Lịch cắt điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 29/5 cập nhật mới nhất

09:29' - 28/05/2024
BNEWS Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch ngừng cung cấp điện các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 29/5.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 29/5.

 

Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 29/5 cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDC438068Ấp Hạ - Lạc Bình06:00 29/05/202415:00 29/05/2024Thay dây dẫn ACWBCC 50 dài 716 mét từ 475NTH_ 122/12 ÷ 475NTH_122/12/17

Hotline tháo và đấu lèo, lắp sứ chuỗi 475NTH_122/12
Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52092BTrạm J092B Xã Cam Hòa06:00 29/05/202407:00 29/05/2024Tháo lèo trung áp tại vị trí 475SDA_65/22/34/25 để Xí nghiệp XLCN thay dây dẫn trung áp.Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F045Trạm F045 Tân Sinh 1-CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F047Trạm F047 Tân Sinh 2-CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F048Trạm F048 Tân Sinh - CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F049Trạm F049 Tân Sinh 2 - CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F050Trạm F050 Tân Sinh 2 - CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F051Trạm F051 UBND Xã CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52J076Trạm J076 Cam Hòa06:00 29/05/202407:00 29/05/2024Tháo lèo trung áp tại vị trí 475SDA_65/22/34/25 để Xí nghiệp XLCN thay dây dẫn trung áp.Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52J092Trạm J092 Cam Hòa06:00 29/05/202407:00 29/05/2024Tháo lèo trung áp tại vị trí 475SDA_65/22/34/25 để Xí nghiệp XLCN thay dây dẫn trung áp.Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F044Trạm F044 Tân Sinh I-CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F046Trạm F046 Tân Sinh 2-CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F052Trạm F052 Tân Quý - CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F053Trạm F053 Tân Phú - CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F054Trạm F054 Tân Phú - CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F133Trạm F133 Cam Thành Bắc06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F151Trạm F151 Cam Thành Bắc06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F153Trạm F153 Cam Thành Bắc06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F170Trạm F170 Cam Thành Bắc06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F508Trạm F508 Vùng 4 HQ - CTB06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F685Công ty TNHH khai thác thương mại Khánh Lâm06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F686Công ty TNHH MTV Duy Cường06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F687Đoàn 3 - Cục Bảo Vệ An Ninh Quân Đội06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F688Trạm F688 - Công Ty BĐS Phúc Bình06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F689Trạm F689 - Công Ty TNHH Năng Lượng Phúc Bình06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F690Trạm F690 - Công Ty TNHH Quốc Bình Solar06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F693Trạm F693 - Công Ty TNHH Bình Minh Solar06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F694Trạm F694 - Công Ty TNHH Bình Nguyên Energy06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F695Trạm F695 - Trại Gà Nguyễn Thanh Lâm06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Cam LâmKD53F696Trần Vĩnh Phúc06:00 29/05/202406:10 29/05/2024Chuyển lưới 479T2.CRA nhận 475CRAĐã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD530404DNTN Phạm Ngọc Khoan ( nuôi tôm)10:30 29/05/202412:30 29/05/2024Thay TI định kỳ T.404A,BĐã duyệt
ĐL Vĩnh NguyênJD53404BDNTN Ngọc Khoan10:30 29/05/202412:30 29/05/2024Thay TI định kỳ T.404A,BĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52055BTrạm F055B Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52055CTrạm F055C Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F055Trạm F055 Tân Phú - CTB11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F057Trạm F057 C. Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC52F060Trạm F060 Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53054BTrạm F054B - Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53056CTrạm F056C Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53057BTrạm F057B Xã Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53067ETrạm G067E Thị Trấn Cam Đức11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53135BTrạm F135B Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53139BTrạm G139B TT Cam Đức11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53158BTrạm G158B TT Cam Đức11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53158CTrạm G158C Thị trấn Cam Đức11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53168BTrạm G168B TT Cam Đức11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F056Trạm F056 Tân Phú - CTB11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F058Trạm F058 C. Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F059Trạm F059 Xã Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt
ĐL Cam LâmKC53F061Trạm F061 Cam Thành Bắc11:50 29/05/202412:00 29/05/2024Chuyển lưới 481T2.CRA nhận 473BĐCRĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

*10 cách để tiết kiệm điện và giảm chi phí tiền điện 

Tăng cường cây xanh trong nhà

Sử dụng rèm cửa để tránh ánh sáng

Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc trong giờ cao điểm: Trong khoảng thời gian cao điểm từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 20 sáng và 17 giờ đến 20 giờ tối, các hộ gia đình chỉ nên sử dụng những thiết bị cần thiết và những thiết bị tiết kiệm điện đã được chứng nhận.

Dùng cửa sổ để đón không khí mát vào ban đêm

Đêm xuống, nhiệt độ sẽ giảm đáng kể so với nhiệt độ ban ngày. Vì vậy, thay vì sử dụng điều hòa suốt đêm, mở cửa sổ trong lúc ngủ sẽ tận dụng được luồng khí mát từ gió trời và điều hòa không khí trong nhà của bạn.

Thay đổi thói quen sử dụng thiết bị làm mát: Nên để điều hòa ở mức nhiệt trên 26 độ C đối với ban ngày, tắt điều hòa vào ban đêm và mở cửa đón khí trời. Đây là một trong những cách tiết kiệm điện cho máy lạnh.

‎Đối với quạt: Rút phích cắm điều khiển từ xa và tắt quạt sau khi sử dụng.

Sử dụng tủ lạnh đúng cách

Đặt tủ cách tường ít nhất 10 cm. Đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ dao động từ 3-6 độ C và âm 15 đến âm 18 độ C với chế độ đông lạnh.

Để ý đến chỉ số hiệu suất năng lượng: Trước khi sắm sửa một thiết bị điện, bạn cần tìm hiểu các chỉ số đánh giá hiệu suất năng lượng EER để có thể chọn mua thiết bị tiết kiệm điện tốt nhất.

Lau sạch định kỳ thiết bị điện: Làm sạch các thiết bị, lau hết bụi bẩn giúp các thiết bị điện tăng gấp đôi công năng của nó khiến đèn sáng hơn, quạt thổi mạnh hơn.

Rút nguồn thiết bị điện khi không sử dụng vì các thiết bị điện như máy tính, tivi, loa đài… ngay cả khi đã tắt đều có thể tốn điện năng. 

Lắp bóng đèn tiết kiệm điện: Việc thay thế các thiết bị chiếu sáng trong nhà bằng bóng tiết kiệm điện sẽ giúp giảm tối đa lượng điện tiêu thụ.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như nguy cơ cháy nổ trong gia đình và để đảm bảo cân đối được cung-cầu điện, EVN đề nghị người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 14h30, buổi tối từ 20h00 đến 22h00.

Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Để theo dõi lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại đây

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục