Lịch cắt điện thành phố Nha Trang ngày mai 18/5

13:28' - 17/05/2020
BNEWS Lịch cắt điện (lịch tạm ngưng cấp điện thành phố Nha Trang - Khánh Hòa) cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 18/5.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa cập nhật mới nhất ngày mai 18/5 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC53046CTrạm 46C - Vĩnh Điềm Trung05:15 ngày 18/05/2020 05:45 ngày 18/05/2020 Tháo lèo tuyến 480-E27 VT 480-E27/15Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53046HTrạm T.46H - Vĩnh Điềm Trung05:15 ngày 18/05/2020 05:45 ngày 18/05/2020 Tháo lèo tuyến 480-E27 VT 480-E27/15Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530410T.410-Trường tư thục qte KINGDER WORLD05:15 ngày 18/05/2020 05:45 ngày 18/05/2020 Tháo lèo tuyến 480-E27 VT 480-E27/15Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001ATrạm 01A - gần TrườngTH Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001BTrạm 01B -Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001CTrạm 01C -Xã Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001DTrạm 01D -Trước Đình Phú Nông- Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001ETrạm 01E -Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001GTrạm T.01G - Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53001KTrạm T.01K - Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002ATrạm 02A - Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002BTrạm 02B-Vĩnh Ngọc (gan k/s Thach Ngan)06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002CTrạm 02C-Vĩnh Ngọc- Đường Liên Hoa06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53002DTrạm T.02D - Chợ Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC5303910200391--|--KDC Vĩnh Điềm Trung (T.6)06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530392Trạm 392 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường C106:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530393Trạm 393 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường C306:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530394Trạm 394 - KDC Vĩnh Điềm Trung - Đường B306:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530395Tram 395- KDC Vĩnh Điềm Trung06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530397Tram 397 - KDC Vĩnh Điềm Trung - góc Đường A1-B406:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC530398Trạm 398-Khu Đô Thị VĐT06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53046DTrạm 46D - Trường MN Vĩnh Ngọc06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530355Trạm 355-DNTN Nhật Ân06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Nha Trang BD530545Trạm T.545 - Nước đá viên Bình Minh06:00 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - Xây dựng mới đường dây trung áp từ trạm T.02D đến trụ 480-E28/35 - Cải tạo đường dây, thay xà từ VT T.02D đến T.01D TNĐK LBS hở 480-E27/17 TNĐK trạm T.01A, .01B; T.391; T.392; T.393; T.394 - Lắp xà, đấu nối dây TA tại cột 480-E27/24 - Sang tải HA tạm T.01DĐã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510228Trạm 228 - Diên Phước07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510229Trạm 229 - Diên Phước07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC510231Trạm 231 - Diên Phước07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530027Trạm 27 - Diên Phước07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530062Trạm 62 - Diên Phước07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh EC530230Trạm 230 - Diên Phước07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530245Trạm 245 - Bưu điện Diên Phước07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530505Trạm 505 - Phòng QLĐT Diên Khánh07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530541Trạm 541 - Trạm Bơm Nước cây Da07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Diên Khánh ED530549Trạm 549 - Cty TNHH Giấy & Bao bì 3/207:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thay MBA T.27 theo QĐ110 Thay FCO, LA tại trạm và nhánh rẽ các trạm T.27, T.228, T.228, T.62, T.231, T.230Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC533052Trạm công cộng 531A Đại Lãnh-062D05207:00 ngày 18/05/2020 16:00 ngày 18/05/2020 Thay dây hạ áp TBA 2D.052.Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53097BTrạm 97B Đường Lê Hồng Phong07:00 ngày 18/05/2020 17:00 ngày 18/05/2020 Tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.97B( Giảm TTĐN trạm T.97B)Hoãn
ĐL Cam Lâm KC53066BTrạm G066B TT Cam Đức07:00 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Thi công PA giảm TTĐN T.G066B, dây dẫn hạ áp quá tải.Đã duyệt
ĐL Cam Lâm KC53K089Trạm K089 Cam Tân07:00 ngày 18/05/2020 15:00 ngày 18/05/2020 Cải tạo hệ thống đo đếm trạm biến áp, cải tạo đường dây hạ áp 1 pha 2 dây lên 3 pha 4 dây. chống quá tải dây dẫn HA.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530089Trạm 89 -Hải Đức07:30 ngày 18/05/2020 14:00 ngày 18/05/2020 - San dây qua cột mới lộ C trạm T.89 tại cột C.89/7-2Hoãn
ĐL Nha Trang BD530159CN Cty Hai Thanh -52 Trần Phú07:30 ngày 18/05/2020 09:30 ngày 18/05/2020 Thay ron cao, hạ máy biến áp trạm T.159 do TNĐK không đạt yêu cầuĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534284TT Ninh Hòa 10B07:30 ngày 18/05/2020 13:00 ngày 18/05/2020 Tăng cường dây dẫn chống tổn thất ĐZHA T4284 từ cột B4284/2 đến cột B4284/7Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017CTrạm 17C -Nguyễn Thiện Thuật10:00 ngày 18/05/2020 11:30 ngày 18/05/2020 Thay ron nấc phân áp máy biến áp trạm T.17C doTNĐK không đạt yêu cầuĐã duyệt
ĐL Nha Trang BC53046CTrạm 46C - Vĩnh Điềm Trung14:00 ngày 18/05/2020 14:45 ngày 18/05/2020 đấu lèo tuyến 480-E27 VT 480-E27/15Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53046HTrạm T.46H - Vĩnh Điềm Trung14:00 ngày 18/05/2020 14:45 ngày 18/05/2020 đấu lèo tuyến 480-E27 VT 480-E27/15Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530410T.410-Trường tư thục qte KINGDER WORLD14:00 ngày 18/05/2020 14:45 ngày 18/05/2020 đấu lèo tuyến 480-E27 VT 480-E27/15Đã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục