Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 4/12 cập nhật mới nhất

08:10' - 03/12/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 4/12.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 4/12 cập nhật mới nhất ngày hôm nay 3/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hòa VangGC53GU39TBA TRUNG ĐOÀN 97106:00 ngày 04/12/2021 17:30 ngày 04/12/2021 Thay dây trung áp, thay cột tại khoảng cột từ vị trí 246/92 đến TBA Hồ Đồng Nghệ - 477CDO thuộc công trình CQT TBA ĐLHV năm 2021 _Ban QLDA tổ chức nghiệm thuĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53VU18Phước Sơn06:00 ngày 04/12/2021 17:30 ngày 04/12/2021 Thay dây trung áp, thay cột tại khoảng cột từ vị trí 246/92 đến TBA Hồ Đồng Nghệ - 477CDO thuộc công trình CQT TBA ĐLHV năm 2021 _Ban QLDA tổ chức nghiệm thuĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53VABQHồ Đồng Nghệ06:00 ngày 04/12/2021 17:30 ngày 04/12/2021 Thay dây trung áp, thay cột tại khoảng cột từ vị trí 246/92 đến TBA Hồ Đồng Nghệ - 477CDO thuộc công trình CQT TBA ĐLHV năm 2021 _Ban QLDA tổ chức nghiệm thuĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGD53VALQCụm kho công nghiệp QP06:00 ngày 04/12/2021 17:30 ngày 04/12/2021 Thay dây trung áp, thay cột tại khoảng cột từ vị trí 246/92 đến TBA Hồ Đồng Nghệ - 477CDO thuộc công trình CQT TBA ĐLHV năm 2021 _Ban QLDA tổ chức nghiệm thuĐã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAB5HOÀ CƯỜNG 706:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAB6HOÀ CƯỜNG 806:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AACMỶ LAN NGUYÊN PHI 206:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADGHÒA CƯỜNG 106:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADIHOÀ CƯỜNG 506:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AADKHÒA CƯỜNG 306:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAFAHÒA CƯỜNG 406:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAFZNGÃ TƯ QUÂN KHU06:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAG8NÚI THÀNH 106:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAGFT1-14B NÚI THÀNH06:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAI2Ỷ LAN NGUYÊN PHI06:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABHUCTY NHUẬN ĐỨC & CT VẬN HỘI MỚI06:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABHZCTY TCCP DẦU KHÍ VN106:30 ngày 04/12/2021 13:00 ngày 04/12/2021 Vệ sinh bảo dưỡng, lắp sứ đỡ tăng cường cách điện FCO, lắp giáp níu, thay dây buộc cổ sứ, bọc điểm hở, thu hồi kết cấu thừa ... đường dây 477LTR.Đã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHOSơn Trà 106:30 ngày 04/12/2021 07:30 ngày 04/12/2021 Thay thế MBA, AB tổng, TI hạ áp, cáp hạ áp (nâng công suất TBA từ 400 kVA lên 630 kVA), thay FCO, CSV, tủ điện tổng, thay cáp trung áp từ kẹp chim đến MBA, thay bulong xà rỉ rét … tại TBA Sơn Trà 1 (cột 90/4) đz 476 ADOĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFNOThanh Khê 106:30 ngày 04/12/2021 15:30 ngày 04/12/2021 Thay cột BTLT hạ áp, đấu nối ĐZHA kéo mới TBA Thanh Khê 1 - 475/XHAĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEK8KDC An Cư 3 T207:00 ngày 04/12/2021 12:00 ngày 04/12/2021 Thay thế MBA, AB, TI, dây chảy FCO, cáp lực hạ áp, kết hợp kiểm tra XLTX, VSBD, xịt form tủ điện hạ áp … tại TBA KDC An Cư 3 T2 (cột 22/1) đz 472 ADO (hạ công suất từ 630 kVA xuống 400 kVA)Đã duyệt
Điện lực Sơn TràED53EAOCCục Người có công07:30 ngày 04/12/2021 16:30 ngày 04/12/2021 Thay thế RMU tụt khí tại TBA Cục người có công đz 477 T2.NHSĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GY10TBA PHÚ THƯỢNG 507:30 ngày 04/12/2021 11:00 ngày 04/12/2021 Lắp đặt hoàn thiện tủ điện tại TBA Phú Thượng 5 - 471T2.HKH (thuộc công trình CQT TBA năm 2021)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFDTTân Lập 207:30 ngày 04/12/2021 09:30 ngày 04/12/2021 Đấu nối ĐZHA kéo mới thuộc TBA Tân Lập 2 - 480/XHAĐã duyệt
Điện lực Sơn TràEC53EEHOSơn Trà 111:30 ngày 04/12/2021 12:30 ngày 04/12/2021 Thay thế MBA, AB tổng, TI hạ áp, cáp hạ áp (nâng công suất TBA từ 400 kVA lên 630 kVA), thay FCO, CSV, tủ điện tổng, thay cáp trung áp từ kẹp chim đến MBA, thay bulong xà rỉ rét … tại TBA Sơn Trà 1 (cột 90/4) đz 476 ADOĐã duyệt
Điện lực Hòa VangGC53GY11TBA AN NGÃI TÂY 2T213:00 ngày 04/12/2021 16:30 ngày 04/12/2021 Lắp đặt hoàn thiện tủ điện tại TBA An Ngãi Tây 2T2 - 477HLI (thuộc công trình CQT TBA năm 2021)Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục