Lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa ngày mai 18/7 cập nhật mới nhất

15:45' - 17/07/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 18/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày mai 18/7 như sau:


Lịch cắt điện Khánh Hòa đầy đủ ngày mai 18/7, được cập nhật vào hồi 15h30 ngày 17/7 trên của Tổng công ty Điện lực miền Trung:

Kết quả lịch cắt điện

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Vạn NinhFC418036Trạm công cộng 01 Mỹ Lương07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC418037Trạm công cộng 02 Mỹ Lương07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC418039Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC418086Trạm công cộng 01 Vạn Lương07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC418099Trạm công cộng phủ lõm Đất Giai Vạn Lương07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC41834BTrạm công cộng 510B Vạn Lương-061D034B07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC41835BTrạm công cộng 061D035B Vạn Lương 207:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438027Trạm công cộng 508A Vạn Giã07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438028Trạm công cộng 505A Tân Đức07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438029Trạm công cộng 505B Tân Đức07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438031Trạm công cộng 509A Tân Đức07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438033Trạm công cộng 509B Tân Đức07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438034Trạm công cộng 510 Vạn Lương 107:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438035Trạm công cộng 511 Vạn lương 207:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438038Trạm công cộng 505C Tân Đức07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC438040Trạm công cộng 506 Tân Đức07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC518032Trạm công cộng 02 Tân Đức Vạn Lương07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC51829BTrạm công cộng 061D029B Tân Đức07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC53827BTrạm công cộng 827B Vạn Giã07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC53833BTrạm công cộng FC53833B Vạn Lương07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFC53834CTrạm công cộng FC53834C Vạn Lương07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD418095Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD438109Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD438134Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Ninh07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD438217Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD538569Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD538589Trạm chuyên dùng Công ty TNHH nông nghiệp Gia Thuận07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD538590Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển NN Gia An07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD538591Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD538592Trạm chuyên dùng Công ty TNHH hữu cơ Kinh Bắc07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vạn NinhFD538593Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng07:00 ngày 18/07/202117:00 ngày 18/07/2021Thay dây trung áp từ VT 471TC.F1_10 đến 471TC.F1_23Hoãn
ĐL Vĩnh HảiIC530332Trạm T.332 Đắc Lộc Vĩnh Phương07:00 ngày 18/07/202114:00 ngày 18/07/2021Công ty Hùng Khang chuyển đấu nối nhánh rẽ trạm T.283 từ vị trí 478ĐĐE_22/47 qua vị trí 478ĐĐE_22/46/2Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530283Mỏ đá Đắc Lộc07:00 ngày 18/07/202114:00 ngày 18/07/2021Công ty Hùng Khang chuyển đấu nối nhánh rẽ trạm T.283 từ vị trí 478ĐĐE_22/47 qua vị trí 478ĐĐE_22/46/2Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID530339Trạm T339 Trung Tâm Nhiệt Đới Việt Nga07:00 ngày 18/07/202114:00 ngày 18/07/2021Công ty Hùng Khang chuyển đấu nối nhánh rẽ trạm T.283 từ vị trí 478ĐĐE_22/47 qua vị trí 478ĐĐE_22/46/2Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID53283BCông ty CP quản lý đường bộ Khánh Hòa07:00 ngày 18/07/202114:00 ngày 18/07/2021Công ty Hùng Khang chuyển đấu nối nhánh rẽ trạm T.283 từ vị trí 478ĐĐE_22/47 qua vị trí 478ĐĐE_22/46/2Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53L004Cty CP năng lượng sinh học Bình Khánh07:30 ngày 18/07/202112:00 ngày 18/07/2021Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7 (Đăng ký lại do công tác ngày 04/07/2021 được duyệt đã hoãn do KH đề nghị thay đổi ngày)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53L005Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nam Vân Phong07:30 ngày 18/07/202112:00 ngày 18/07/2021Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7 (Đăng ký lại do công tác ngày 04/07/2021 được duyệt đã hoãn do KH đề nghị thay đổi ngày)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD53L006Cty TNHH liên doanh Cát Phú Ninh Hòa07:30 ngày 18/07/202112:00 ngày 18/07/2021Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7 (Đăng ký lại do công tác ngày 04/07/2021 được duyệt đã hoãn do KH đề nghị thay đổi ngày)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53L001Cty TNHH MTV Nanoco07:30 ngày 18/07/202112:00 ngày 18/07/2021Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7 (Đăng ký lại do công tác ngày 04/07/2021 được duyệt đã hoãn do KH đề nghị thay đổi ngày)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53L002Cty Xăng dầu Phú Khánh07:30 ngày 18/07/202112:00 ngày 18/07/2021Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7 (Đăng ký lại do công tác ngày 04/07/2021 được duyệt đã hoãn do KH đề nghị thay đổi ngày)Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53L003Cty TNHH thực phẩm Sơn Thủy07:30 ngày 18/07/202112:00 ngày 18/07/2021Dựng cột dưới đường dây, lắp xà, căng dây và đấu nối đường dây XDM (má trên FCO) từ VT 471NTH_6 và 471NTH_7 (Đăng ký lại do công tác ngày 04/07/2021 được duyệt đã hoãn do KH đề nghị thay đổi ngày)Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53Z804Xí Nghiệp Chế Biến Hàng Song Mây Xuất Khẩu07:30 ngày 18/07/202109:30 ngày 18/07/2021Thay MBA Trạm T.Z806Đã duyệt
ĐL Cam LâmKD53Z805Xí Nghiệp Chế Biến Hàng Song Mây Xuất Khẩu07:30 ngày 18/07/202109:30 ngày 18/07/2021Thay MBA Trạm T.Z806Đã duyệt

 


Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:
 

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục