Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 23/11 cập nhật mới nhất

12:00' - 22/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 23/11 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 23/11:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam RanhCC43027ET.27E - (13)07:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thay dây hạ áp trạm T.27EĐã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC53392DTrạm T.392D Văn Đăng 2 Vĩnh Lương07:00 ngày 23/11/202111:00 ngày 23/11/2021Thu hồi FCO tại cột 471 Đ ĐE_114/30/29; 471 Đ ĐE_114/30/32Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530207Cty TNHH Hồng Hải07:00 ngày 23/11/202111:00 ngày 23/11/2021Thu hồi FCO tại cột 471 Đ ĐE_114/30/29; 471 Đ ĐE_114/30/32Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438802Ninh Thủy 107:30 ngày 23/11/202111:30 ngày 23/11/2021+ Thay thế Bulon xà, xử lý tiếp địa xà cột từ NR477NTH_48 + Xử lý tiếp xúc, nâng cáp trạm T8802, T8803.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438803Ninh Thủy 207:30 ngày 23/11/202111:30 ngày 23/11/2021+ Thay thế Bulon xà, xử lý tiếp địa xà cột từ NR477NTH_48 + Xử lý tiếp xúc, nâng cáp trạm T8802, T8803.Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDD518816Trung Tâm Di Động Khu Vực III07:30 ngày 23/11/202111:30 ngày 23/11/2021+ Thay thế Bulon xà, xử lý tiếp địa xà cột từ NR477NTH_48 + Xử lý tiếp xúc, nâng cáp trạm T8802, T8803.Đã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530364Trạm 364 - Diên Điền08:00 ngày 23/11/202111:00 ngày 23/11/2021Thay cáp, công tơ, TI trạm T.364.Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4301BHT.01BH -(07)14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4302BHT.02BH -(07)14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC4303BHT.03BH -(07)14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam RanhCC4305CLT.05CL -(07)14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC43G317T.TG317 (7)14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC43G345T.TG345 - (07)14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCC53056BT.56B - (15)14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thay dây hạ áp nhánh rẽ T56B/A1-10Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD410343Trạm BTS Cam Lập_TT Viễn Thông VNPT14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt


ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Cam RanhCD410355TTVT Ninh Hải - Thuận Bắc Trạm BTS Bình Tiên -14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD410439Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh Ninh Thuận14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430316Trạm 316 - cam lập - ngọc sương14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD430317Trạm 317 - cam lập - ngọc sương14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
ĐL Cam RanhCD4303440300344--|--Cty TNHH Hoàng Thao14:00 ngày 23/11/202116:00 ngày 23/11/2021Thi công lắp xà, kéo rãi căng dây và đấu nối nhánh rẽ trung áp cho khách hàng tại VT 474NCR/176/80Đã duyệt
       
       
       
       
       

 

Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục