Lịch cắt điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 18/6 mới nhất

14:17' - 17/06/2024
BNEWS Thông tin cung cấp điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 18/6.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 18/6.

Lịch cắt điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 18/6 mới nhất

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
ĐL Nha TrangBC53041BTrạm T.41B -Kim Bồng-Ngọc Hiệp07:00 18/06/202413:00 18/06/2024Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41B

Thay MBA trạm T.68G
ĐL Nha TrangBC53041KTrạm T.41K - Kim Bồng07:00 18/06/202417:00 18/06/2024Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41K
ĐL Nha TrangBC53068GTrạm T.68G - Kim Bồng07:00 18/06/202413:00 18/06/2024Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41B

Thay MBA trạm T.68G
ĐL Diên KhánhEC510114Trạm 114 - Diên Lạc07:00 18/06/202417:00 18/06/2024Hoàn thiện lưới điện hạ áp T.114
ĐL Diên KhánhEC530021Trạm 21 - Diên Lạc07:00 18/06/202417:00 18/06/2024Hoàn thiện lưới điện hạ áp T.21
ĐL Nha TrangBC53006BTrạm T.06B -Phan Chu Trinh07:30 18/06/202412:30 18/06/2024Thay máy biến áp trạm T.06B
ĐL Cam RanhCC4211PDT.11CPD -(11)07:30 18/06/202416:30 18/06/2024Chụp đầu cột và thay dây hạ áp (CTXD24CRA0205)
ĐL Vĩnh HảiIC53062BMai Xuân Thưởng07:30 18/06/202411:30 18/06/2024San tải trạm T.62B
ĐL Vĩnh HảiID530260Bệnh viện Da liễu07:30 18/06/202408:30 18/06/2024TNĐK trạm T.260
ĐL Cam LâmCD430492Giáo hội phật giáo Việt Nam07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmCD5303350300335--|--Cty TNHH Phân Bón Sông Lam07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD51A629Trại gà Nguyễn Văn Đức07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD51A694Trạm A694 Võ Văn Thường - Trại nuôi heo07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A688Trại gà - Nguyễn Thị Ngọc Trai07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A695Trạm A695 - Công Ty Tân Khánh Hậu07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A696Trạm A696 - Công Ty Minh Quang 16807:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A697Trạm A697 - Công Ty Phước An07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A698Trạm A698 - Công Ty Khánh Huyền ( ĐMT )07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A700Trạm A700 - Nông Trại Võ Tấn Thống07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A706Trạm A706 - Công Ty TNHH CNX Tiến Hưng07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A707Trạm A707 - Công Ty CP Santo07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A708Trạm A708 - Công Ty CP Bá An07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53A709Trạm A709 - Công Ty CP ĐT Năng Lượng Cam Lâm07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53B678Trang trại: Nguyễn Đức Phú07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53B680Trang Trại Chăn Nuôi Heo - Nguyễn Long07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53B684Công ty cổ phần Thương mại Hàng Hóa IPC07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53B689Trạm Công Ty TNHH XD Tâm Bình07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53B701Trạm B701 - Công Ty CP ĐMT Tuấn Ân07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53B702Trạm B702 - Công Ty TNHH ĐMT Tuấn Ân Cam Hiệp Nam07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.
ĐL Cam LâmKD53B703Trạm B703 - Công Ty TNHH ĐMT Tuấn Ân Ninh Thọ07:30 18/06/202415:30 18/06/2024Xử lý tiếp xúc các vị trí lèo tuyến 477CRA tại các vị trí: 02, 04, 09, 13, 16, 27, 38, 49, 49A, 56, 60. thay sứ bị phóng tại VT 68.

 

Dưới đây là 5 cách tiết kiệm điện tối ưu nhất:

- Thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng

Các thiết bị điện cũ thường có hiệu suất năng lượng thấp, tiêu thụ nhiều điện năng hơn so với các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Do đó, việc thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng là một cách tiết kiệm điện hiệu quả.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên:

 

Việc tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên sẽ giúp giảm nhu cầu sử dụng điện cho hệ thống chiếu sáng và các thiết bị làm mát. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào để ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhà, hoặc sử dụng các thiết bị che nắng cho cửa sổ và cửa ra vào để giảm lượng nhiệt từ bên ngoài vào nhà.

- Sử dụng các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện:

Các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện như công nghệ Inverter, công nghệ LED,... thường có hiệu suất năng lượng cao, tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thiết bị điện thông thường.

- Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng:

Ngay cả khi các thiết bị điện đang ở chế độ chờ, chúng vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Do đó, bạn nên rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng để tiết kiệm điện.

- Sử dụng các thiết bị điện đúng cách:

 

Việc sử dụng các thiết bị điện đúng cách cũng giúp tiết kiệm điện năng. Ví dụ, bạn nên sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ phù hợp, không nên để nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, hoặc bạn nên sử dụng máy giặt ở chế độ tiết kiệm điện,...

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng một số cách tiết kiệm điện khác như:

- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện thay cho bóng đèn sợi đốt.

- Sử dụng lò vi sóng để nấu hoặc hâm nóng thay cho bếp ga.

- Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng.

- Sử dụng quạt thay cho điều hòa khi nhiệt độ không quá cao.

Việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

Để theo dõi lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục