Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 30/11 cập nhật mới nhất

08:20' - 29/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 30/11 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 30/11:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vĩnh HảiIC530068Đông Mương 105:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/100Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530069T.69 - Đông Mương 2- Vĩnh Hòa05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/100Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530074Khu dân cư Đường Đệ05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/100Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530075Khu dân cư Đường Đệ05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/100Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530076Khu dân cư Đường Đệ05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/100Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530077Khu dân cư Đường Đệ05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/100Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530079Biển Tiên05:00 ngày 30/11/202113:00 ngày 30/11/2021Dựng cột, lắp LBS+DCL, đâu nối cáp ngầm XDM tuyến 476ĐĐE tại vị trí 476ĐĐE_45/107 và 476ĐĐE_45/110A thiết kế mớiĐã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530081Hòn sện05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tại vị trí 476ĐĐE_45/100Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530092T.92 - Hòn Nghê - Vĩnh Ngọc05:00 ngày 30/11/202117:00 ngày 30/11/2021Đấu nối cáp ngầm tuyến 475ĐĐE tại MC trạm 110Kv- ĐĐE và vị trí 476-478ĐĐE_04, thay xà trung áp tuyến 478ĐĐE tại cột 478ĐĐE_22/7, chuyển đấu nối NR 478đĐĐE_04/1 nhận điện tuyến 475ĐĐE thiết kế mới.Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530096Trạm Vĩnh Ngọc05:00 ngày 30/11/202117:00 ngày 30/11/2021Đấu nối cáp ngầm tuyến 475ĐĐE tại MC trạm 110Kv- ĐĐE và vị trí 476-478ĐĐE_04, thay xà trung áp tuyến 478ĐĐE tại cột 478ĐĐE_22/7, chuyển đấu nối NR 478đĐĐE_04/1 nhận điện tuyến 475ĐĐE thiết kế mới.Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530104T.104 - Trường lái xe 105:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530105T.105_Trường lái xe 205:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530241Trạm 241 Vĩnh Phương05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530244Trạm T.244 Đắc Lộc Vĩnh Phương05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530298T.298_ Rusalca05:00 ngày 30/11/202113:00 ngày 30/11/2021Dựng cột, lắp LBS+DCL, đâu nối cáp ngầm XDM tuyến 476ĐĐE tại vị trí 476ĐĐE_45/107 và 476ĐĐE_45/110A thiết kế mớiĐã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530331Trạm 331 Xã Vĩnh Phương05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530332Trạm T.332 Đắc Lộc Vĩnh Phương05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530354Vĩnh Phương 105:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530356T.356 - Nguyễn Xiển ( Vĩnh Phương)05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530357Trạm 357 Đắc Lộc05:00 ngày 30/11/202106:00 ngày 30/11/2021Tháo lèo tuyến 478ĐĐE tại vị trí 478ĐĐE_22/9Đã duyệt

(còn tiếp ) >>> Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục