Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 21/7

08:08' - 20/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày mai 21/7.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 21/7 như sau:

Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 21/7:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530802TBA Hòa Hội 306:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530803TBA Chùa Vàng06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530806TBA Hòa Hội06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530807TBA Mỹ Hóa06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530853Hòa Hội 406:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530862Đồng Kôm 306:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539171ĐMT Tuấn Ngọc06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGD539172ĐMT Hùng Ngọc06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539057Trường NNTW406:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539058Trường Quân đoàn 306:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539059TS Hòa Hội06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539060DN Tiến Anh06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539061Xăng dầu PC06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539102Chiếu sáng 206:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539112Hồng Châu06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539128Thành Châu06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539146Chiếu sáng số 106:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539189Gia Khang06:30 ngày 21/07/2021 17:45 ngày 21/07/2021 Dưng cột, thay xà , thay khoá néo dây ĐZ 22kv ( SCL)Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530707TBA Phú Hậu 206:50 ngày 21/07/2021 11:45 ngày 21/07/2021 Tháo đầu trên 03 FCO TBA , bọc cách điện đz 22kv Đại tu TBA Đấu đầu trên 03 FCO TBA , bọc cách điện đz 22kvHoãn
Điện Lực Phú PhongDC530212TBA Thuận Ninh07:15 ngày 21/07/2021 09:45 ngày 21/07/2021 Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 TBA Thuận Ninh - XT 472/C71Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538171AN XUYÊN 207:15 ngày 21/07/2021 08:45 ngày 21/07/2021 Hãm dây, đấu nối vào ATM lộ, thay cáp thanh cáiĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530256Hội Giáo 207:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530626Hội Tân 107:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530628Hội Tân 307:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530629Hội Thành 207:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530631Hội Giáo07:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530632Hội Bình07:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530635Hội Tân 2A07:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530636Hội Thành 307:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530639Nam Nhơn Phước07:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH531011TBA Xử Lý nước thải07:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539330TBA Chiếu sáng nam Nhơn Phước07:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAH539331TBA Công an Nhơn Hội07:30 ngày 21/07/2021 12:00 ngày 21/07/2021 Thay bulong xà ĐZ 22kV bị rỉ sétĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533020TBA Vĩnh Giang07:45 ngày 21/07/2021 09:15 ngày 21/07/2021 Thay định kỳ TI TBA Vĩnh Giang - XT42/C72Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530210TBA M6-209:45 ngày 21/07/2021 12:15 ngày 21/07/2021 Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 TBA M6-2 - XT 472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532002TBA Thủy Điện Tiên Thuận 110:00 ngày 21/07/2021 11:30 ngày 21/07/2021 Thay định kỳ TI TBA Thủy điện Tiên Thuận 1 - XT481/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530211TBA M6-113:30 ngày 21/07/2021 16:00 ngày 21/07/2021 Đội thí nghiệm XNDV Điện lực Bình Định thực hiện CBM cấp độ 2 TBA M6-1 - XT 472/C71Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533005TBA Đồng Trại13:30 ngày 21/07/2021 15:00 ngày 21/07/2021 Thay định kỳ TI TBA Đồng Trại - XT481/ĐOPHĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631002TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 115:30 ngày 21/07/2021 17:00 ngày 21/07/2021 Thay định kỳ TI TBA Thành Ngân 1 - XT371/ĐOPHĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện đầy đủ tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx?fbclid=IwAR0m-00BvUvILL3QptaQSXpMkzrcYGyCREG4dF-CNOjZ2xK2SchD4SSCvGY

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục