Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 24/8 cập nhật mới nhất

08:10' - 23/08/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 24/8 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

 

 

Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 24/8, được cập nhật vào hồi 8h00 ngày 23/8 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC52050ATrạm T.50A -Phú Vinh05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC52050CTrạm T.50C -Phú Vinh05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC53019BTrạm T.19B -Cầu Dứa05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC53046BTrạm T.46B -Vĩnh Châu -V Hiệp05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC53050BTrạm T.50B -Phú Vinh05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC53050DTrạm T.50D -Cầu Bè05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC53050GTrạm T.50G Vinh Thanh(gan Trương Hà Huy Tâp)05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC53050KTrạm T.50K - Vĩnh Thạnh05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC53050LTrạm T.50L - Cầu Bè05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBC53059CTrạm T.59C - Vĩnh Thạnh05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBD530174Trạm T.174 Trạm Đèn đường Cầu Dứa05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBD530379Trạm T.379-BV Mắt SGon-Cầu Dứa VH05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBD530441Trạm T.441 TT Tần Số VTĐ Khu Vực VII-VThanh NT05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBD530444Trạm T.444 Khu liên cơ nghành Nông nghiệp - Đường 23/1005:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBD530543Trạm T.543 - Cty TNHH BĐS Hoàng Vân05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Nha TrangBD530556Trạm T.556 - Dự án ABC Nha Trang05:30 ngày 24/08/202117:00 ngày 24/08/2021Thay dây tuyến 475MVO từ VT65 đến VT77 Thay dây tuyến 476MVO từ VT65 đến VT76 Thí nghiệm định kỳ các TBA T.46B, T.50A, T.50B, T.50E, T.50H, T.50KHoãn
ĐL Ninh HòaDC514642PĐ Ninh Thương 0107:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514643PĐ Ninh Thượng 0207:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514644PĐ Ninh Thượng 0307:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514679PĐ Ninh Xuân 1907:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514680PĐ Ninh Xuân 2007:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514681PĐ Ninh Xuân 2107:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524678PĐ Ninh xuân 1807:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524682PĐ Ninh xuân 2207:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534745CS SX Gạch Nguyễn Nghiệp07:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C182SX gạch Nguyễn Nghiệp 207:00 ngày 24/08/202115:00 ngày 24/08/2021NR 476NIHO_95: Từ VT 95-44 đến VT 95-70 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWBCC70_1470m.Đã duyệt


Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục