4 (cột 17-2/1/9) đz 474 NHS (ghi chú: chuyển từ nấc 23.100/400 V sang 22.550/400 V)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FPT2KĐT Phương Trang T210:30 ngày 27/10/2021 11:30 ngày 27/10/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA KĐT Phương Trang T2 - 477/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAANÔNG ÍCH KHIÊM 211:00 ngày 27/10/2021 11:30 ngày 27/10/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, thay máy biến áp - TBA Ông Ích Khiêm 2 – 476LTR. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53HM25Hòa Bắc 513:00 ngày 27/10/2021 17:00 ngày 27/10/2021 Sửa chữa thay tủ điện và vật tư phụ kiện theo thiết kế tại TBA Hòa Bắc 5 - 477HLI (SCL 2021)Đã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VVWUKhu phố chợ Hòa Phong13:00 ngày 27/10/2021 17:00 ngày 27/10/2021 Sửa chữa thay tủ điện và phụ kiện, lắp sứ đỡ tăng cường theo thiết kế tại TBA KPC Hòa phong - 471CDO kết hợp thí nghiệm Tier 2 - CBM (KH 2021)Đã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHR6Bến Xe TT13:30 ngày 27/10/2021 16:30 ngày 27/10/2021 Lắp cách điện tăng cường FCO; Thay dây dẫn xuống MBA, tủ điện TBA Bến Xe Trung Tâm - 474 XHA (SCL 2021); Thí nghiệm MBA theo Tier 2Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEV3Ngô Quyền T113:30 ngày 27/10/2021 14:30 ngày 27/10/2021 Lắp giá đỡ cáp hạ thế, thay TLV, sơn MBA rỉ rét, xử lý tiếp xúc cọc hạ áp MBA và kết hợp thí nghiệm thông số tier 2 tại TBA Ngô Quyền T1 đz 474 T2.NHS (lưu ý chuyển phụ tải TBA công tác qua TBA lưu động)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAPCCông ty Phúc Hân An13:30 ngày 27/10/2021 16:30 ngày 27/10/2021 Thay thế TI hạ áp thuộc TBA Phúc Hân An đz 472 ADOĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVS1Cẩm Nê13:30 ngày 27/10/2021 17:30 ngày 27/10/2021 - Thay FCO; lắp sứ tăng cường chiều dài dòng rò FCO; thay TLV; thay tủ điện rĩ rét, thay sứ đứng và các phụ kiện kèm theo tại TBA Cẩm Nê - ĐZ 477/ Cầu Đỏ (Công trình SCL TBA năm 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFO9KDC Bệnh viện Ung thư13:30 ngày 27/10/2021 16:30 ngày 27/10/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA KDC BV Ung thư - 477/XHAĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FPT1KĐT Phương Trang T113:30 ngày 27/10/2021 16:30 ngày 27/10/2021 Thí nghiệm định kỳ, lắp sứ tăng cường dòng rò FCO TBA KĐT Phương Trang T1 - 477/XHAĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABQTRẦN CAO VÂN 114:00 ngày 27/10/2021 14:30 ngày 27/10/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM, xử lý tiếp xúc TBA Trần Cao Vân 1 – 471XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AABQTRẦN CAO VÂN 116:00 ngày 27/10/2021 16:30 ngày 27/10/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM, xử lý tiếp xúc TBA Trần Cao Vân 1 – 471XHA. (Lưu ý: Chuyển phụ tải qua TBA Lưu Động).Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEV3Ngô Quyền T116:00 ngày 27/10/2021 17:00 ngày 27/10/2021 Lắp giá đỡ cáp hạ thế, thay TLV, sơn MBA rỉ rét, xử lý tiếp xúc cọc hạ áp MBA và kết hợp thí nghiệm thông số tier 2 tại TBA Ngô Quyền T1 đz 474 T2.NHS (lưu ý chuyển phụ tải TBA công tác qua TBA lưu động)Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://pcdanang.cpc.vn/lich-cat-dien.all.1-vi.html

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục