Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 15/10 cập nhật mới nhất

09:28' - 14/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 15/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 15/10 như sau:

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 15/10 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC       MÃ TRẠM            TÊN TRẠM      TỪ       ĐẾN     LÝ DO  TÌNH TRẠNG 
ĐL Cam Ranh CC530058 T.58 - (15)* 07:00 ngày 15/10/2021 17:00 ngày 15/10/2021 Thay dây hạ áp cho trạm T.58A Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC418021 PĐ Ninh An 19 07:00 ngày 15/10/2021 13:00 ngày 15/10/2021 Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, lắp đặt LBS nằm giữa cột 475NTH_195 và 475NTH_195/1. (Đăng ký lại công tác đã hoãn ngày 02/10/2021) Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418022 PĐ Ninh An 18 07:00 ngày 15/10/2021 13:00 ngày 15/10/2021 Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, lắp đặt LBS nằm giữa cột 475NTH_195 và 475NTH_195/1. (Đăng ký lại công tác đã hoãn ngày 02/10/2021) Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418023 PĐ Ninh An 15 07:00 ngày 15/10/2021 13:00 ngày 15/10/2021 Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, lắp đặt LBS nằm giữa cột 475NTH_195 và 475NTH_195/1. (Đăng ký lại công tác đã hoãn ngày 02/10/2021) Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418025 PĐ Ninh An 20 07:00 ngày 15/10/2021 13:00 ngày 15/10/2021 Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, lắp đặt LBS nằm giữa cột 475NTH_195 và 475NTH_195/1. (Đăng ký lại công tác đã hoãn ngày 02/10/2021) Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC418026 PĐ Ninh An 17 07:00 ngày 15/10/2021 13:00 ngày 15/10/2021 Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, lắp đặt LBS nằm giữa cột 475NTH_195 và 475NTH_195/1. (Đăng ký lại công tác đã hoãn ngày 02/10/2021) Hoãn
ĐL Ninh Hòa DC428024 PĐ Ninh An 16 07:00 ngày 15/10/2021 13:00 ngày 15/10/2021 Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, lắp đặt LBS nằm giữa cột 475NTH_195 và 475NTH_195/1. (Đăng ký lại công tác đã hoãn ngày 02/10/2021) Hoãn
ĐL Diên Khánh EC530377 Trạm 377 - Diên Lộc 07:00 ngày 15/10/2021 09:00 ngày 15/10/2021 Thi công hoàn thiện lưới điện hạ áp trạm T.377. Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53303B T.303B_Vĩnh Lương 07:00 ngày 15/10/2021 11:30 ngày 15/10/2021 Xử lý tiếp xúc T.303B Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC438128 Đông Hòa, Ninh Hải 07:30 ngày 15/10/2021 12:00 ngày 15/10/2021 Kéo dây tăng cường LV-ABC4x70_510m lộ B trạm T8128 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC53352A Vĩnh Phương 2 14:00 ngày 15/10/2021 17:00 ngày 15/10/2021 Xử lý tiếp xúc T.352A Đã duyệt

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục