Lịch cắt điện tỉnh Bình Định ngày mai 29/6

11:33' - 28/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày mai 29/6.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 29/6 như sau:

 

Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 29/6:

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Phù MỹEC538028HƯNG LẠC 106:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538029HƯNG LẠC 206:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538030HƯNG TÂN06:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538031VĨNH LỢI06:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538032VĨNH LỢI 206:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Phù MỹEC538033VĨNH LỢI 306:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538177HƯNG LẠC 306:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538178HƯNG TÂN 206:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538226HƯNG LẠC 406:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538227VĨNH LỢI 406:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538231HƯNG LẠC 506:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538239VĨNH LỢI 506:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539048Biotan 106:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539049Biotan 906:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539050Biotan 1006:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539051Biotan 506:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539052Biotan 606:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539053Biotan 806:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539057Phú Hiệp 306:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539116Biotan 306:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539748Biotan 1206:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539762Võ Thành Long06:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539775Công ty CP XD công trình 51006:00 ngày 29/06/202109:00 ngày 29/06/2021Dựng cột, lắp xà,đấu nối đến đầu trên FCO TBA XDMĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530610Huyền Trân 407:00 ngày 29/06/202111:30 ngày 29/06/2021Chuyển hạ đz dây 0,4kV, lắp xà FCO TBA Huyển Trân 9Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530614Hà Thanh 207:00 ngày 29/06/202111:30 ngày 29/06/2021Chuyển hạ đz dây 0,4kV, lắp xà FCO TBA Hồ Xuân HươngĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530617Huyền Trân 107:00 ngày 29/06/202111:30 ngày 29/06/2021Chuyển hạ đz dây 0,4kV, lắp xà FCO TBA Huyển Trân 9Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530297Nhơn Hưng 507:00 ngày 29/06/202116:30 ngày 29/06/2021Thay cột ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530370TBA Mỹ Thạnh07:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Nhơn Nghĩa Tây 3 XDM,Di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây đến C63/24AĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530371TBA Hòa Mỹ07:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Nhơn Nghĩa Tây 3 XDM,Di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây đến C63/24AĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530373TBA Nhơn Nghĩa Tây07:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Nhơn Nghĩa Tây 3 XDM,Di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây đến C63/24AĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530380Khu TĐC Kim Châu 207:00 ngày 29/06/202110:45 ngày 29/06/2021Thay MBA thuộc TBA TĐC Kim Châu 1; bổ sung dầu MBA thuộc TBA TĐC Kim Châu 2Hoãn
Điện lực An NhơnBC530439KDC Tân Dương07:00 ngày 29/06/202116:30 ngày 29/06/2021Thay cột ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530532Cẩm Văn.07:00 ngày 29/06/202116:30 ngày 29/06/2021Thay cột ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530574TBA An Ngãi 107:00 ngày 29/06/202116:30 ngày 29/06/2021Thay cột ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530575TBA An Ngãi 207:00 ngày 29/06/202116:30 ngày 29/06/2021Thay cột ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530576TBA Phò An 107:00 ngày 29/06/202116:30 ngày 29/06/2021Thay cột ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530577TBA Nhơn Hưng 407:00 ngày 29/06/202116:30 ngày 29/06/2021Thay cột ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530581Vạn Thuận 207:00 ngày 29/06/202111:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Tiên Hội XDMĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530590Nhơn Nghĩa Tây 207:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Nhơn Nghĩa Tây 3 XDM,Di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây đến C63/24AĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530591Thái Thuận07:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Nhơn Nghĩa Tây 3 XDM,Di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây đến C63/24AĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530592Hòa Mỹ 207:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Nhơn Nghĩa Tây 3 XDM,Di dời TBA Nhơn Nghĩa Tây đến C63/24AĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530908Xi Ta07:00 ngày 29/06/202116:30 ngày 29/06/2021Thay cột ĐZ 22 KVĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH532039Viện KHKT NN DH Nam Trung Bộ07:00 ngày 29/06/202111:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Tiên Hội XDMĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEC538067NUÔI TÔM THÔN 8.1(3)07:00 ngày 29/06/202110:30 ngày 29/06/2021Sửa chữa ĐZ 0,4kV, ép lèoĐã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530270Miếu Hải07:15 ngày 29/06/202110:45 ngày 29/06/2021Thay MBA đưa đi bảo dưỡngHoãn
Điện Lực Bồng SơnCC533144TBA Quán Trọng07:15 ngày 29/06/202108:45 ngày 29/06/2021Kiểm tra, bảo dưỡng, thay ATM hạ thế XT1 và đấu nối chia tải ĐZ 0,4kV TBA Quán Trọng XT 477/TQU.Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539159Mía đường Phước An07:45 ngày 29/06/202109:15 ngày 29/06/2021Chuyển nấc phân áp TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530255TBA Hữu Hạnh07:45 ngày 29/06/202109:15 ngày 29/06/2021Chuyển nấc phân áp TBA Hữu Hạnh XT472/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC532013Diêu Trì 509:45 ngày 29/06/202111:15 ngày 29/06/2021Chuyển nấc phân áp TBA chuyên dùngĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530401Tân Dân XBT13:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Tân Dân 3 XDMĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530409Nhơn An 313:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Tân Dân 3 XDMĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530440Tân Dân 213:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Lắp xà, kéo dây, đấu nối ĐZ 22kV TBA Tân Dân 3 XDMĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530206TBA Diêu Trì 114:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo, sang tải sang TBA Đào Tấn 2Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530244TBA Trường úc 2.14:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo sang tải sang TBA Tuy Phước 6 (XDM)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530249TBA Tuy Phuoc 514:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo sang tải sang TBA Tuy Phước 6 (XDM)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530249TBA Tuy Phuoc 514:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo, sang tải sang TBA Đào Tấn 2Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530372TBA Đào Tấn14:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo, sang tải sang TBA Đào Tấn 2Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH530321TBA Kho Bạc14:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo sang tải sang TBA Tuy Phước 6 (XDM)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH531005TBA Hoàng Long 214:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo sang tải sang TBA Tuy Phước 6 (XDM)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHH533023TBA Xay xát Gạo Lê Văn Thạnh14:00 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo sang tải sang TBA Tuy Phước 6 (XDM)Đã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH53B310Lê Hoàng15:00 ngày 29/06/202117:00 ngày 29/06/2021Bổ sung dầu MBAĐã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530241TBA Chợ Tuy Phước.15:45 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo sang tải sang TBA Tuy Phước 6 (XDM)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530245TBA Bồ Đề 1.15:45 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo sang tải sang TBA Tuy Phước 6 (XDM)Đã duyệt
Điện lực Tuy PhướcHC530247TBA Tuy Phước 3.15:45 ngày 29/06/202117:30 ngày 29/06/2021Đoạn lèo sang tải sang TBA Tuy Phước 6 (XDM)Đã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538156TTCN Bình Dương 215:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538157Thiên Bắc15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538158TTCN Bình Dương 115:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538173TTCN Bình Dương 315:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH538174TTCN Bình Dương 415:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539067NM nhựa15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539068Xơ dừa (Thiện Hoàng)15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539083Đặng Hoàng Sơn Tùng15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539723Công ty TNHH SX&TM Đông Mỹ Đức15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539744Công ty CP Tân Phú Sơn15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539745Công ty TNHH MTV SXTMDV Quang Dũng15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539755Thiện Hoàng 315:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539761Công ty TNHH Nguyệt Quang15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539768Công ty cổ phần Bảo Khánh Solar15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt
Điện lực Phù MỹEH539770Công ty TNHH Bảo Khánh15:55 ngày 29/06/202116:25 ngày 29/06/2021Cô lập TU bị rịn dầuĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện đầy đủ tại tỉnh Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục