Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 6/2 cập nhật mới nhất

13:03' - 05/02/2021
BNEWS Lịch cắt điện tại các quận, huyện ở Đà Nẵng ngày mai 6/2 cập nhật mới nhất.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 6/2 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAD53A3CHCÔNG TY CP XUÂN QUANG 06:00 ngày 06/02/2021 12:00 ngày 06/02/2021 Kéo dây trung áp từ vị trí trụ 19/1/8/1A – 482LTR (trụ C1 cũ) đến trụ C2 – 475T2NHS (481LTR cũ).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABCICẢNG QUÂN SỰ 23406:00 ngày 06/02/2021 12:00 ngày 06/02/2021 Kéo dây trung áp từ vị trí trụ 19/1/8/1A – 482LTR (trụ C1 cũ) đến trụ C2 – 475T2NHS (481LTR cũ).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABGLK-CẦU TRẦN THỊ LÝ06:00 ngày 06/02/2021 12:00 ngày 06/02/2021 Kéo dây trung áp từ vị trí trụ 19/1/8/1A – 482LTR (trụ C1 cũ) đến trụ C2 – 475T2NHS (481LTR cũ).Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AA12T6 - KCV Bắc Tượng Đài08:00 ngày 06/02/2021 10:30 ngày 06/02/2021 Thay MBA TBA Kios Bắc Tượng Đài T6 - 475T2NHS. (MBA PD cao cần thay máy)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAD1BẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T310:30 ngày 06/02/2021 16:30 ngày 06/02/2021 - Tách cáp ngầm hiện trạng tại ngăn DCL 473-7 RMU 2 – 475T2NHS (481LTR cũ). - Cắt cáp ngầm hiện trạng từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 đến ngăn DCL 473-7 RMU 2 - 475T2NHS (481LTR cũ) tại vị trí tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới). - Làm hộp đầu cáp, thí nghiệm cáp và đấu nối cáp ngầm liên lạc từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 - 475T2NHS (481LTR cũ) đến vào tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới).H15Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAE1T4 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI10:30 ngày 06/02/2021 16:30 ngày 06/02/2021 - Tách cáp ngầm hiện trạng tại ngăn DCL 473-7 RMU 2 – 475T2NHS (481LTR cũ). - Cắt cáp ngầm hiện trạng từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 đến ngăn DCL 473-7 RMU 2 - 475T2NHS (481LTR cũ) tại vị trí tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới). - Làm hộp đầu cáp, thí nghiệm cáp và đấu nối cáp ngầm liên lạc từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 - 475T2NHS (481LTR cũ) đến vào tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới).H15Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAFIBẮC TƯỢNG ĐÀI T810:30 ngày 06/02/2021 16:30 ngày 06/02/2021 - Tách cáp ngầm hiện trạng tại ngăn DCL 473-7 RMU 2 – 475T2NHS (481LTR cũ). - Cắt cáp ngầm hiện trạng từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 đến ngăn DCL 473-7 RMU 2 - 475T2NHS (481LTR cũ) tại vị trí tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới). - Làm hộp đầu cáp, thí nghiệm cáp và đấu nối cáp ngầm liên lạc từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 - 475T2NHS (481LTR cũ) đến vào tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới).H15Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAC53AAI9T5 KCV BẮC TƯỢNG ĐÀI10:30 ngày 06/02/2021 16:30 ngày 06/02/2021 - Tách cáp ngầm hiện trạng tại ngăn DCL 473-7 RMU 2 – 475T2NHS (481LTR cũ). - Cắt cáp ngầm hiện trạng từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 đến ngăn DCL 473-7 RMU 2 - 475T2NHS (481LTR cũ) tại vị trí tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới). - Làm hộp đầu cáp, thí nghiệm cáp và đấu nối cáp ngầm liên lạc từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 - 475T2NHS (481LTR cũ) đến vào tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới).H15Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A8BQNhà hàng FOR YOU10:30 ngày 06/02/2021 16:30 ngày 06/02/2021 - Tách cáp ngầm hiện trạng tại ngăn DCL 473-7 RMU 2 – 475T2NHS (481LTR cũ). - Cắt cáp ngầm hiện trạng từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 đến ngăn DCL 473-7 RMU 2 - 475T2NHS (481LTR cũ) tại vị trí tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới). - Làm hộp đầu cáp, thí nghiệm cáp và đấu nối cáp ngầm liên lạc từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 - 475T2NHS (481LTR cũ) đến vào tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới).H15Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABEZSPS14(Bơm nước thải)10:30 ngày 06/02/2021 16:30 ngày 06/02/2021 - Tách cáp ngầm hiện trạng tại ngăn DCL 473-7 RMU 2 – 475T2NHS (481LTR cũ). - Cắt cáp ngầm hiện trạng từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 đến ngăn DCL 473-7 RMU 2 - 475T2NHS (481LTR cũ) tại vị trí tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới). - Làm hộp đầu cáp, thí nghiệm cáp và đấu nối cáp ngầm liên lạc từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 - 475T2NHS (481LTR cũ) đến vào tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới).H15Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABFVBẮC ĐÀI TƯỞNG NIỆM T210:30 ngày 06/02/2021 16:30 ngày 06/02/2021 - Tách cáp ngầm hiện trạng tại ngăn DCL 473-7 RMU 2 – 475T2NHS (481LTR cũ). - Cắt cáp ngầm hiện trạng từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 đến ngăn DCL 473-7 RMU 2 - 475T2NHS (481LTR cũ) tại vị trí tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới). - Làm hộp đầu cáp, thí nghiệm cáp và đấu nối cáp ngầm liên lạc từ ngăn DCL 471-7 RMU 3 - 475T2NHS (481LTR cũ) đến vào tủ RMU 2A - 475T2NHS (xây dựng mới).H15Đã duyệt

>>Dịch COVID-19: Người Hà Nội về quê đón Tết có bị cách ly y tế 21 ngày?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục