Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 19/9 cập nhật mới nhất

15:09' - 18/09/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 19/9 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 19/9:

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 19/9:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vạn NinhFC418036Trạm công cộng 01 Mỹ Lương05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418037Trạm công cộng 02 Mỹ Lương05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418039Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418086Trạm công cộng 01 Vạn Lương05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC418099Trạm công cộng phủ lõm Đất Giai Vạn Lương05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC41834BTrạm công cộng 510B Vạn Lương-061D034B05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC41835BTrạm công cộng 061D035B Vạn Lương 205:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438027Trạm công cộng 508A Vạn Giã05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438028Trạm công cộng 505A Tân Đức05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438029Trạm công cộng 505B Tân Đức05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438031Trạm công cộng 509A Tân Đức05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438033Trạm công cộng 509B Tân Đức05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438034Trạm công cộng 510 Vạn Lương 105:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438035Trạm công cộng 511 Vạn lương 205:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438038Trạm công cộng 505C Tân Đức05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC438040Trạm công cộng 506 Tân Đức05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC518032Trạm công cộng 02 Tân Đức Vạn Lương05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC51829BTrạm công cộng 061D029B Tân Đức05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC53827BTrạm công cộng 827B Vạn Giã05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC53833BTrạm công cộng FC53833B Vạn Lương05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFC53834CTrạm công cộng FC53834C Vạn Lương05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD418095Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD438109Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD438134Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Ninh05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD438217Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD538569Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD538589Trạm chuyên dùng Công ty TNHH nông nghiệp Gia Thuận05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD538590Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển NN Gia An05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD538591Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD538592Trạm chuyên dùng Công ty TNHH hữu cơ Kinh Bắc05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Vạn NinhFD538593Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng05:30 ngày 19/09/202106:00 ngày 19/09/2021Tháo lèo VT 471TC.F1_16 ( phục vụ thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_18 đến 23)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC530093Trạm T.93 -Vĩnh Hiệp06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53071ATrạm T.71A -Bình Cang06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53071BTrạm T.71B -Bình Cang06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53071CTrạm T.71C -Bình Cang06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53071ETrạm T.71E - Bình Cang06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53071HTrạm T.71H - Vĩnh Trung06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53074ATrạm T.74A -Võ Cạnh06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53074BTrạm T.74B -Võ Cạnh06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53074CTrạm T.74C -Vĩnh Trung06:00 ngày 19/09/202116:30 ngày 19/09/2021Thay dây tuyến 475-476MVO từ VT102 đến VT114 Tháo lèo xuống đầu cáp ngầm tuyến 476MVO tại vị trí trụ 475-476MVO_C101 (cáp ngầm đến trụ 475-476MVO_C102)Đã duyệt

 

(Còn nữa) >>> Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục