Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 16/1 cập nhật mới nhất

14:44' - 15/01/2022
BNEWS Lịch ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 16/1 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp điện vào ngày mai 16/1 chi tiết như sau: 

 

01
ĐL Nha Trang
BC630099
Trạm T.99 - Đồng Rọ
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
ĐLVNg Cắt cô lập lèo từ lưới xuống TU cấp nguồn của LBS kín tại cột 482MVO_23
Đã duyệt
02
ĐL Diên Khánh
EC010412
Trạm 412 - Diên Thọ
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
03
ĐL Diên Khánh
EC410064
Trạm 64 - Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
04
ĐL Diên Khánh
EC410066
Trạm 66 - Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
05
ĐL Diên Khánh
EC410199
Trạm 199 - Diên Thọ
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
06
ĐL Diên Khánh
EC410200
Trạm 200 - Diên Thọ
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
07
ĐL Diên Khánh
EC410203
Trạm 203 - Diên Thọ
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
08
ĐL Diên Khánh
EC410250
Trạm 250 - Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
09
ĐL Diên Khánh
EC410405
Trạm 405 - Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
10
ĐL Diên Khánh
EC430065
Trạm 65 - Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
11
ĐL Diên Khánh
EC430071
Trạm 71 - Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
12
ĐL Diên Khánh
EC430404
Trạm 404 - Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
13
ĐL Diên Khánh
EC53071B
Trạm 71B - Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
14
ĐL Diên Khánh
ED430033
Trạm 33 - CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
15
ĐL Diên Khánh
ED430395
Trạm 395 - Trại CN Gà Nguyễn Em
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
16
ĐL Diên Khánh
ED430415
Trạm 415 - Bộ CHQS Tỉnh KH
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
17
ĐL Diên Khánh
ED430450
Trạm 450 - CN CTCP Phú Tài
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
18
ĐL Diên Khánh
ED430459
Trạm 459 - Cty TNHH Bách Việt
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
19
ĐL Diên Khánh
ED430478
Trạm 478 - Trại CN Heo Trần Văn Sáu
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
20
ĐL Diên Khánh
ED430484
Trạm 484 - Cty TNHH MTV Hoa Biển Khánh Hòa
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
21
ĐL Diên Khánh
ED430488
Trạm 488 - CTCP Nước Khoáng Khánh Hòa
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
22
ĐL Diên Khánh
ED430498
Trạm 498 - CN CTCP Phú Tài - Nhà máy CB đá Granite tại KH
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
23
ĐL Diên Khánh
ED530031
Trạm 31 - Tiểu đoàn 460
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
24
ĐL Diên Khánh
ED530394
Trạm 394 - Cty TNHH Bách Việt
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
25
ĐL Diên Khánh
ED530452
Trạm 452 - Cty TNHH SX-TM Sơn Phát
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
26
ĐL Diên Khánh
ED530464
Trạm 464 - Cty TNHH Tâm Việt
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
27
ĐL Diên Khánh
ED530477
Trạm 477 - CTCP An Phước
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
28
ĐL Diên Khánh
ED530509
Trạm 509 - Trang Trại Nguyễn Thị Thanh Hằng
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
29
ĐL Diên Khánh
ED530510
Trạm 510 - Cty TNHH T & H Nha Trang
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
30
ĐL Diên Khánh
ED530516
Trạm 516 - CN CTCP Phú Tài- NM CB Đá Ốp Lát Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
31
ĐL Diên Khánh
ED530517
Trạm 517 - Cty TNHH MTV Gold Khánh Hòa
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
32
ĐL Diên Khánh
ED530533
Trạm 533 - CN CTCP Phú Tài
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
33
ĐL Diên Khánh
ED530539
Trạm 539 - Cty TNHH MTV Khôi Việt
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
34
ĐL Diên Khánh
ED530548
Trạm 548 - Hộ KD An Nguyên
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
35
ĐL Diên Khánh
ED530560
Trạm 560 - Sở NN & PTNT Tỉnh Khánh Hòa
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
36
ĐL Diên Khánh
ED530565
Trạm 565 - Sở NN & PTNT Tỉnh Khánh Hòa
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
37
ĐL Diên Khánh
ED530572
Trạm 572 - Trại heo Trần Quốc Vũ
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
38
ĐL Diên Khánh
ED530593
Trạm 593 - Cty TNHH Ánh Dương Golbal
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
39
ĐL Diên Khánh
ED530594
Trạm 594 - Cty TNHH TMDV T & T Diên Tân
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
40
ĐL Diên Khánh
ED530595
Trạm 595 - Cty TNHH Foly Groups
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
41
ĐL Diên Khánh
ED530615
Trạm 615 - Cty TNHH TM Hải Yến
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
42
ĐL Diên Khánh
ED530627
Trạm 627 - Cty TNHH MTV Hà An
05:00 ngày 16/01/2022
17:00 ngày 16/01/2022
Xử lý tiếp xúc tiếp địa gốc, ngọn và hoàn thiện hệ thống tiếp địa dây chống sét trên tuyến 471TC.F6B từ cột 3/9 đến 3/73B (ĐTXD 2021)
Đã duyệt
43
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530009
Trạm 09 đường số 4 Phước Long
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
44
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530026
Trạm 26 Phước Long
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
45
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530028
Trạm 28 Nguyễn Đức Cảnh-Cao Thắng
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
46
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530046
Trạm 46 Ngã 3 Trường Sa -Cao Thắng
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
47
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530483
Lộ công cộng trạm 483
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
48
ĐL Vĩnh Nguyên
JC530485
Trạm 485 Công ty CP Đầu tư VCN
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
49
ĐL Vĩnh Nguyên
JC63025B
Trạm 25B Đồng Muối 2
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
50
ĐL Vĩnh Nguyên
JD530150
Công ty Cổ phần Đầu tư VCN
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
51
ĐL Vĩnh Nguyên
JD530280
CT Chế biến Thủy Sản Khánh hòa
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
52
ĐL Vĩnh Nguyên
JD530341
CTy CP May Vịnh Nha Trang
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
53
ĐL Vĩnh Nguyên
JD53312B
Nhà máy thuốc lá Khatoco khánh Hòa
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
54
ĐL Vĩnh Nguyên
JD630320
DNTN Hương Biển
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
55
ĐL Vĩnh Nguyên
JD630322
Xí nghiệp In Bao bì Khatoo
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
56
ĐL Vĩnh Nguyên
JD630483
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây dựng HUD
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
57
ĐL Vĩnh Nguyên
JD630F5C
Nhà Máy Dệt Tân Tiến
05:00 ngày 16/01/2022
06:00 ngày 16/01/2022
Cắt lèo từ lưới xuống MBA cấp nguồn LBS tại 482MVO/23
Đã duyệt
58
ĐL Ninh Hòa
DC418907
PĐ Ninh Vân 02
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
59
ĐL Ninh Hòa
DC428110
PĐ Ninh Hải 01
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt
60
ĐL Ninh Hòa
DC428111
PĐ Ninh Hải 02
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt
61
ĐL Ninh Hòa
DC428902
PĐ Ninh Phước 02
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
62
ĐL Ninh Hòa
DC428903
PĐ Ninh Phước 03
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
63
ĐL Ninh Hòa
DC438901
PĐ Ninh Phước 01
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
64
ĐL Ninh Hòa
DC438904
PĐ Ninh Phước 04
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
65
ĐL Ninh Hòa
DC438906
PĐ Ninh Vân 01
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
66
ĐL Ninh Hòa
DC514945
Trạm Cỏ mây - Ninh Thủy
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
67
ĐL Ninh Hòa
DC514947
Trạm xóm Cây Bàng Ninh Vân
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
68
ĐL Ninh Hòa
DC51I043
Ninh Tịnh
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
69
ĐL Ninh Hòa
DC534943
T4943 (8906B) Ninh Vân
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
70
ĐL Ninh Hòa
DC538830
Trạm 8830 - Bá Hà
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt
71
ĐL Ninh Hòa
DC53H068
Trạm DC53H068
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt
72
ĐL Ninh Hòa
DC53H091
Trạm công cộng 8110B
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt
73
ĐL Ninh Hòa
DC53I044
Ninh Tịnh
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
74
ĐL Ninh Hòa
DC53P048
Ninh Phước
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
75
ĐL Ninh Hòa
DC53P085
Trạm 8901C
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
76
ĐL Ninh Hòa
DC53P086
Trạm 8904B
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
77
ĐL Ninh Hòa
DD418916
Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang ( Đại Diện Vân Phong )
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
78
ĐL Ninh Hòa
DD418921
Trại tôm giống Nguyễn Văn Dũng
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
79
ĐL Ninh Hòa
DD418922
Trại tôm giống ông Sáng
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
80
ĐL Ninh Hòa
DD438112
Dốc lếch Ninh Hai
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt
81
ĐL Ninh Hòa
DD438122
Muối Diêm Hải
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt
82
ĐL Ninh Hòa
DD438123
DNTN Hoàng Khang(Đông cát, Ninh Hải)
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt
83
ĐL Ninh Hòa
DD438909
Đài VHF Văn Phong
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
84
ĐL Ninh Hòa
DD438917
Chi Nhánh VOSCO
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
85
ĐL Ninh Hòa
DD438918
Trại tôm giống Ngô Thị Loan
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
86
ĐL Ninh Hòa
DD438923
Du Lịch sinh thái Ninh Phước
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
87
ĐL Ninh Hòa
DD514937
CS trồng tỏi Võ Xuân Nhựt
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
88
ĐL Ninh Hòa
DD514946
Du lịch sinh thái Ninh Phước
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
89
ĐL Ninh Hòa
DD514952
Cty hoa tiêu hàng hải KVIII
06:00 ngày 16/01/2022
12:00 ngày 16/01/2022
Vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa đường dây
Đã duyệt
90
ĐL Ninh Hòa
DD518119
Khách Sạn Thanh Thanh
06:00 ngày 16/01/2022
15:00 ngày 16/01/2022
- Cải tạo, nắn tuyến thay dây dẫn từ cột 477NTH_100/19 đến cột 477NTH_100/19/8 (T8111) và NCS TBA T8111. - Cải tạo thay cột, dây dẫn lên 3xACWBCC150 từ cột 477NTH_100/19B đến cột 477NTH_100/22 và từ cột 477NTH_100/20 đến cột 477NTH_100/20/5/1.
Đã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục