Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay 30/3

05:00' - 30/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay 30/3.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 30/3 như sau:

ĐL Diên KhánhEC510207Trạm 207 - Diên An05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510208Trạm 208 - Diên An05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510209Trạm 209 - Diên An05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510210Trạm 210 - Diên An05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510211Trạm 211 - Diên An05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530083Trạm 83 - Diên An05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530089Trạm 89 - Diên An05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC53041BTrạm 41B - Diên An05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530473Trạm 473 - Diên Toàn05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530272Trạm 272 - Cty TNHH Trà & Cafe VN05:30 ngày 30/03/202106:30 ngày 30/03/2021Tháo lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC436020Trạm công cộng 504 Vạn Giã-065D02007:00 ngày 30/03/202108:00 ngày 30/03/2021TNĐK các TBA: 5D.020; 5D.021; 5D.022Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC436021Trạm công cộng 502B Vạn Giã-065D02107:00 ngày 30/03/202108:00 ngày 30/03/2021TNĐK các TBA: 5D.020; 5D.021; 5D.022Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC436022Trạm công cộng 501B Vạn Giã-065D02207:00 ngày 30/03/202108:00 ngày 30/03/2021TNĐK các TBA: 5D.020; 5D.021; 5D.022Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC436024Trạm công cộng 503B Vạn Giã-065D02409:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021TNĐK các TBA 5D.024; 5D.028; 5D.034Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC436028Trạm công cộng 501C Vạn Giã-065D02809:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021TNĐK các TBA 5D.024; 5D.028; 5D.034Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC436034Trạm công cộng 508B Vạn Giã-065D03409:00 ngày 30/03/202110:00 ngày 30/03/2021TNĐK các TBA 5D.024; 5D.028; 5D.034Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC416045Trạm công cộng 5B Chà Là -Vạn Bình-065D04511:00 ngày 30/03/202112:00 ngày 30/03/2021TNĐK các TBA 5D.045; 5D.048; 5D.162Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510211Trạm 211 - Diên An15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510212Trạm 212 - Diên An15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510213Trạm 213 - Diên An15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510214Trạm 214 - Diên An15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC510215Trạm 215 - Diên Toàn15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530272Trạm 272 - Cty TNHH Trà & Cafe VN15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530299Trạm 299 - Cty TNHH Mỹ Anh15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530429Trạm 429 - Cty TNHH Vạn An15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530524Trạm 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt
ĐL Diên KhánhED530525Trạm 525 - Ban QL DV Công ích Huyện DK15:30 ngày 30/03/202116:30 ngày 30/03/2021Đấu lèo 475T2.NTR_78Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục