Khánh Hòa: Sẽ có 5 cơ quan được bố trí không quá 2 Phó Giám đốc sở

14:51' - 24/03/2021
BNEWS Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất phương án sắp xếp lại các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện theo các Nghị định 107 và 108/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất phương án được Sở Nội vụ đề xuất trong thời gian tới sẽ có 5 cơ quan được bố trí không quá 2 Phó Giám đốc sở hoặc tương đương gồm Ban Dân tộc, các Sở Du lịch, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ.

Các cơ quan còn lại được bố trí không quá 3 Phó Giám đốc hoặc tương đương; đồng thời sáp nhập các phòng, ban chuyên môn để giảm đầu mối cấp phòng.

Cụ thể phần lớn các cơ quan chuyên môn sẽ sáp nhập từ 2-4 phòng chuyên môn thành một, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với một số chi cục và tương đương trực thuộc sở, ngành cũng sẽ được tiến hành sắp xếp như: chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng thành Phòng Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Phòng Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ; chuyển Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành Phòng phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)…

Ngoài ra, giữ nguyên một số ban, chi cục, phòng chuyên môn song sẽ tổ chức lại như: Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tiếp tục giữ nguyên với số lượng biên chế hiện có, không tổ chức các phòng chuyên môn thuộc ban. Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường) với số lượng biên chế hiện có.

Các chi cục trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường không tổ chức các phòng chuyên môn; hai Phòng Quản lý giá và Quản lý công sản của Sở Tài chính giữ nguyên nhưng sẽ giải thể Phòng Tài chính doanh nghiệp và nhiệm vụ của phòng này sẽ được chuyển cho hai phòng trên.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đồng ý giải thể một số phòng như: Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 5 (Thanh tra tỉnh); Phòng Y tế Khánh Sơn, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về y tế sang Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Về phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, Khánh Hòa thống nhất sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trực thuộc Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh vào Ban Quản lý; đối với các trường đại học, cao đẳng sắp xếp lại tổ chức bên trong cho tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Các đơn sự nghiệp trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện trước mắt giảm 2 đơn vị trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Đối với các đơn vị sự nghiệp không đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu theo quy định sẽ xin ý kiến Bộ Nội vụ.

Đối với các Trạm khuyến nông trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ sáp nhập vào Trung tâm khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu việc tổ chức các phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành phải đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 107/2000/NĐ-CP.

Các cơ quan tham mưu sớm hoàn thiện điều chỉnh chức năng, cơ cấu tổ chức, số lượng cấp phó của các tổ chức; đồng thời hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp huyện theo quy định của Bộ Nội vụ, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực,hiệu quả./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục