Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 27/7 cập nhật mới nhất

11:20' - 26/07/2021
BNEWS Lịch cắt mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Bình Định ngày mai 27/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện đầy đủ ngày mai 27/7, cập nhật mới nhất vào 10h50 ngày 26/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú PhongDC530407TBA Cụm CN Phú An 106:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530408TBA Cụm CN Phú An 206:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530417TBA Đồng Sim06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530418TBA Làng Cam06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530420TBA Khu Kinh tế mới AB06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530436TBA Thạch Bảo Sơn06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDC530438TBA Phú An 306:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD534040TBA Thế Sang 206:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535012TBA ĐMT SG Thịnh Long06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535013TBA ĐMT Hoàng Thái06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535014TBA ĐMT Solar Hà Nội 106:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535015TBA ĐMT Solar Hà Nội 206:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535016TBA ĐMT Solar Hà Nội 306:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535017TBA ĐMT Hoàng Huy06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535018TBA DMT Đông Dương06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535020TBA ĐMT NL Xanh Đông Dương06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535021TBA ĐMT Tầm Nhìn Vàng06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDD535022TBA ĐMT Hà Nội06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534035TBA Vật Liệu XD Thái Long06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534038TBA Gạch ngói Dũng Nhật06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534047TBA Phát Lộc06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534056TBA Gạch Hoffman Hiếu Ngọc06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534057TBA Gạch Ngói Phú Phong (HTX)06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534058TBA TCN Bò Sữa Hiếu Ngọc06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534061TBA Gạch Phương Nam06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534062TBA BALE Tây Sơn06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534065TBA Bê Tông Hiếu Ngọc 206:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539042TBA TTGDTX-HN Tây Sơn06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539043TBA Kim Đạt06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539044TBA Bê Tông Hiếu Ngọc06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539045TBA Tuấn Thịnh06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539067TBA Nông Sản MB06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH539068TBA Thế Sang06:30 ngày 27/07/2021 08:30 ngày 27/07/2021 Tháo lèo đường dây 22kV bằng phương pháp hotline tại C31 - XT476/TSO (lèo liên kết giữa XT476/TSO và XT478/TSO)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC534102TBA Gò Dứa07:15 ngày 27/07/2021 09:45 ngày 27/07/2021 Chuyển nấc phân áp, tăng cường dây dẫn ABC4x50mm2 tách lộ và xử lý tiếp xúc lèo ĐZ 0,4kV, lắp đặt tụ bù hạ áp TBA Gò Dứa (SCTX xử lý giảm TTĐN cho TBA Gò Dứa)Đã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC573179TBA Lương Thọ 407:15 ngày 27/07/2021 09:15 ngày 27/07/2021 Kiểm tra, bảo dưỡng TBA Lương Thọ 4 bị rịn dầuĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH533006TBA Thủy Điện Tiên Thuận07:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631001TBA Duy Tùng07:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631002TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 107:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631003TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 207:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631004TBA Nhật Khánh 207:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631005TBA Sông Kôn Granite07:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631006TBA T1-1007:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631009TD3107:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH631010TBA Huy Hoàng Thiện07:30 ngày 27/07/2021 09:30 ngày 27/07/2021 Thực hiện CBM cấp độ 2 recloser Recloser NR An Khê Ka Nak XT 371/ĐOPH (C36/1)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530265Đào Tấn 207:45 ngày 27/07/2021 10:15 ngày 27/07/2021 Định kỳ TIĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539107TBA Vạn Hội 207:50 ngày 27/07/2021 09:20 ngày 27/07/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phốiĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH534007NM Xử Lý Nước Thải 2A08:00 ngày 27/07/2021 12:00 ngày 27/07/2021 Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Thi công Cầu Trung Tâm Đăng KiểmĐã duyệt
Điện Lực Bồng SơnCC533145TBA Ngã Ba Đường Mới09:15 ngày 27/07/2021 11:15 ngày 27/07/2021 Kiểm tra, bảo dưỡng, chuyển nấc phân áp MBA TBA Ngã 3 Đường Mới.Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539108TBA Vạn Hội 109:25 ngày 27/07/2021 10:50 ngày 27/07/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phốiĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532044TBA Hùng Tiến11:30 ngày 27/07/2021 13:30 ngày 27/07/2021 Đấu nối đường dây 22kV xây dựng mới vào đường dây 22kV đang vận hànhĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH532045TBA Gạch Gò Cầy11:30 ngày 27/07/2021 13:30 ngày 27/07/2021 Đấu nối đường dây 22kV xây dựng mới vào đường dây 22kV đang vận hànhĐã duyệt
Điện Lực Phú PhongDH534079TBA Xuất Nhập Khẩu Tây Sơn11:30 ngày 27/07/2021 13:30 ngày 27/07/2021 Đấu nối đường dây 22kV xây dựng mới vào đường dây 22kV đang vận hànhĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539084TBA Vĩnh Đức13:30 ngày 27/07/2021 15:00 ngày 27/07/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phốiĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIH539109TBA Năng An15:10 ngày 27/07/2021 16:30 ngày 27/07/2021 Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA phân phốiĐã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục