Lịch cắt điện Khánh Hoà hôm nay 15/1

05:10' - 15/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện Khánh Hoà cập nhật mới nhất ngày 15/1.

Điện lực Khánh Hoà thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 15/1 như sau:

ĐL Nha TrangBC53002BTrạm T.02B -Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan)07:00 ngày 15/01/202111:00 ngày 15/01/2021Thi công lưới điện hạ áp TBA T.02BĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc07:00 ngày 15/01/202111:00 ngày 15/01/2021Thi công lưới điện hạ áp TBA T.02DĐã duyệt
ĐL Cam RanhGC510N01Trạm N.01 Tô Hạp07:00 ngày 15/01/202116:00 ngày 15/01/2021Dựng trụ 16m, lắp xà, thay dây trung áp từ VT 244/89 đến 244/91Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC510N02Trạm N.02 Tô Hạp07:00 ngày 15/01/202116:00 ngày 15/01/2021Dựng trụ 16m, lắp xà, thay dây trung áp từ VT 244/89 đến 244/91Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC510N03Trạm N.03 Tô Hạp07:00 ngày 15/01/202116:00 ngày 15/01/2021Dựng trụ 16m, lắp xà, thay dây trung áp từ VT 244/89 đến 244/91Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC510N04Trạm N.04 Tô Hạp07:00 ngày 15/01/202116:00 ngày 15/01/2021Dựng trụ 16m, lắp xà, thay dây trung áp từ VT 244/89 đến 244/91Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC510N05Trạm N.05 Tô Hạp07:00 ngày 15/01/202116:00 ngày 15/01/2021Dựng trụ 16m, lắp xà, thay dây trung áp từ VT 244/89 đến 244/91Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC510T12Trạm T.12 Sơn Hiệp07:00 ngày 15/01/202116:00 ngày 15/01/2021Dựng trụ 16m, lắp xà, thay dây trung áp từ VT 244/89 đến 244/91Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC510T13Trạm T.13 Sơn Hiệp07:00 ngày 15/01/202116:00 ngày 15/01/2021Dựng trụ 16m, lắp xà, thay dây trung áp từ VT 244/89 đến 244/91Đã duyệt
ĐL Cam RanhGC510T14Trạm T.14 Sơn Hiệp07:00 ngày 15/01/202116:00 ngày 15/01/2021Dựng trụ 16m, lắp xà, thay dây trung áp từ VT 244/89 đến 244/91Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524663PĐ Ninh Xuân 0107:00 ngày 15/01/202117:00 ngày 15/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-37 đến vị trí TA-53 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_28/6/3B đến 476NIHO_28/6/3B/1; từ 476NIHO_28/6/4 đến vị trí 476NIHO_28/6/5. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534661PĐ Ninh Xuân 0207:00 ngày 15/01/202117:00 ngày 15/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-37 đến vị trí TA-53 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_28/6/3B đến 476NIHO_28/6/3B/1; từ 476NIHO_28/6/4 đến vị trí 476NIHO_28/6/5. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534706Trường Nguyễn Chí Thanh07:00 ngày 15/01/202117:00 ngày 15/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-37 đến vị trí TA-53 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_28/6/3B đến 476NIHO_28/6/3B/1; từ 476NIHO_28/6/4 đến vị trí 476NIHO_28/6/5. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534746DNTN Phat Tai07:00 ngày 15/01/202117:00 ngày 15/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-37 đến vị trí TA-53 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_28/6/3B đến 476NIHO_28/6/3B/1; từ 476NIHO_28/6/4 đến vị trí 476NIHO_28/6/5. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534750CSSX nước đá Nghĩa Nhân07:00 ngày 15/01/202117:00 ngày 15/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-37 đến vị trí TA-53 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_28/6/3B đến 476NIHO_28/6/3B/1; từ 476NIHO_28/6/4 đến vị trí 476NIHO_28/6/5. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534758CSSX Nước đá Anh Tuấn07:00 ngày 15/01/202117:00 ngày 15/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-37 đến vị trí TA-53 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_39/9A đến 476NIHO_39/9A/1; từ vị trí 476NIHO_39/20 đến 476NIHO_39/21. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C181Cty Tôn Hoa Sen07:00 ngày 15/01/202117:00 ngày 15/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-37 đến vị trí TA-53 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_39/9A đến 476NIHO_39/9A/1; từ vị trí 476NIHO_39/20 đến 476NIHO_39/21. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C210Nước đá Anh Tuấn07:00 ngày 15/01/202117:00 ngày 15/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-37 đến vị trí TA-53 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_39/9A đến 476NIHO_39/9A/1; từ vị trí 476NIHO_39/20 đến 476NIHO_39/21. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530069T.69 - Đông Mương 2- Vĩnh Hòa07:30 ngày 15/01/202111:30 ngày 15/01/2021Xoay lại tủ điện T.69Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục