Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 6/10 cập nhật mới nhất

09:01' - 05/10/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 6/10 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.


Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 6/10, được cập nhật vào hồi 8h45 ngày 5/10 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha TrangBC53050DTrạm T.50D -Cầu Bè06:30 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Thay máy biến áp trạm T.50D Thay AB tổng, TI trạm T.50DĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53061BTrạm T.61B -Hoàng Hoa Thám07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Hotline tháo lèo từ lưới điện xuống FCO trạm T.61B, T.61G tại cột 474MVO_27/3/6/4 (từ 07h30-08h30 & từ 11h00-12h00) Thay máy biến áp trạm T.61BĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53061GTrạm T.61G - Hoàng Hoa Thám07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Hotline tháo lèo từ lưới điện xuống FCO trạm T.61B, T.61G tại cột 474MVO_27/3/6/4 (từ 07h30-08h30 & từ 11h00-12h00) Thay máy biến áp trạm T.61BĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC418065Xóm quán - Ninh Thọ07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428049PĐ Ninh Thọ 0607:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428050Xuân Mỹ - Ninh Thọ07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC428058Xuân Mỹ 2 - Ninh Thọ07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC438068Ấp Hạ - Lạc Bình07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC51G090Xuân Mỹ Ninh Thọ07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC538092Xóm Quán07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC538093Khu tái định cư Ninh Thọ07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD438009Trại tôm Ninh Thọ07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538091Nuôi tôm Trần Khánh Quang07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDD538096NTTS Khánh Quang II07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53M094Tái định cư Ninh Thọ07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53M095Tái định cư Ninh Thọ07:00 ngày 06/10/202112:00 ngày 06/10/2021Dựng 1 cột 12m, lắp đặt xà sứ, phụ kiện, nằm giữa cột 475NTH_122/2 và 475NTH_122/3. Lắp đặt 1 LBSĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530346Trạm 346 - Diên Toàn07:30 ngày 06/10/202115:00 ngày 06/10/2021San công tơ và nhánh rẽ công tơ T.425, T.346 sang các vị trí cột dựng mớiĐã duyệt
ĐL Diên KhánhEC530425Trạm 425 - Thị trấn DK07:30 ngày 06/10/202115:00 ngày 06/10/2021San công tơ và nhánh rẽ công tơ T.425, T.346 sang các vị trí cột dựng mớiĐã duyệt
ĐL Cam RanhCC4103CLT.03CL - (07)08:00 ngày 06/10/202115:00 ngày 06/10/2021Xử lý mất an toàn (chụp đầu cột VT 53 và 54 của nhánh rẽ 474NCR/176); Thay tủ điện trạm T.02BHHoãn
ĐL Cam RanhCC4104CLT.04CL - (07)08:00 ngày 06/10/202115:00 ngày 06/10/2021Xử lý mất an toàn (chụp đầu cột VT 53 và 54 của nhánh rẽ 474NCR/176); Thay tủ điện trạm T.02BHHoãn


Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục