Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 8/1 cập nhật mới nhất

11:06' - 07/01/2022
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 8/1.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 8/1 cập nhật mới nhất ngày hôm nay 7/1 như sau:

01
Điện lực Hải Châu
AC53AABD
KHU TẬP THỂ LIÊN TRÌ
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
02
Điện lực Hải Châu
AC53AAJP
DUY TÂN
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
03
Điện lực Hải Châu
AC53AC14
TRƯNG NỮ VƯƠNG 6
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
04
Điện lực Hải Châu
AD53A3CF
CÔNG TY CP NGUYÊN NHẬT
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
05
Điện lực Hải Châu
AD53ABDO
CỤC ĐO LƯỜNG CL
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
06
Điện lực Hải Châu
AD53ABDQ
CỤC HẬU CẦN-QK5 (Xưởng may)
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
07
Điện lực Hải Châu
AD53ABDT
CỤC HẬU CẦN QK5
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
08
Điện lực Hải Châu
AD53ABEA
CÔNG TY 28 - BQP
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
09
Điện lực Hải Châu
AD53ABEB
KHU B BỘ THAM MƯU - QK5
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
10
Điện lực Hải Châu
AD53ABGQ
TOYOTA 2
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt

 

11
Điện lực Hải Châu
AD53ABGS
CÔNG TY KHATOCO
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
12
Điện lực Hải Châu
AD53ABHR
SHOWROOM AUDI
06:00 ngày 08/01/2022
15:30 ngày 08/01/2022
Vệ sinh bảo dưỡng - thay dây trung áp từ vị trí 5-1/1 đến 5-1/7 - 472LTR (SCL 2022)
Đã duyệt
13
Điện lực Hải Châu
AC53AAYY
C17-4
06:30 ngày 08/01/2022
14:30 ngày 08/01/2022
Thay đo đếm Duy tân bằng Hợp bộ đo lường tích hợp MOF tại VT 62 - 472LTR.
Đã duyệt
14
Điện lực Cẩm Lệ
VC53VVTV
Đội 5 Phong Bắc
06:30 ngày 08/01/2022
12:00 ngày 08/01/2022
- Thi công lắp đặt đầu cáp ngầm và các phụ kiện khác vào vị trí cột 8/2 – ĐZ 482/ Cầu Đỏ (Không đấu lèo cáp ngầm vào XT 482/ Cầu Đỏ); - Thi công thay dây buộc cổ sứ định hình cho dây nhôm bọc XLPE – 240/32 từ vị trí cột 8/3 đến 8/11 – ĐZ 482/ Cầu Đỏ; - Thi công lắp đặt các phụ kiện, xà, sứ và kéo dây đấu nối từ vị trí cột 8/12 – ĐZ 482/ Cầu Đỏ đến vị trí C8 – ĐZ 472/T10 và từ vị trí C8 – Đz 472/T10 đến vị trí C9A - ĐZ 472/T10. Nghiệm thu. (Công trình XDM xuất tuyến 485/ Cầu Đỏ giảm tải 477/ Cầu Đỏ)
Đã duyệt
15
Điện lực Cẩm Lệ
VD53VABK
UBND quận Cẩm Lệ
07:30 ngày 08/01/2022
11:30 ngày 08/01/2022
_VSBD, thay MBA (cùng công suất 250kVA) có hàm lượng nước trong dầu và điện áp đánh thủng không đạt thuộc TBA UBND Quận Cẩm Lệ - ĐZ 473/ Cầu Đỏ
Đã duyệt
16
Điện lực Thanh Khê
FC53FFDA
Tân Lập 9
08:00 ngày 08/01/2022
09:00 ngày 08/01/2022
Thay MBA TBA Tân Lập 9 - 478/LTR (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)
Đã duyệt
17
Điện lực Hòa Vang
GC53VVSO
Thôn 5 Hoà Khương T2
13:00 ngày 08/01/2022
16:00 ngày 08/01/2022
Nâng công suất MBA từ 50kVA lên 100kVA và phụ kiện đi kèm tại TBA Thôn 5 Hòa Khương T2 - 477CDO theo tờ trình số 1924/TTr-ĐLHV ngày 24/12/2021 (máy từ Thôn Hòa Phát)
Đã duyệt
18
Điện lực Thanh Khê
FC53FI25
Trường Chinh 2
13:00 ngày 08/01/2022
14:00 ngày 08/01/2022
Thay MBA TBA Trường Chinh 2 - 476/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)
Đã duyệt
19
Điện lực Thanh Khê
FC53FI25
Trường Chinh 2
15:30 ngày 08/01/2022
16:30 ngày 08/01/2022
Thay MBA TBA Trường Chinh 2 - 476/XHA (sử dụng MBA lưu động để cấp cho KH)
Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục