Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 17/6

10:13' - 16/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày mai 17/6.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 17/6 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Tuy PhướcHH537055Định Thiện05:30 ngày 17/06/2021 16:30 ngày 17/06/2021 Đại tu TBAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH537072Lộc Ngãi05:30 ngày 17/06/2021 16:30 ngày 17/06/2021 Đại tu TBAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530431TBA Kim Tài XBT06:30 ngày 17/06/2021 17:00 ngày 17/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530432TBA Trung Lý XBT06:30 ngày 17/06/2021 17:00 ngày 17/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBD534085ĐMT Khai Thạch06:30 ngày 17/06/2021 17:00 ngày 17/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBH534004Mười Thu06:30 ngày 17/06/2021 17:00 ngày 17/06/2021 Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện Lực Phú PhongDC530413TBA Đồng Cẩm Trên06:30 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 22 kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530414TBA Đồng Cẩm Dưới06:30 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 22 kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530424TBA Mắc Thang06:30 ngày 17/06/2021 12:00 ngày 17/06/2021 Tháo lèo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline; Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530425TBA Xóm Bắc (BN1)06:30 ngày 17/06/2021 12:00 ngày 17/06/2021 Tháo lèo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline; Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC531035TBA Đại Đồng (Lộ dân dụng)06:30 ngày 17/06/2021 12:00 ngày 17/06/2021 Tháo lèo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline; Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534049TBA Hiệp Tiến Thành06:30 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 22 kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534063TBA NEW HOPE BÌNH ĐỊNH06:30 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 22 kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539054TBA Phân Sinh Hóa Sông Kôn06:30 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 22 kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539061TBA Cty CP NL Sinh Học Phú Tài 106:30 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 22 kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539065TBA Gạch ngói Minh Tài06:30 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Thay dây dẫn và phụ kiện ĐZ 22 kV (CT: SCL quý 2-2021)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534105TBA Xuân Vinh09:15 ngày 17/06/2021 10:45 ngày 17/06/2021 Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV TBA Xuân Vinh 2 xây dựng mới với TBA Xuân Vinh hiện cóĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532026TBA KTM Trường Định13:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC532029TBA An Dõng13:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538034TBA Trường Định 213:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC538058TBA KTM Trường Định 213:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH530234TBA Hai Tây13:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH530235TBA Thu Ba13:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH530236TBA Linh Chi13:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532035TBA Việt Đức13:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532038TBA Văn Việt13:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532043TBA Hiền - Nhân13:00 ngày 17/06/2021 17:30 ngày 17/06/2021 Tháo và đấu lèo ĐZ22kV bằng phương pháp hotline Dựng cột chen và đấu nối đường dây 22kV XDM vào đường dây 22kV hiện có (CT. ĐTXD 2021)Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR3NJSL2tFnIYOr7wlxDB3GmoDp-fXxFmO0QQrcx0aBJQRu6fvBwzpd0A7Q

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục