Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 29/11 cập nhật mới nhất

15:55' - 28/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 29/11 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 29/11:

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 29/11 cụ thể như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do Tình trạng 
ĐL Ninh Hòa DC51G091 Ninh Long 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DC533008 Xã Ninh Thọ (phủ lõm) 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD533002 Đìa tôm Ninh Thọ 1 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD533003 Đìa tôm Ninh Thọ 3 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD533005 Chung Cư ninh Thủy 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53M108 Cty CP ĐMT Tuấn Ân 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53M109 Cty TNHH ĐMT Tuấn Ân Ninh Thọ 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53M110 Cty TNHH ĐMT Tuấn Ân Vạn Hưng 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53M111 Cty TNHH ĐMT Tuấn Ân Cam Hiệp Lâm 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DD53M117 Cty TNHH Nông Nghiệp Ngọc Tâm 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53M079 Cty TNHH Thủy sản Sunrise 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Ninh Hòa DH53M096 CS NTTS Cao Minh Lợi 06:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Dựng 2 cột 16m dưới tuyến, lắp đặt xà sứ dây chống sét từ cột 475NTH_15 đến 475NTH_38. Cấy cột xử lý độ võng pha đất VT475NTH_52/16 đến 475NTH_52/17. Đấu lèo đường dây XT 475NTH tại cột 475NTH_52/5 Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53010B Trạm T.10B -Cầu Xóm Bóng 07:00 ngày 29/11/2021 16:30 ngày 29/11/2021 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.10B Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530212 Trạm T.212 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề 07:00 ngày 29/11/2021 13:30 ngày 29/11/2021 Hotline thao tác tháo lèo và lắp cụm đấu hotline nhánh rẽ vào trạm T.212 tại cột 374-472MVO_C15 Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4314H2 T.14H2 -(15) 07:00 ngày 29/11/2021 17:00 ngày 29/11/2021 Thay dây hạ áp trạm T.14H2 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530071 0900071--|--Khu đô thị mới Vĩnh Hoà 07:00 ngày 29/11/2021 08:00 ngày 29/11/2021 TNĐK trạm T.71, T.81 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530081 Hòn sện 07:00 ngày 29/11/2021 08:00 ngày 29/11/2021 TNĐK trạm T.71, T.81 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530104 Trạm 104 - Diên Phú 08:00 ngày 29/11/2021 11:00 ngày 29/11/2021 Thay MBA trạm T.104 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530072 0900072--|--Khu đô thị mới Đường Đệ 08:00 ngày 29/11/2021 09:00 ngày 29/11/2021 TNĐK trạm T.72, T.296 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải ID530296 Trường Tiểu học Khu Dân cư Đường Đệ 08:00 ngày 29/11/2021 09:00 ngày 29/11/2021 TNĐK trạm T.72, T.296 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530074 Khu dân cư Đường Đệ 09:00 ngày 29/11/2021 10:00 ngày 29/11/2021 TNĐK trạm T.79, T.74 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530079 Biển Tiên 09:00 ngày 29/11/2021 10:00 ngày 29/11/2021 TNĐK trạm T.79, T.74 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530075 Khu dân cư Đường Đệ 10:00 ngày 29/11/2021 11:00 ngày 29/11/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.298, T.75 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530298 T.298_ Rusalca 10:00 ngày 29/11/2021 11:00 ngày 29/11/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.298, T.75 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530480 Trạm 480 - Thị trấn DK 13:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Thay MBA trạm T.480 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530074 Khu dân cư Đường Đệ 09:00 ngày 29/11/2021 10:00 ngày 29/11/2021 TNĐK trạm T.79, T.74 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530079 Biển Tiên 09:00 ngày 29/11/2021 10:00 ngày 29/11/2021 TNĐK trạm T.79, T.74 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530075 Khu dân cư Đường Đệ 10:00 ngày 29/11/2021 11:00 ngày 29/11/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.298, T.75 Đã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530298 T.298_ Rusalca 10:00 ngày 29/11/2021 11:00 ngày 29/11/2021 Thí nghiệm định kỳ trạm T.298, T.75 Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530480 Trạm 480 - Thị trấn DK 13:00 ngày 29/11/2021 16:00 ngày 29/11/2021 Thay MBA trạm T.480 Đã duyệt

Bạn đọc có thểm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục