Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 13/1

10:56' - 12/01/2022
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 13/1 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo sẽ lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa vào ngày mai 13/1:

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 13/1:

01
ĐL Nha Trang
BC53011A
Trạm T.11A -Yersin
06:00 ngày 13/01/2022
11:30 ngày 13/01/2022
Thi công lưới điện hạ áp trạm T.11A
Đã duyệt
02
ĐL Nha Trang
BC53063A
Trạm T.63A - Trần Bình Trọng
07:00 ngày 13/01/2022
11:30 ngày 13/01/2022
Thay máy biến áp trạm T.63A (Hotline tháo & đấu lèo đầu trạm tại cột 483MVO_17/2/1)
Đã duyệt
03
ĐL Cam Lâm
KC52060B
Trạm F060B CTB
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
04
ĐL Cam Lâm
KC52G152
Trạm G152 TT Cam Đức
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
05
ĐL Cam Lâm
KC53056B
Trạm F056B Cam Thành Bắc
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
06
ĐL Cam Lâm
KC53062B
Trạm G062B TT Cam Đức
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
07
ĐL Cam Lâm
KC53067C
Trạm G067C TT Cam Đức
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
08
ĐL Cam Lâm
KC53G078
Trạm G078 Cam Đức
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
09
ĐL Cam Lâm
KC53G171
Trạm G171 Cam Đức
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
10
ĐL Cam Lâm
KD53F691
Trạm F691 - Công Ty CP Phát Triển Năng Lượng Trung Sơn
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
11
ĐL Cam Lâm
KD53G519
Cấp Nước Thô TTCam Đức
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
12
ĐL Cam Lâm
KD53G520
Trường Bán Công Nguyễn Huệ
07:00 ngày 13/01/2022
11:00 ngày 13/01/2022
căng lại dây võng tại vị trí 471BĐCR_67/60 đến 471BĐCR_67/61, lắp chụp silicon
Đã duyệt
13
ĐL Diên Khánh
EC530020
Trạm 20 - Diên Bình
08:00 ngày 13/01/2022
10:00 ngày 13/01/2022
Cân pha hạ áp lưới điện hạ áp tại trạm T.20
Đã duyệt
14
ĐL Nha Trang
BC53046E
Trạm T.46E - Vĩnh Hiệp
09:00 ngày 13/01/2022
14:00 ngày 13/01/2022
Thay máy biến áp trạm T.46E tại cột 372MVO_26/1
Đã duyệt
15
ĐL Diên Khánh
EC53020B
Trạm 20B - Diên Bình
10:00 ngày 13/01/2022
12:00 ngày 13/01/2022
Cân pha hạ áp lưới điện hạ áp tại trạm T.20B
Đã duyệt

 

 

Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7QTin liên quan


Tin cùng chuyên mục