Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 27/6

22:04' - 26/06/2021
BNEWS Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 27/6.

Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 27/6 như sau:

Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 27/6 chi tiết:

Điện lực Liên ChiểuHC53HHQHHoà Hiệp 205:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HHROCầu Liên Chiểu05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HO12KDC Suối Lương05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR14Hòa Hiệp 305:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR20Hòa Hiệp 405:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HR30Đỉnh Đèo Hải Vân05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHC53HY18Hòa Hiệp Bắc05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HABDXM Hải Vân T205:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HABEXM Ngũ Hành Sơn T105:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HABFHóa Chất HK05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HADPPTSC05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HADTCS Quốc Lộ T105:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAECXDHK Liên Chiểu05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFUNước Liên Chiểu05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAGNGa Hải Vân Bắc05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAWUHạt Kiểm Lâm05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAYPAmerica Asia05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HBAUCortex VN05:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay xà, sứ cách điện, dây dẫn AV185- 12,7kV từ cột 40 đến cột 69 đz 477 LCH (SCL Quí 3- 2021); Thay TLV TBA Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4 - 477 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAAYTrường CNXD Số 707:30 ngày 27/06/202109:30 ngày 27/06/2021Thay TI đo đếm TBA Trường CNXD số 7 - 475 LCHĐã duyệt
Điện lực Liên ChiểuHD53HAFWDệt Nhuộm Sơn Trà07:30 ngày 27/06/202116:30 ngày 27/06/2021Vệ sinh bảo dưỡng, TNĐK TBA Dệt nhuộm Sơn Trà T1, T2 - 477 T2.HKHĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện đầy đủ tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR11EDf2e2TLKmT0Q9R07DPaEmJD0oipGliifyzRbHSrFcdYQzE-oh2sVgI 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục