Đề nghị hoàn thiện hồ sơ công nhận liệt sỹ cho nữ hộ sinh hy sinh khi chống dịch COVID-19

18:47' - 22/08/2021
BNEWS Chiều 22/8, Bộ Y tế nhận được thông tin đồng chí Dương Nguyễn Thuỳ Trinh, nhân viên Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã hy sinh trong khi tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh này.

Bộ Y tế chia sẻ sâu sắc và tri ân với gia đình đồng chí Dương Nguyễn Thuỳ Trinh, người chiến sỹ áo trắng đã hy sinh trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.


Để ghi nhận sự hy sinh cao cả của đồng chí Dương Nguyễn Thuỳ Trinh cũng như của các cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Bình Dương và toàn thể cán bộ nhân viên y tế trên cả nước đang ngày đêm quên mình tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và nhân thân, Bộ Y tế kính đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét xác nhận liệt sỹ đối với đồng chí Dương Nguyễn Thuỳ Trinh.
Liên quan đến hồ sơ, thủ tục xét công nhận liệt sỹ, Phó vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế Trần Thị Trang cho biết, theo khoản 3 điều 59 luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Điểm k khoản 1 điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công thì họ được xem xét công nhận là liệt sỹ.
Cụ thể, khoản 3 điều 59 luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định "Trong quá trình chống dịch, khi người tham gia chống dịch dũng cảm cứu người mà bị chết… thì được xem xét để công nhận liệt sỹ… theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng". Điểm k khoản 1 điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cũng quy định điều kiện để được công nhận liệt sỹ là "đặc biệt dũng cảm cứu người…" và là "tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, lan tỏa rộng rãi trong xã hội".
Theo bà Trần Thị Trang, quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 31/2013/NĐ-CP nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các Bộ và tương đương kiểm tra hồ sơ, thủ tục xác nhận liệt sỹ chuyển Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công".
Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 18 Nghị định 31/2013/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương có người hy sinh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ.
Về cấp giấy báo tử, người hy sinh là quân nhân, công nhân viên quốc phòng do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên.
Người hy sinh là Công an nhân dân, công nhân viên Công an nhân dân do Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương trở lên.
Người hy sinh thuộc cơ quan trung ương do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương.
Người hy sinh thuộc cơ quan cấp tỉnh quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn không thuộc quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Vì thế, Phó vụ Trưởng Vụ Pháp chế cho rằng, cán bộ công tác tại phòng Tổ chức cán bộ của các cơ sở y tế có thể lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ ngay cho cán bộ của cơ sở mình nếu không may vì chống dịch mà hy sinh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục